БУХОБЛІК: ПОДАТКИ ОБЛІК ПРАЦІВНИКИ

Урок 8, частина 3. Купівля / продаж товарів: Аналітичний облік

Реклама

Тема: Курс бухгалтерського обліку для початківців >>

У відео використовуються:

1) Емулятор подвійного запису.

Підпишіться на нові відео:

Дивіться нові відео на BuhOblik →

Важливі та популярні сторінки / Важные и популярные страницы:

buh066404 Фінансова звітність підприємства / buh066403 Финансовая отчетность

buh066404 Бухгалтерський облік / buh066403 Бухгалтерский учет

buh066414 Облікова політика / buh066413 Учетная политика

buh066406 Баланс підприємства (Форма №1) / buh066405 Баланс предприятия (Форма №1)

buh066414 Звіт про фінансові результати / buh066413 Отчет о финансовых результатах

buh066416 Звіт про рух грошових коштів / buh066415 Отчет о движении денежных средств

buh066418 Звіт про власний капітал / buh066417 Отчет о собственном капитале

buh066420 Фінансовий звіт малого підприємства / buh066419 Отчет субъекта малого предпринимательства

buh066428 Спрощений фінансовий звіт / buh066427 Упрощенный финансовый отчет

buh066422 Примітки до фінансової звітності / buh066421 Примечания к финансовой отчетности

buh066406 Бухгалтерські проводки / buh066405 Бухгалтерские проводки

buh066416 Наказ про облікову політику / buh066415 Приказ об учетной политике

buh066420 План рахунків бухгалтерського обліку / buh066419 План счетов бухгалтерского учета

buh066402 Облік основних засобів / buh066401 Учет основных средств

buh066424 Посадова інструкція бухгалтера / buh066423 Должностная инструкция бухгалтера

buh066462 Календар бухгалтера / buh066461 Календарь бухгалтера

buh066408 Облік зарплати / buh066407 Учет зарплаты

buh066410 Облік лікарняних / buh066409 Учет больничных

buh066426 Облік податку на прибуток / buh066425 Учет налога на прибыль

buh066412 Акт звірки / buh066411 Акт сверки

buh066414 Бухгалтерська довідка / buh066413 Бухгалтерская справка

buh066458 Основи бухгалтерського обліку / buh066457 Основы бухгалтерского учета

buh066459 Дебет і кредит рахунку / buh066460 Дебет и кредит счета.

buh066452 Бухгалтерський облік для початківців / buh066451 Бухгалтерский учет для начинающих

buh066461 Подвійний запис / buh066462 Двойная запись.

buh066454 Курси бухгалтерів онлайн безкоштовно / buh066453 Курсы бухгалтера онлайн бесплатно

buh066463 Оборотно-сальдова відомість / buh066464 Оборотно-сальдовая ведомость

buh066456 Самовчитель бухгалтерського обліку / buh066455 Самоучитель по бухгалтерскому учету

buh066465 Облік товарів / buh066466 Учет товаров

buh066467 Облік реалізації товарів / buh066468 Учет продажи товаров