БУХОБЛІК: ПОДАТКИ ОБЛІК ПРАЦІВНИКИ РОЗРАХУНКИ

Урок №14. Витрати майбутніх періодів

Реклама

Тема: Курс бухгалтерського обліку для початківців >>Витрати майбутніх періодів / Расходы будущих периодов.

У відео використовуються або згадуються:

1) Інструкція 291 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0893-99#Text
2) Емулятор подвійного запису;
3) Приклади проводок за рахунком 92;
4) Бухгалтерська довідка;
5) Урок №11, Облік витрат на доставку товарів покупцям.

Підпишіться на нові відео:

Дивіться нові відео на BuhOblik →

Важливі та популярні сторінки / Важные и популярные страницы:

buh069004 Фінансова звітність підприємства / buh069003 Финансовая отчетность

buh069004 Бухгалтерський облік / buh069003 Бухгалтерский учет

buh069014 Облікова політика / buh069013 Учетная политика

buh069006 Баланс підприємства (Форма №1) / buh069005 Баланс предприятия (Форма №1)

buh069014 Звіт про фінансові результати / buh069013 Отчет о финансовых результатах

buh069016 Звіт про рух грошових коштів / buh069015 Отчет о движении денежных средств

buh069018 Звіт про власний капітал / buh069017 Отчет о собственном капитале

buh069020 Фінансовий звіт малого підприємства / buh069019 Отчет субъекта малого предпринимательства

buh069028 Спрощений фінансовий звіт / buh069027 Упрощенный финансовый отчет

buh069022 Примітки до фінансової звітності / buh069021 Примечания к финансовой отчетности

buh069006 Бухгалтерські проводки / buh069005 Бухгалтерские проводки

buh069016 Наказ про облікову політику / buh069015 Приказ об учетной политике

buh069020 План рахунків бухгалтерського обліку / buh069019 План счетов бухгалтерского учета

buh069002 Облік основних засобів / buh069001 Учет основных средств

buh069024 Посадова інструкція бухгалтера / buh069023 Должностная инструкция бухгалтера

buh069062 Календар бухгалтера / buh069061 Календарь бухгалтера

buh069008 Облік зарплати / buh069007 Учет зарплаты

buh069010 Облік лікарняних / buh069009 Учет больничных

buh069026 Облік податку на прибуток / buh069025 Учет налога на прибыль

buh069012 Акт звірки / buh069011 Акт сверки

buh069014 Бухгалтерська довідка / buh069013 Бухгалтерская справка

buh069058 Основи бухгалтерського обліку / buh069057 Основы бухгалтерского учета

buh069059 Дебет і кредит рахунку / buh069060 Дебет и кредит счета.

buh069052 Бухгалтерський облік для початківців / buh069051 Бухгалтерский учет для начинающих

buh069061 Подвійний запис / buh069062 Двойная запись.

buh069054 Курси бухгалтерів онлайн безкоштовно / buh069053 Курсы бухгалтера онлайн бесплатно

buh069063 Оборотно-сальдова відомість / buh069064 Оборотно-сальдовая ведомость

buh069056 Самовчитель бухгалтерського обліку / buh069055 Самоучитель по бухгалтерскому учету