БУХОБЛІК: ПОДАТКИ ОБЛІК ПРАЦІВНИКИ РОЗРАХУНКИ

Урок №16. Облік основних засобів

Реклама

Тема: Курс бухгалтерського обліку для початківців >>.

У відео використовуються або згадуються:

1) ПСБО 7 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0288-00
2) План рахунків бухгалтерського обліку
3) Емулятор подвійного запису;
4) Податковий кодекс - https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17
5) Онлайн-заповнення наказу про облікову політику
6) Методрекомендації №561 - https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0561201-03
7) Документальне оформлення основних засобів
8) Методи амортизації
9) Урок №15 "Облік нематеріальних активів" >>
10) Урок №13, Адміністративні витрати >>
11) Урок №12 "Витрати на збут" >>
12) Урок 8, частина 2 "Облік купівлі-продажу товарів" >>;

Підпишіться на нові відео:

Дивіться нові відео на BuhOblik →

Важливі та популярні сторінки / Важные и популярные страницы:

buh069604 Фінансова звітність підприємства / buh069603 Финансовая отчетность

buh069604 Бухгалтерський облік / buh069603 Бухгалтерский учет

buh069614 Облікова політика / buh069613 Учетная политика

buh069606 Баланс підприємства (Форма №1) / buh069605 Баланс предприятия (Форма №1)

buh069614 Звіт про фінансові результати / buh069613 Отчет о финансовых результатах

buh069616 Звіт про рух грошових коштів / buh069615 Отчет о движении денежных средств

buh069618 Звіт про власний капітал / buh069617 Отчет о собственном капитале

buh069620 Фінансовий звіт малого підприємства / buh069619 Отчет субъекта малого предпринимательства

buh069628 Спрощений фінансовий звіт / buh069627 Упрощенный финансовый отчет

buh069622 Примітки до фінансової звітності / buh069621 Примечания к финансовой отчетности

buh069606 Бухгалтерські проводки / buh069605 Бухгалтерские проводки

buh069616 Наказ про облікову політику / buh069615 Приказ об учетной политике

buh069602 Облік основних засобів / buh069601 Учет основных средств

buh069624 Посадова інструкція бухгалтера / buh069623 Должностная инструкция бухгалтера

buh069662 Календар бухгалтера / buh069661 Календарь бухгалтера

buh069608 Облік зарплати / buh069607 Учет зарплаты

buh069610 Облік лікарняних / buh069609 Учет больничных

buh069626 Облік податку на прибуток / buh069625 Учет налога на прибыль

buh069612 Акт звірки / buh069611 Акт сверки

buh069614 Бухгалтерська довідка / buh069613 Бухгалтерская справка

buh069658 Основи бухгалтерського обліку / buh069657 Основы бухгалтерского учета

buh069659 Дебет і кредит рахунку / buh069660 Дебет и кредит счета.

buh069652 Бухгалтерський облік для початківців / buh069651 Бухгалтерский учет для начинающих

buh069661 Подвійний запис / buh069662 Двойная запись.

buh069654 Курси бухгалтерів онлайн безкоштовно / buh069653 Курсы бухгалтера онлайн бесплатно

buh069663 Оборотно-сальдова відомість / buh069664 Оборотно-сальдовая ведомость

buh069656 Самовчитель бухгалтерського обліку / buh069655 Самоучитель по бухгалтерскому учету

buh069604 Групи основних засобів / buh069603 Группы основных средств

buh069606 Амортизація основних засобів / buh069605 Амортизация основных средств

buh069608 Ремонт основних засобів / buh069607 Ремонт основных средств

buh069610 Переоцінка основних засобів / buh069609 Переоценка основных средств

buh069612 Продаж основних засобів / buh069611 Продажа основных средств

buh069614 Придбання основних засобів / buh069613 Приобретение основных средств

buh069616 Ліквідація основних засобів / buh069615 Ликвидация основных средств

buh069618 Проводки по основним засобам / buh069617 Проводки - основные средства

buh069620 Дооцінка основних засобів / buh069619 Дооценка основных средств

buh069624 Інвентарна картка обліку основних засобів / buh069623 Инвентарная карточка учета основных средств

buh069626 Нематеріальні активи (НМА) / buh069625 Нематериальные активы (НМА)