БУХОБЛІК: ПОДАТКИ ОБЛІК ПРАЦІВНИКИ

Як вивчати бухгалтерський облік? Урок №2.

Реклама

У відео використовуються:

1) Курс бухгалтерського обліку для початківців,

2) Скачати Довідник бухгалтера,

3) Закон про бухоблік.

Підпишіться на нові відео:

Дивіться нові відео на BuhOblik →

Важливі та популярні сторінки / Важные и популярные страницы:

buh062442 Подвійний запис / buh062441 Двойная запись,

buh062444 Дебет і кредит рахунку / buh062443 Дебет и кредит счета,

buh062446 Оборотно-сальдова відомість / buh062445 Оборотно-сальдовая ведомость,

buh062448 Активні рахунки / buh062447 Активные счета,

buh062450 Пасивні рахунки / buh062449 Пассивные счета,

buh062452 Активно-пасивні рахунки / buh062451 Активно-пассивные счета,

buh062454 Аналітичні рахунки / buh062453 Аналитические счета,

buh062404 Фінансова звітність підприємства / buh062403 Финансовая отчетность

buh062404 Бухгалтерський облік / buh062403 Бухгалтерский учет

buh062414 Облікова політика / buh062413 Учетная политика

buh062406 Баланс підприємства (Форма №1) / buh062405 Баланс предприятия (Форма №1)

buh062414 Звіт про фінансові результати / buh062413 Отчет о финансовых результатах

buh062416 Звіт про рух грошових коштів / buh062415 Отчет о движении денежных средств

buh062418 Звіт про власний капітал / buh062417 Отчет о собственном капитале

buh062420 Фінансовий звіт малого підприємства / buh062419 Отчет субъекта малого предпринимательства

buh062428 Спрощений фінансовий звіт / buh062427 Упрощенный финансовый отчет

buh062422 Примітки до фінансової звітності / buh062421 Примечания к финансовой отчетности

buh062406 Бухгалтерські проводки / buh062405 Бухгалтерские проводки

buh062416 Наказ про облікову політику / buh062415 Приказ об учетной политике

buh062402 Облік основних засобів / buh062401 Учет основных средств

buh062424 Посадова інструкція бухгалтера / buh062423 Должностная инструкция бухгалтера

buh062462 Календар бухгалтера / buh062461 Календарь бухгалтера

buh062408 Облік зарплати / buh062407 Учет зарплаты

buh062410 Облік лікарняних / buh062409 Учет больничных

buh062426 Облік податку на прибуток / buh062425 Учет налога на прибыль

buh062412 Акт звірки / buh062411 Акт сверки

buh062414 Бухгалтерська довідка / buh062413 Бухгалтерская справка