БУХОБЛІК: ПОДАТКИ ОБЛІК ПРАЦІВНИКИ РОЗРАХУНКИ

Урок №15. Облік нематеріальних активів

Реклама

Тема: Курс бухгалтерського обліку для початківців >>.

У відео використовуються або згадуються:

1) ПСБО 8 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0750-99
2) тема Нематеріальні активи (Нематериальные активы)
3) НПСБО 122 "Нематеріальні актив" для державного сектору https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1018-10#Text
4) Таблиця. ? Що вважається або не вважається нематеріальними активами
5) Групи нематеріальних активів
6) Емулятор подвійного запису;
7) Методичні рекомендації №1327 - https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/en/v1327201-09#Text;
8) Амортизація нематеріальних активів;
9) Роз’яснення з «Вісника» про електронний цифровий підпис - http://www.visnuk.com.ua/uk/publication/100007848-vitrati-maybutnikh-periodiv
10) Роз’яснення з «Вісника» про два варіанти субрахунків для обліку комп’ютерих програм - http://www.visnuk.com.ua/ua/pubs/id/4869?issue=110
11) Урок №14, Витрати майбутніх періодів >>;
12) Сюрпризи структури реального балансу. Активні рахунки - в пасиві?! Пасивні рахунки - в активі?! Урок №6, Частина 2 >>;
13) Урок №13, Адміністративні витрати >>.

Підпишіться на нові відео:

Дивіться нові відео на BuhOblik →

Важливі та популярні сторінки / Важные и популярные страницы:

buh069504 Фінансова звітність підприємства / buh069503 Финансовая отчетность

buh069504 Бухгалтерський облік / buh069503 Бухгалтерский учет

buh069514 Облікова політика / buh069513 Учетная политика

buh069506 Баланс підприємства (Форма №1) / buh069505 Баланс предприятия (Форма №1)

buh069514 Звіт про фінансові результати / buh069513 Отчет о финансовых результатах

buh069516 Звіт про рух грошових коштів / buh069515 Отчет о движении денежных средств

buh069518 Звіт про власний капітал / buh069517 Отчет о собственном капитале

buh069520 Фінансовий звіт малого підприємства / buh069519 Отчет субъекта малого предпринимательства

buh069528 Спрощений фінансовий звіт / buh069527 Упрощенный финансовый отчет

buh069522 Примітки до фінансової звітності / buh069521 Примечания к финансовой отчетности

buh069506 Бухгалтерські проводки / buh069505 Бухгалтерские проводки

buh069516 Наказ про облікову політику / buh069515 Приказ об учетной политике

buh069520 План рахунків бухгалтерського обліку / buh069519 План счетов бухгалтерского учета

buh069502 Облік основних засобів / buh069501 Учет основных средств

buh069524 Посадова інструкція бухгалтера / buh069523 Должностная инструкция бухгалтера

buh069562 Календар бухгалтера / buh069561 Календарь бухгалтера

buh069508 Облік зарплати / buh069507 Учет зарплаты

buh069510 Облік лікарняних / buh069509 Учет больничных

buh069526 Облік податку на прибуток / buh069525 Учет налога на прибыль

buh069512 Акт звірки / buh069511 Акт сверки

buh069514 Бухгалтерська довідка / buh069513 Бухгалтерская справка

buh069558 Основи бухгалтерського обліку / buh069557 Основы бухгалтерского учета

buh069559 Дебет і кредит рахунку / buh069560 Дебет и кредит счета.

buh069552 Бухгалтерський облік для початківців / buh069551 Бухгалтерский учет для начинающих

buh069561 Подвійний запис / buh069562 Двойная запись.

buh069554 Курси бухгалтерів онлайн безкоштовно / buh069553 Курсы бухгалтера онлайн бесплатно

buh069563 Оборотно-сальдова відомість / buh069564 Оборотно-сальдовая ведомость

buh069556 Самовчитель бухгалтерського обліку / buh069555 Самоучитель по бухгалтерскому учету

buh069569 Амортизація нематеріальних активів / buh069570 Амортизация нематериальных активов