БУХОБЛІК: ПОДАТКИ ОБЛІК ПРАЦІВНИКИ РОЗРАХУНКИ

Урок 9. Методи оцінки вибуття запасів

Реклама

Тема: Курс бухгалтерського обліку для початківців >>

У відео використовуються:

1) Емулятор подвійного запису;
2) ПСБО9 «Запаси» https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0751-99 ;
3) Методичні рекомендації з бухгалтерського обліку запасів, Наказ Міністерства фінансів України 10.01.2007 № 2 - https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/en/v0002201-07 ;
4) Онлайн-заповнення наказу про облікову політику;
5) План рахунків.

Підпишіться на нові відео:

Дивіться нові відео на BuhOblik →

Важливі та популярні сторінки / Важные и популярные страницы:

buh067104 Фінансова звітність підприємства / buh067103 Финансовая отчетность

buh067104 Бухгалтерський облік / buh067103 Бухгалтерский учет

buh067114 Облікова політика / buh067113 Учетная политика

buh067106 Баланс підприємства (Форма №1) / buh067105 Баланс предприятия (Форма №1)

buh067114 Звіт про фінансові результати / buh067113 Отчет о финансовых результатах

buh067116 Звіт про рух грошових коштів / buh067115 Отчет о движении денежных средств

buh067118 Звіт про власний капітал / buh067117 Отчет о собственном капитале

buh067120 Фінансовий звіт малого підприємства / buh067119 Отчет субъекта малого предпринимательства

buh067128 Спрощений фінансовий звіт / buh067127 Упрощенный финансовый отчет

buh067122 Примітки до фінансової звітності / buh067121 Примечания к финансовой отчетности

buh067106 Бухгалтерські проводки / buh067105 Бухгалтерские проводки

buh067116 Наказ про облікову політику / buh067115 Приказ об учетной политике

buh067102 Облік основних засобів / buh067101 Учет основных средств

buh067124 Посадова інструкція бухгалтера / buh067123 Должностная инструкция бухгалтера

buh067162 Календар бухгалтера / buh067161 Календарь бухгалтера

buh067108 Облік зарплати / buh067107 Учет зарплаты

buh067110 Облік лікарняних / buh067109 Учет больничных

buh067126 Облік податку на прибуток / buh067125 Учет налога на прибыль

buh067112 Акт звірки / buh067111 Акт сверки

buh067114 Бухгалтерська довідка / buh067113 Бухгалтерская справка

buh067158 Основи бухгалтерського обліку / buh067157 Основы бухгалтерского учета

buh067159 Дебет і кредит рахунку / buh067160 Дебет и кредит счета.

buh067152 Бухгалтерський облік для початківців / buh067151 Бухгалтерский учет для начинающих

buh067161 Подвійний запис / buh067162 Двойная запись.

buh067154 Курси бухгалтерів онлайн безкоштовно / buh067153 Курсы бухгалтера онлайн бесплатно

buh067163 Оборотно-сальдова відомість / buh067164 Оборотно-сальдовая ведомость

buh067156 Самовчитель бухгалтерського обліку / buh067155 Самоучитель по бухгалтерскому учету