БУХОБЛІК: ПОДАТКИ ОБЛІК ПРАЦІВНИКИ РОЗРАХУНКИ

Ошурков Сергій

автор (тематика: облік, податки, кадри, статистика, звітність ...)


 Нові книжки |  Youtube |  Facebook


1. Нові книжки автора

"Щорічні відпустки"
[українською] /
"Ежегодные отпуска"
[на русском]

"НЕщорічні відпустки"
[українською] /
"НЕежегодные отпуска"
[на русском]

"Відпустки: проблемні ситуації"
[українською] /
"Отпуска: Проблемные ситуации"
[на русском]

Ще понад три десятки міні-книжок, довідників та ін. >>

2. Автор на Youtube

https://www.youtube.com/c/Бухоблік

Популярні плейлісти:

Об'єднана звітність

Бухоблік для початківців

Кадровий облік

Єдиний податок

 

3. Автор на Facebook

https://www.facebook.com/oshurkov

Важливі та популярні сторінки / Важные и популярные страницы:

knigiOS04 Фінансова звітність підприємства / knigiOS03 Финансовая отчетность

knigiOS04 Бухгалтерський облік / knigiOS03 Бухгалтерский учет

knigiOS14 Облікова політика / knigiOS13 Учетная политика

knigiOS06 Баланс підприємства (Форма №1) / knigiOS05 Баланс предприятия (Форма №1)

knigiOS14 Звіт про фінансові результати / knigiOS13 Отчет о финансовых результатах

knigiOS16 Звіт про рух грошових коштів / knigiOS15 Отчет о движении денежных средств

knigiOS18 Звіт про власний капітал / knigiOS17 Отчет о собственном капитале

knigiOS20 Фінансовий звіт малого підприємства / knigiOS19 Отчет субъекта малого предпринимательства

knigiOS28 Спрощений фінансовий звіт / knigiOS27 Упрощенный финансовый отчет

knigiOS22 Примітки до фінансової звітності / knigiOS21 Примечания к финансовой отчетности

knigiOS06 Бухгалтерські проводки / knigiOS05 Бухгалтерские проводки

knigiOS16 Наказ про облікову політику / knigiOS15 Приказ об учетной политике

knigiOS20 План рахунків бухгалтерського обліку / knigiOS19 План счетов бухгалтерского учета

knigiOS02 Облік основних засобів / knigiOS01 Учет основных средств

knigiOS24 Посадова інструкція бухгалтера / knigiOS23 Должностная инструкция бухгалтера

knigiOS62 Календар бухгалтера / knigiOS61 Календарь бухгалтера

knigiOS08 Облік зарплати / knigiOS07 Учет зарплаты

knigiOS10 Облік лікарняних / knigiOS09 Учет больничных

knigiOS26 Облік податку на прибуток / knigiOS25 Учет налога на прибыль

knigiOS12 Акт звірки / knigiOS11 Акт сверки

knigiOS14 Бухгалтерська довідка / knigiOS13 Бухгалтерская справка

knigiOS65 Курс бухгалтерського обліку / knigiOS66 Курс бухгалтерского учета.