БУХОБЛІК: ПОДАТКИ ОБЛІК ПРАЦІВНИКИ РОЗРАХУНКИ

Урок №10, частина 2 - Транспортно-заготівельні витрати (за середнім відсотком на окремому субрахунку)

Реклама

Тема: Курс бухгалтерського обліку для початківців >>Транспортно-заготівельні витрати (Транспортно-заготовительные расходы).

У відео використовуються:

1) Емулятор подвійного запису;
2) ПСБО9 «Запаси» https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0751-99 ;
3) Методичні рекомендації з бухгалтерського обліку запасів, Наказ Міністерства фінансів України 10.01.2007 № 2 - https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/en/v0002201-07 ;
4) План рахунків бухгалтерського обліку.

Підпишіться на нові відео:

Дивіться нові відео на BuhOblik →

Важливі та популярні сторінки / Важные и популярные страницы:

buh067504 Фінансова звітність підприємства / buh067503 Финансовая отчетность

buh067504 Бухгалтерський облік / buh067503 Бухгалтерский учет

buh067514 Облікова політика / buh067513 Учетная политика

buh067506 Баланс підприємства (Форма №1) / buh067505 Баланс предприятия (Форма №1)

buh067514 Звіт про фінансові результати / buh067513 Отчет о финансовых результатах

buh067516 Звіт про рух грошових коштів / buh067515 Отчет о движении денежных средств

buh067518 Звіт про власний капітал / buh067517 Отчет о собственном капитале

buh067520 Фінансовий звіт малого підприємства / buh067519 Отчет субъекта малого предпринимательства

buh067528 Спрощений фінансовий звіт / buh067527 Упрощенный финансовый отчет

buh067522 Примітки до фінансової звітності / buh067521 Примечания к финансовой отчетности

buh067506 Бухгалтерські проводки / buh067505 Бухгалтерские проводки

buh067516 Наказ про облікову політику / buh067515 Приказ об учетной политике

buh067520 План рахунків бухгалтерського обліку / buh067519 План счетов бухгалтерского учета

buh067502 Облік основних засобів / buh067501 Учет основных средств

buh067524 Посадова інструкція бухгалтера / buh067523 Должностная инструкция бухгалтера

buh067562 Календар бухгалтера / buh067561 Календарь бухгалтера

buh067508 Облік зарплати / buh067507 Учет зарплаты

buh067510 Облік лікарняних / buh067509 Учет больничных

buh067526 Облік податку на прибуток / buh067525 Учет налога на прибыль

buh067512 Акт звірки / buh067511 Акт сверки

buh067514 Бухгалтерська довідка / buh067513 Бухгалтерская справка

buh067558 Основи бухгалтерського обліку / buh067557 Основы бухгалтерского учета

buh067559 Дебет і кредит рахунку / buh067560 Дебет и кредит счета.

buh067552 Бухгалтерський облік для початківців / buh067551 Бухгалтерский учет для начинающих

buh067561 Подвійний запис / buh067562 Двойная запись.

buh067554 Курси бухгалтерів онлайн безкоштовно / buh067553 Курсы бухгалтера онлайн бесплатно

buh067563 Оборотно-сальдова відомість / buh067564 Оборотно-сальдовая ведомость

buh067556 Самовчитель бухгалтерського обліку / buh067555 Самоучитель по бухгалтерскому учету

buh067565 Курс бухгалтерського обліку / buh067566 Курс бухгалтерского учета.