БУХОБЛІК: ПОДАТКИ ОБЛІК ПРАЦІВНИКИ РОЗРАХУНКИ

Урок №10, частина 1 - Транспортно-заготівельні витрати

Реклама

Тема: Курс бухгалтерського обліку для початківців >>Транспортно-заготівельні витрати (Транспортно-заготовительные расходы).

У відео використовуються:

1) Емулятор подвійного запису;
2) ПСБО9 «Запаси» https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0751-99 ;
3) Методичні рекомендації з бухгалтерського обліку запасів, Наказ Міністерства фінансів України 10.01.2007 № 2 - https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/en/v0002201-07 ;
4) Онлайн-заповнення наказу про облікову політику.

Підпишіться на нові відео:

Дивіться нові відео на BuhOblik →

Важливі та популярні сторінки / Важные и популярные страницы:

buh067404 Фінансова звітність підприємства / buh067403 Финансовая отчетность

buh067404 Бухгалтерський облік / buh067403 Бухгалтерский учет

buh067414 Облікова політика / buh067413 Учетная политика

buh067406 Баланс підприємства (Форма №1) / buh067405 Баланс предприятия (Форма №1)

buh067414 Звіт про фінансові результати / buh067413 Отчет о финансовых результатах

buh067416 Звіт про рух грошових коштів / buh067415 Отчет о движении денежных средств

buh067418 Звіт про власний капітал / buh067417 Отчет о собственном капитале

buh067420 Фінансовий звіт малого підприємства / buh067419 Отчет субъекта малого предпринимательства

buh067428 Спрощений фінансовий звіт / buh067427 Упрощенный финансовый отчет

buh067422 Примітки до фінансової звітності / buh067421 Примечания к финансовой отчетности

buh067406 Бухгалтерські проводки / buh067405 Бухгалтерские проводки

buh067416 Наказ про облікову політику / buh067415 Приказ об учетной политике

buh067420 План рахунків бухгалтерського обліку / buh067419 План счетов бухгалтерского учета

buh067402 Облік основних засобів / buh067401 Учет основных средств

buh067424 Посадова інструкція бухгалтера / buh067423 Должностная инструкция бухгалтера

buh067462 Календар бухгалтера / buh067461 Календарь бухгалтера

buh067408 Облік зарплати / buh067407 Учет зарплаты

buh067410 Облік лікарняних / buh067409 Учет больничных

buh067426 Облік податку на прибуток / buh067425 Учет налога на прибыль

buh067412 Акт звірки / buh067411 Акт сверки

buh067414 Бухгалтерська довідка / buh067413 Бухгалтерская справка

buh067458 Основи бухгалтерського обліку / buh067457 Основы бухгалтерского учета

buh067459 Дебет і кредит рахунку / buh067460 Дебет и кредит счета.

buh067452 Бухгалтерський облік для початківців / buh067451 Бухгалтерский учет для начинающих

buh067461 Подвійний запис / buh067462 Двойная запись.

buh067454 Курси бухгалтерів онлайн безкоштовно / buh067453 Курсы бухгалтера онлайн бесплатно

buh067463 Оборотно-сальдова відомість / buh067464 Оборотно-сальдовая ведомость

buh067456 Самовчитель бухгалтерського обліку / buh067455 Самоучитель по бухгалтерскому учету

buh067465 Курс бухгалтерського обліку / buh067466 Курс бухгалтерского учета.