БУХОБЛІК: ПОДАТКИ ОБЛІК ПРАЦІВНИКИ РОЗРАХУНКИ

Урок №5, частина 2. Оборотно-сальдові відомості по аналітичних рахунках

Реклама

Тема: Курс бухгалтерського обліку для початківців, Аналітичні рахунки, аналітичний облік.

У відео використовуються:

1) емулятор подвійного запису - https://www.buhoblik.org.ua/kalkulyator/provodki.html,

2) План рахунків бухгалтерського обліку.

Підпишіться на нові відео:

Дивіться нові відео на BuhOblik →

Важливі та популярні сторінки / Важные и популярные страницы:

buh063404 Фінансова звітність підприємства / buh063403 Финансовая отчетность

buh063404 Бухгалтерський облік / buh063403 Бухгалтерский учет

buh063414 Облікова політика / buh063413 Учетная политика

buh063406 Баланс підприємства (Форма №1) / buh063405 Баланс предприятия (Форма №1)

buh063414 Звіт про фінансові результати / buh063413 Отчет о финансовых результатах

buh063416 Звіт про рух грошових коштів / buh063415 Отчет о движении денежных средств

buh063418 Звіт про власний капітал / buh063417 Отчет о собственном капитале

buh063420 Фінансовий звіт малого підприємства / buh063419 Отчет субъекта малого предпринимательства

buh063428 Спрощений фінансовий звіт / buh063427 Упрощенный финансовый отчет

buh063422 Примітки до фінансової звітності / buh063421 Примечания к финансовой отчетности

buh063406 Бухгалтерські проводки / buh063405 Бухгалтерские проводки

buh063416 Наказ про облікову політику / buh063415 Приказ об учетной политике

buh063402 Облік основних засобів / buh063401 Учет основных средств

buh063424 Посадова інструкція бухгалтера / buh063423 Должностная инструкция бухгалтера

buh063462 Календар бухгалтера / buh063461 Календарь бухгалтера

buh063408 Облік зарплати / buh063407 Учет зарплаты

buh063410 Облік лікарняних / buh063409 Учет больничных

buh063426 Облік податку на прибуток / buh063425 Учет налога на прибыль

buh063412 Акт звірки / buh063411 Акт сверки

buh063414 Бухгалтерська довідка / buh063413 Бухгалтерская справка

buh063442 Подвійний запис / buh063441 Двойная запись

buh063444 Дебет і кредит рахунку / buh063443 Дебет и кредит счета

buh063446 Оборотно-сальдова відомість / buh063445 Оборотно-сальдовая ведомость

buh063448 Активні рахунки / buh063447 Активные счета

buh063450 Пасивні рахунки / buh063449 Пассивные счета

buh063452 Активно-пасивні рахунки / buh063451 Активно-пассивные счета

buh063454 Аналітичні рахунки / buh063453 Аналитические счета