БУХОБЛІК: ПОДАТКИ ОБЛІК ПРАЦІВНИКИ РОЗРАХУНКИ

Структура балансу. Урок №6, частина 1

Реклама

Початок - тут: Курс бухгалтерського обліку для початківців >>

У відео використовуються:

1) минула (застаріла) форма балансу - https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0396-99#Text

Продовження цього уроку: Сюрпризи структури балансу. Заповнення конкретних рядків. Пасивні рахунки - в активі?! Активні рахунки - в пасиві?! Урок №6, Частина 2 >>

Підпишіться на нові відео:

Дивіться нові відео на BuhOblik →

Важливі та популярні сторінки / Важные и популярные страницы:

buh063542 Подвійний запис / buh063541 Двойная запись

buh063544 Дебет і кредит рахунку / buh063543 Дебет и кредит счета

buh063546 Оборотно-сальдова відомість / buh063545 Оборотно-сальдовая ведомость

buh063548 Активні рахунки / buh063547 Активные счета

buh063550 Пасивні рахунки / buh063549 Пассивные счета

buh063552 Активно-пасивні рахунки / buh063551 Активно-пассивные счета

buh063554 Аналітичні рахунки / buh063553 Аналитические счета

buh063504 Фінансова звітність підприємства / buh063503 Финансовая отчетность

buh063504 Бухгалтерський облік / buh063503 Бухгалтерский учет

buh063514 Облікова політика / buh063513 Учетная политика

buh063506 Баланс підприємства (Форма №1) / buh063505 Баланс предприятия (Форма №1)

buh063514 Звіт про фінансові результати / buh063513 Отчет о финансовых результатах

buh063516 Звіт про рух грошових коштів / buh063515 Отчет о движении денежных средств

buh063518 Звіт про власний капітал / buh063517 Отчет о собственном капитале

buh063520 Фінансовий звіт малого підприємства / buh063519 Отчет субъекта малого предпринимательства

buh063528 Спрощений фінансовий звіт / buh063527 Упрощенный финансовый отчет

buh063522 Примітки до фінансової звітності / buh063521 Примечания к финансовой отчетности

buh063506 Бухгалтерські проводки / buh063505 Бухгалтерские проводки

buh063516 Наказ про облікову політику / buh063515 Приказ об учетной политике

buh063502 Облік основних засобів / buh063501 Учет основных средств

buh063524 Посадова інструкція бухгалтера / buh063523 Должностная инструкция бухгалтера

buh063562 Календар бухгалтера / buh063561 Календарь бухгалтера

buh063508 Облік зарплати / buh063507 Учет зарплаты

buh063510 Облік лікарняних / buh063509 Учет больничных

buh063526 Облік податку на прибуток / buh063525 Учет налога на прибыль

buh063512 Акт звірки / buh063511 Акт сверки

buh063514 Бухгалтерська довідка / buh063513 Бухгалтерская справка

buh063584 Структура балансу.