БУХОБЛІК: ПОДАТКИ ОБЛІК ПРАЦІВНИКИ РОЗРАХУНКИ

Урок 6, частина 2. Сюрпризи структури реального балансу. Активні рахунки - в пасиві?! Пасивні рахунки - в активі?!

Реклама

Тема: Баланс підприємства, Активні рахунки, Пасивні рахунки, Активно-пасивні рахунки, Структура балансу.

Початок - тут: Курс бухгалтерського обліку для початківців >>

Це продовження Уроку 6 про структуру балансу. Розглядається заповнення окремих рядків, у тому числі особливості використання залишків по рахунках 13 "Знос необоротних активів (амортизація)", 46 "Неоплачений капітал", 45 "Вилучений капітал", 44 "Прибутки / збитки".

Протягом відео використовуються:

• Методичні рекомендації щодо заповнення форм фінансової звітності (заповнення кожного рядку балансу) - https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0433201-13/conv#Text

• емулятор подвійного запису - https://www.buhoblik.org.ua/kalkulyator/provodki.html

план рахунків бухгалтерського обліку

• минула (застаріла) форма балансу - https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0396-99#Text

Підпишіться на нові відео:

Дивіться нові відео на BuhOblik →

Важливі та популярні сторінки / Важные и популярные страницы:

buh063642 Подвійний запис / buh063641 Двойная запись

buh063644 Дебет і кредит рахунку / buh063643 Дебет и кредит счета

buh063646 Оборотно-сальдова відомість / buh063645 Оборотно-сальдовая ведомость

buh063654 Аналітичні рахунки / buh063653 Аналитические счета

buh063604 Фінансова звітність підприємства / buh063603 Финансовая отчетность

buh063604 Бухгалтерський облік / buh063603 Бухгалтерский учет

buh063614 Облікова політика / buh063613 Учетная политика

buh063614 Звіт про фінансові результати / buh063613 Отчет о финансовых результатах

buh063616 Звіт про рух грошових коштів / buh063615 Отчет о движении денежных средств

buh063618 Звіт про власний капітал / buh063617 Отчет о собственном капитале

buh063620 Фінансовий звіт малого підприємства / buh063619 Отчет субъекта малого предпринимательства

buh063628 Спрощений фінансовий звіт / buh063627 Упрощенный финансовый отчет

buh063622 Примітки до фінансової звітності / buh063621 Примечания к финансовой отчетности

buh063606 Бухгалтерські проводки / buh063605 Бухгалтерские проводки

buh063616 Наказ про облікову політику / buh063615 Приказ об учетной политике

buh063602 Облік основних засобів / buh063601 Учет основных средств

buh063624 Посадова інструкція бухгалтера / buh063623 Должностная инструкция бухгалтера

buh063662 Календар бухгалтера / buh063661 Календарь бухгалтера

buh063608 Облік зарплати / buh063607 Учет зарплаты

buh063610 Облік лікарняних / buh063609 Учет больничных

buh063626 Облік податку на прибуток / buh063625 Учет налога на прибыль

buh063612 Акт звірки / buh063611 Акт сверки

buh063614 Бухгалтерська довідка / buh063613 Бухгалтерская справка