БУХОБЛІК: ПОДАТКИ ОБЛІК ПРАЦІВНИКИ РОЗРАХУНКИ

Урок №13. Адміністративні витрати

Реклама

Тема: Курс бухгалтерського обліку для початківців >>Адміністративні витрати / Административные расходы.

У відео використовуються або згадуються:

1) Емулятор подвійного запису;
2) План рахунків бухгалтерського обліку;
3) Приклади проводок за рахунком 92;
4) Рахунок 92;
5) попередній Урок №12, Витрати на збут;
6) Урок №1 - Бухгалтерський облік для початківців з нуля.

Підпишіться на нові відео:

Дивіться нові відео на BuhOblik →

Важливі та популярні сторінки / Важные и популярные страницы:

buh068804 Фінансова звітність підприємства / buh068803 Финансовая отчетность

buh068804 Бухгалтерський облік / buh068803 Бухгалтерский учет

buh068814 Облікова політика / buh068813 Учетная политика

buh068806 Баланс підприємства (Форма №1) / buh068805 Баланс предприятия (Форма №1)

buh068814 Звіт про фінансові результати / buh068813 Отчет о финансовых результатах

buh068816 Звіт про рух грошових коштів / buh068815 Отчет о движении денежных средств

buh068818 Звіт про власний капітал / buh068817 Отчет о собственном капитале

buh068820 Фінансовий звіт малого підприємства / buh068819 Отчет субъекта малого предпринимательства

buh068828 Спрощений фінансовий звіт / buh068827 Упрощенный финансовый отчет

buh068822 Примітки до фінансової звітності / buh068821 Примечания к финансовой отчетности

buh068806 Бухгалтерські проводки / buh068805 Бухгалтерские проводки

buh068816 Наказ про облікову політику / buh068815 Приказ об учетной политике

buh068820 План рахунків бухгалтерського обліку / buh068819 План счетов бухгалтерского учета

buh068802 Облік основних засобів / buh068801 Учет основных средств

buh068824 Посадова інструкція бухгалтера / buh068823 Должностная инструкция бухгалтера

buh068862 Календар бухгалтера / buh068861 Календарь бухгалтера

buh068808 Облік зарплати / buh068807 Учет зарплаты

buh068810 Облік лікарняних / buh068809 Учет больничных

buh068826 Облік податку на прибуток / buh068825 Учет налога на прибыль

buh068812 Акт звірки / buh068811 Акт сверки

buh068814 Бухгалтерська довідка / buh068813 Бухгалтерская справка

buh068858 Основи бухгалтерського обліку / buh068857 Основы бухгалтерского учета

buh068859 Дебет і кредит рахунку / buh068860 Дебет и кредит счета.

buh068852 Бухгалтерський облік для початківців / buh068851 Бухгалтерский учет для начинающих

buh068861 Подвійний запис / buh068862 Двойная запись.

buh068854 Курси бухгалтерів онлайн безкоштовно / buh068853 Курсы бухгалтера онлайн бесплатно

buh068863 Оборотно-сальдова відомість / buh068864 Оборотно-сальдовая ведомость

buh068856 Самовчитель бухгалтерського обліку / buh068855 Самоучитель по бухгалтерскому учету