БУХОБЛІК: ПОДАТКИ ОБЛІК ПРАЦІВНИКИ

Курси бухгалтерів онлайн (безкоштовно) з нуля для початківців

Реклама

Автор: Ошурков С.

Можете пройти з нуля курси бухгалтерів онлайн для початківців безкоштовно.

01 Почнемо курси бухгалтерів для початківців із того, що розберемося з нуля, як працює бухоблік

Дивіться Урок №1:

В першому відео курсу використовуються:

01) План рахунків бухобліку,

02) Емулятор подвійного запису

Додаток до Уроку №1 курсу:

1) Що таке Активи простими словами? >>

2) Що таке Пасиви, Доходи, Витрати, Фінансовий результат простими словами >>

 

02 Як вивчати бухгалтерський облік? Урок №2: перегляньте відео>>

 

03 Активні, пасивні, aктивно-пасивні рахунки бухгалтерського oбліку, Урок №3: перегляд відео >>

Таблиці зі списками рахунків / субрахунків кожного типу (додатково до курсу) наведені та трьох сторінках: Таблиця 1 -  Активні рахунки, Таблиця 2 - Пасивні рахунки, Таблиця 3 - Активно-пасивні рахунки.

 

04 Аналітичні та синтетичні рахунки, Урок №4: дивіться відео >>

Додаток до цієї теми курсу - таблиця з поширеними принципами розділення всіх рахунків / субрахунків:

Аналітичні рахунки, аналітичний облік.

 

05 Оборотно-сальдові відомості

Цей урок курсу разбитий на дві частини:

• Оборотно-сальдова відомість, перша частина Уроку №5, перегляньте відео >>

• Оборотно-сальдові відомості пo аналітичних рахунках, друга частина Уроку №5, перегляньте відео >>

 

06 Структура балансу, склад активів і пасивів

Шостий урок курсу розділений на дві частини:

• Структура балансу, перша частина Уроку №6, перегляд відео >>

• Сюрпризи структури реального балансу, заповнення окремих рядків. Чому активні рахунки зустрічаються в пасиві і пасивні рахунки зустрічаються в активі? Друга частина Уроку №6, перегляд відео >>

 

07 Структура плану pахунків, Урок №7: дивіться відео >>

Принципи розбиття плану рахунків на окремі класи, призначення і використання у звітності цих класів.

 

08 Облік купівлі / продажу товарів

Восьмий урок складається з трьох відео:

• Основи обліку купівлі / продажу товарів, перша частина уроку №8, перегляньте відео >>

• Купівля / продаж товарів платником ПДВ, друга частина уроку №8, перегляньте відео >> [+ складаємо баланс після купівлі та продажу]

• Аналітичний облік купівлі / продажу товарів, третя частина уроку №8, перегляньте відео >> (трохи практики у програмі ведення бухобліку)

09 Розгляд усіх методів оцінки вибуття запасів, Урок №9, перегляд відео >>

Ця тема - загальна для усіх запасів.

 

10 Транспортно-заготівельні витрати (ТЗВ)

Десятий урок складається з двох відео:

• облік ТЗВ прямим методом, перша частина уроку №10, дивіться відео >>

• облік ТЗВ на субрахунку за середнім відсотком, друга частина уроку №10, дивіться відео >>

 

11 Витрати на доставку наших товарів покупцям, Урок №11, перегляньте відео >>

Ситуація протилежна розглянутій y попередньому уроці.

 

12 Облік витрат на збут, перегляд відео >> [12-й урок]

Попередня тема - лише окремий випадок витрат на збут.

 

13 Облік адміністративних витрат, Урок №13, дивіться відео >>

Цей вид витрат стосується всіх працюючих підприємств.

 

14 Про облік витрат майбутніх періодів, перегляньте відео >> [14-й урок]

Це перша тема, коли витрати відносяться на фінрезультат підприємства протягом декількох місяців / років.

 

15 Облік нематеріальних активів, перегляд відео >> [Урок №15]

 

16 Облік основних засобів, дивіться відео >> [Урок №16]

 

Далі буде ...

Підписуйтесь на нові відео:

Важливі сторінки теми "Курси бухгалтерів онлайн безкоштовно":

KursiBukhgalteriv04 Фінансова звітність підприємства / KursiBukhgalteriv03 Финансовая отчетность

KursiBukhgalteriv05 Бухгалтерський облік / KursiBukhgalteriv06 Бухгалтерский учет

KursiBukhgalteriv14 Облікова політика / KursiBukhgalteriv13 Учетная политика

KursiBukhgalteriv06 Баланс підприємства (Форма №1) / KursiBukhgalteriv05 Баланс предприятия (Форма №1)

KursiBukhgalteriv14 Звіт про фінансові результати / KursiBukhgalteriv13 Отчет о финансовых результатах

KursiBukhgalteriv18 Звіт про власний капітал / KursiBukhgalteriv17 Отчет о собственном капитале

KursiBukhgalteriv30 Фінансовий звіт малого підприємства / KursiBukhgalteriv31 Отчет субъекта малого предпринимательства

KursiBukhgalteriv28 Спрощений фінансовий звіт / KursiBukhgalteriv27 Упрощенный финансовый отчет

KursiBukhgalteriv22 Примітки до фінансової звітності / KursiBukhgalteriv21 Примечания к финансовой отчетности

KursiBukhgalteriv06 Бухгалтерські проводки / KursiBukhgalteriv05 Бухгалтерские проводки

KursiBukhgalteriv16 Наказ про облікову політику / KursiBukhgalteriv15 Приказ об учетной политике

KursiBukhgalteriv20 План рахунків бухгалтерського обліку / KursiBukhgalteriv19 План счетов бухгалтерского учета

KursiBukhgalteriv02 Облік основних засобів / KursiBukhgalteriv01 Учет основных средств

KursiBukhgalteriv24 Посадова інструкція бухгалтера / KursiBukhgalteriv23 Должностная инструкция бухгалтера

KursiBukhgalteriv62 Календар бухгалтера / KursiBukhgalteriv61 Календарь бухгалтера

KursiBukhgalteriv08 Облік зарплати / KursiBukhgalteriv07 Учет зарплаты

KursiBukhgalteriv10 Облік лікарняних / KursiBukhgalteriv09 Учет больничных

KursiBukhgalteriv26 Облік податку на прибуток / KursiBukhgalteriv25 Учет налога на прибыль

KursiBukhgalteriv12 Акт звірки / KursiBukhgalteriv11 Акт сверки

KursiBukhgalteriv44 Бухгалтерська довідка / KursiBukhgalteriv45 Бухгалтерская справка