БУХОБЛІК: ПОДАТКИ ОБЛІК ПРАЦІВНИКИ

Бухгалтерський облік для початківців

Реклама

Автор: Ошурков С.

Можете вивчити з нуля бухгалтерський облік для початківців онлайн безкоштовно.

01 Почнемо вивчати бухгалтерський облік для початківців із того, що розберемося з нуля, як працює бухоблік

Перегляд Уроку №1:

В першому відео для початківців використовуються:

01) План рахунків бухобліку,

02) Емулятор подвійного запису

Додаток дo Уроку №1 для початківців:

1) Що таке Активи простими словами? >>

2) Що таке Пасиви, Доходи, Витрати, Фінансовий результат простими словами >>

 

02 Як вивчати бухгалтерський облік? Урок №2: дивіться відео>>

 

03 Активні, пасивні, активно-пaсивні рахунки бухгалтерського обліку, Уpок №3: перегляньте відео >>

Таблиці зі списками рахунків / субрахунків кожного типу (додатково для початківців) наведені та трьох сторінках: Таблиця 1 -  Активні рахунки, Таблиця 2 - Пасивні рахунки, Таблиця 3 - Активно-пасивні рахунки.

 

04 Аналітичні та синтетичні рахунки, Урок №4: перегляд відео >>

Додаток до цієї теми бухобліку для початківців - таблиця з поширеними принципами розділення всіх рахунків / субрахунків:

Аналітичні рахунки, аналітичний облік.

 

05 Оборотно-сальдові відомості

Цей урок бухобліку для початківців разбитий на дві частини:

• Оборотно-сальдова відомість, перша частина Уроку №5, дивіться відео >>

• Оборотно-сальдові відомості по аналiтичних рахунках, друга частина Уроку №5, дивіться відео >>

 

06 Структура балансу, склад активів і пасивів

Шостий урок бухобліку для початківців розділений на дві частини:

• Структура балансу, перша частина Уроку №6, перегляньте відео >>

• Сюрпризи структури реального балансу, заповнення окремих рядків. Чому активні рахунки зустрічаються в пасиві і пасивні рахунки зустрічаються в активі? Друга частина Уроку №6, перегляньте відео >>

 

07 Cтруктура плану рахунків, Урок №7: перегляд відео >>

Принципи розбиття плану рахунків на окремі класи, призначення і використання у звітності цих класів.

 

08 Облік купівлі / продажу товарів

Восьмий урок складається з трьох відео:

1) Основи обліку купівлі / продажу товарів, перша частина уроку №8, дивіться відео >>

2) Купівля / продаж товару платником ПДВ, друга частина уроку №8, дивіться відео >> [+ складаємо баланс умовного підприємства після купівлі та продажу]

3) Аналітичний облік купівлі / продажу товарів, третя частина уроку, дивіться відео >> (трохи практики у програмі ведення бухобліку)

09 Розгляд усіх методів оцінки вибуття запасів, Урок №9, перегляньте відео >>

Ця тема - загальна для усіх запасів.

 

10 Транспортно-заготівельні витрати (ТЗВ)

Десятий урок складається з двох відео:

• облік ТЗВ прямим методом, перша частина уроку №10, перегляд відео >>

• облік ТЗВ на субрахунку за середнім відсотком, друга частина уроку №10, перегляд відео >>

 

11 Витрати на доставку наших товарів покупцям, Урок №11, дивіться відео >>

Ситуація протилежна розглянутій y попередньому уроці.

 

12 Облік витрат на збут, перегляньте відео >> [12-й урок]

Попередня тема - лише окремий випадок витрат на збут.

 

13 Облік адміністративних витрат, Урок №13, перегляд відео >>

Цей вид витрат стосується всіх працюючих підприємств.

 

14 Про облік витрат майбутніх періодів, дивіться відео >> [14-й урок]

Це перша тема, коли витрати відносимо на фінрезультат підприємства протягом декількох місяців / років.

 

15 Облік нематеріальних активів, перегляньте відео >> [Урок №15]

 

16 Облік основних засобів, перегляд відео >> [Урок №16]

 

Далі буде ...

Підписуйтесь на нові відео:

Важливі сторінки теми "Бухгалтерський облік для початківців":

BukhoblikDlyaPochatkivtsiv04 Фінансова звітність підприємства / BukhoblikDlyaPochatkivtsiv03 Финансовая отчетность

BukhoblikDlyaPochatkivtsiv05 Бухгалтерський облік / BukhoblikDlyaPochatkivtsiv06 Бухгалтерский учет

BukhoblikDlyaPochatkivtsiv14 Облікова політика / BukhoblikDlyaPochatkivtsiv13 Учетная политика

BukhoblikDlyaPochatkivtsiv06 Баланс підприємства (Форма №1) / BukhoblikDlyaPochatkivtsiv05 Баланс предприятия (Форма №1)

BukhoblikDlyaPochatkivtsiv14 Звіт про фінансові результати / BukhoblikDlyaPochatkivtsiv13 Отчет о финансовых результатах

BukhoblikDlyaPochatkivtsiv18 Звіт про власний капітал / BukhoblikDlyaPochatkivtsiv17 Отчет о собственном капитале

BukhoblikDlyaPochatkivtsiv30 Фінансовий звіт малого підприємства / BukhoblikDlyaPochatkivtsiv31 Отчет субъекта малого предпринимательства

BukhoblikDlyaPochatkivtsiv28 Спрощений фінансовий звіт / BukhoblikDlyaPochatkivtsiv27 Упрощенный финансовый отчет

BukhoblikDlyaPochatkivtsiv22 Примітки до фінансової звітності / BukhoblikDlyaPochatkivtsiv21 Примечания к финансовой отчетности

BukhoblikDlyaPochatkivtsiv06 Бухгалтерські проводки / BukhoblikDlyaPochatkivtsiv05 Бухгалтерские проводки

BukhoblikDlyaPochatkivtsiv16 Наказ про облікову політику / BukhoblikDlyaPochatkivtsiv15 Приказ об учетной политике

BukhoblikDlyaPochatkivtsiv20 План рахунків бухгалтерського обліку / BukhoblikDlyaPochatkivtsiv19 План счетов бухгалтерского учета

BukhoblikDlyaPochatkivtsiv02 Облік основних засобів / BukhoblikDlyaPochatkivtsiv01 Учет основных средств

BukhoblikDlyaPochatkivtsiv24 Посадова інструкція бухгалтера / BukhoblikDlyaPochatkivtsiv23 Должностная инструкция бухгалтера

BukhoblikDlyaPochatkivtsiv62 Календар бухгалтера / BukhoblikDlyaPochatkivtsiv61 Календарь бухгалтера

BukhoblikDlyaPochatkivtsiv08 Облік зарплати / BukhoblikDlyaPochatkivtsiv07 Учет зарплаты

BukhoblikDlyaPochatkivtsiv10 Облік лікарняних / BukhoblikDlyaPochatkivtsiv09 Учет больничных

BukhoblikDlyaPochatkivtsiv26 Облік податку на прибуток / BukhoblikDlyaPochatkivtsiv25 Учет налога на прибыль

BukhoblikDlyaPochatkivtsiv12 Акт звірки / BukhoblikDlyaPochatkivtsiv11 Акт сверки

BukhoblikDlyaPochatkivtsiv44 Бухгалтерська довідка / BukhoblikDlyaPochatkivtsiv45 Бухгалтерская справка