БУХОБЛІК: ПОДАТКИ ОБЛІК ПРАЦІВНИКИ РОЗРАХУНКИ

Приклади проводок за дебетом і кредитом рахунка 92

Тема: Адміністративні витрати / Административные расходы.

Приклади проводок за дебетом і кредитом рахунка 92

Кореспонденція за дебетом рахунка 92 «Адміністративні витрати»

Дт 92 Кт 131 Нарахування амортизації вартості основних засобів , які експлуатуються в адміністративних цілях. Зокрема, це може бути: будівлі, меблі та оргтехніка головного офісу. Дивіться Проводки - амортизація основних засобів.

Дт 92 Кт 132 Нарахування амортизації вартості іншиx необоротних матеріальних активів, які експлуатуються в адміністративних цілях. Дивіться Облік придбання обігрівачів.

Дт 92 Кт 133 Нарахування амортизації вартості нематеріальних активів, якщо вони використовуються в адміністративних цілях. Дивіться Облік електронних цифрових підписів.

Дт 92 Кт 201 Списання матеріалів на адміністративні потреби.

Дт 92 Кт 203 Списання палива (моторного або технологічного) на адміністративні потреби. Дивіться Проводки на придбання та списання пально-мастильних матеріалів.

Дт 92 Кт 207 Списання запчастин на адміністративні потреби. Приклади такої кореспонденції ви знайдете тут: Облік шин / Учет шин, Облік акумуляторів / Учет аккумуляторов.

Дт 92 Кт 22 Списання МШП (передача в експлуатацію) на цілі, пов'язані з управлінням підприємством. Приклад такої проводки знайдете тут: Облік сигналізації (пожежної, охоронної).

Дт 92 Кт 23 Списання витрат, накопичених у виробництві, на адміністративні цілі підприємства. Приклад ситуації: витрати допоміжного виробництва (наприклад транспортного господарства) списуються за фактичною собівартістю на адміністративні витрати. Тобто, не наймаємо транспорт інших підприємств для перевезення, пов'язані з адміністративними цілями, а використовуємо свої автомобілі та кожного місяця обчислюємо собівартість перевезення. Наприклад Міністерство фінансів у листі від 14.02.2005 №31-04200-... згадує про ситуацію з перевезеннями (а саме на доставку запасів на свій склад власним транспортом) та включення до транспортно-заготівельних витрат за виробничою собівартістю послуг допоміжних (підсобних) виробництв (господарств) підприємства з перевезення таких запасів. Якщо є своє транспортне господарство, то:
• частина його витрат може бути списана на доставку, пов'язану з адміністративними цілями (тобто списується на Дт 92 за виробничою собівартістю),
• інша частина може бути списана на доставку від постачальників (тобто списується на транспортно-заготівельні витрати за виробничою собівартістю),
• ще одна частина залишиться в якості собівартості транспортних полуг (чи робіт), наданих іншим підприємствам (тобто наше підприємство виступає в якості перевізника для інших осіб).

Теоретично, можливі випадки, коли окремі екземпляри продукції (ще не зданої на склад готової продукції) передаються у використання для адміністративних цілей.

Дт 92 Кт 26 Використання готової продукції в своїх цілях підприємства на адміністративні потреби.

Дт 92 Кт 27 Списання сільгосппродукції на цілі, пов'язані з управлінням підприємством.

Дт 92 Кт 281 Списання товарів на цілі, пов'язані з управлінням підприємством.

Дт 92 Кт 301

та

Дт 92 Кт 311

Така кореспонденція досі існує в Інструкції №291, але з точки зору класичної облікової методології вона не коректна. Правильніше буде такі платежі проводити через рахунок обліку відповідних розрахунків (371, 631, 685 і т.д.) а потім списувати в дебет 92 на підставі первинного документу про виконання якихось робіт чи послуг.

Є тільки одне виключення - банківськи послуги. Для них дійсно на практиці використовується саме така спрощена кореспонденція. З цього приводу є Наказ ДПС № 583 від 05.07.12 "Про затвердження Узагальнюючої податкової консультації щодо використання банківських виписок як первинних документів" (оригінал тут - https://tax.gov.ua/zakonodavstvo/podatkove-zakonodavstvo/uzagalnyuyuchi-podatkovi-konsultatsii/61660.html ) та Лист ДФС №2673/6/99-99-19-02-02-15 від 10.02.2016. Аналогічну позицію з цього питання можна знайти у листі НБУ №12-109/658-3917 від 11.04.2012.

Дт 92 Кт 331 Списуються додаткові витрати, пов'язані з придбанням грошових документів, оскільки власне грошові документи враховуються за номіналом. Така проводка можлива тільки якщо даний грошовий документ був оприбуткований по вартості, що включає і додаткові витрати. Тобто, якщо надходження грошових документів знайшло своє відображення на всю суму придбання, з додатковими витратами включно. А саме:

1) Дт 331 Кт 685 - на суму, яка, крім номіналу грошового документа, включає і додаткові витрати, пов'язані з його придбанням;
2) Дт 92 Кт 331 - на суму, що перевищує номінал.

В іншому випадку (якщо грошові документи і витрати відразу при оприбуткуванні на різні рахунки), така кореспонденція виключена.

Дт 92 Кт 372 Списання заборгованості підзвітних осіб по витратах, пов'язаних з оплатою послуг, спожитих підприємством в адміністративних цілях, в т. ч. витрати на відрядження (дивіться приклад проводки тут - Облік відряджень за кордон).

Дт 92 Кт 377 Нарахування адміністративних витрат (наприклад, витрат на оплату комунальних послуг або послуг зв'язку, які споживаються на цілі, пов'язані з управлінням підприємством або його обслуговуванням.)

Дт 92 Кт 39 Визнання в звітному періоді адміністративних витрат, понесених в минулих періодах. Приклад такої проводки знайдете тут: Облік платежів за використання "хмарних" технологій, Періодичні видання: облік передплати на газети, журнали, Облік банківських гарантій.

Дт 92 Кт 471 Нарахування резерву на оплату відпусток адміністрації та обслуговуючому персоналу підприємства (дивіться Резерв відпусток / Резерв отпусков).

Дт 92 Кт 501, 502, 503, 504, 505, 506

та

Дт 92 Кт 601, 602, 603, 604, 605, 606

Це застаріла кореспонденція (нарахування відсотків за кредит або інші витрати на обслуговування кредитів), яка досі наведена в Інструкції №291. Як це відбувається зараз дивіться тут: Облік кредитів / Учет кредитов.

Дт 92 Кт 631, 632 Вартість виконаних робіт і наданих послуг, виконаних на замовлення підприємства. Зокрема, це може бути оплата за споживання енергії, газу, води, послуг зв'язку, інших послуг, що споживаються в цілях задоволення потреб підприємства, пов'язаних управлінням підприємством. Приклади: Операційна оренда основних засобів.

Дт 92 Кт 633 Нарахування загальногосподарських витрат у зв'язку з виконанням дочірнім підприємством робіт (наданням послуг), споживання яких пов'язане з загальногосподарськими потребами.

Дт 92 Кт 641 Нарахування податків до сплати в бюджет. Йдеться про будь-які види податків (крім податку на прибуток), які мають загальногосподарське призначення. Дивіться Облік податків / Учет налогов.

Дт 92 Кт 642 Нарахування обов'язкових платежів до сплати в бюджет, які а мають загальногосподарське призначення. Приклад такої проводки знайдете тут: Облік купівлі бланків векселів.

Дт 92 Кт 651 Нараховано єдиний соціальний внесок на заробітну плату адміністративного персоналу (дивіться Облік ЄСВ).

Дт 92 Кт 654 Нараховано суму страхового платежу (дивіться Облік довгострокового страхування житя працівників).

Дт 92 Кт 655 Нараховано суму страхового платежу (підприємство застрахувало своє майно, дивіться Облік страхування майна / Учет страхования имущества).

Дт 92 Кт 661 Нарахування заробітної плати адміністративному персоналу (дивіться Облік зарплати / Учет зарплаты, Облік відпускних / Учет отпускных) .

Дт 92 Кт 682 Нарахування загальногосподарських витрат у зв'язку з виконанням дочірнім підприємством робіт (наданням послуг), споживання яких пов'язане з загальногосподарськими потребами.

Дт 92 Кт 685 Аналог кореспонденції Дт 92 Кт 631. Нарахування в якості адміністративних витрат вартості робіт і послуги, не пов'язаних безпосередньо з виробничим (торговим) процесом та інші послуги некомерційного характеру.


Нижче йде кореспонденція, передбачена для підприємств, що застосовують в обліку витрат рахунки класів 8 і 9 одночасно.

Дт 92 Кт 803, 806 Нарахування адміністративних витрат на суму витрачених на ці цілі палива і запчастин.

Дт 92 Кт 811 - 816 Нарахування адміністративних витрат на суму заробітної плати працівників, зайнятих управлінням та обслуговуванням підприємства в цілому.

Дт 92 Кт 821 Нарахування адміністративних витрат на суму єдиного соціального внеску, пов'язаною із заробітної платою працівників, зайнятих керуванням та обслуговуванням підприємства в цілому.

Дт 92 Кт 831 Нарахування адміністративних витрат на суму амортизації основних засобів, які використовуються у сфері управління підприємством.

Дт 92 Кт 84 Нарахування адміністративних витрат на суму всіх інших витрат, понесених у зв'язку з управлінням підприємством. Яких саме - на це повинні вказувати інші рахунки, з якими рахунок 84 попередньо кореспондуватися по дебету. Серед таких витрат можуть бути: витрати на оплату послуг сторонніх організацій, втрати від змін курсів валют, втрати від знецінення (зменшення корисності) активів, фінансові санкції, накладені на підприємство та ін.

Всі ці витрати враховуються на рахунку 84, якщо тільки вони не є витратами на продукцію, а пов'язані лише з процесом управління, тобто відносяться до витрат на період.

 

Кореспонденція за кредитом рахунка 92 «Адміністративні витрати»

Дт 791 Кт 92 Адміністративні витрати (попередньо накопичені протягом періоду на рахунку 92 в кореспонденції з кредитом різних рахунків) списуються на зменшення фінансового результату звітного періоду.

Важливі сторінки / Важные страницы:

rp068504 Фінансова звітність підприємства / rp068503 Финансовая отчетность

rp068502 Бухгалтерський облік / rp068501 Бухгалтерский учет

rp068514 Облікова політика / rp068513 Учетная политика

rp068506 Баланс підприємства (Форма №1) / rp068505 Баланс предприятия (Форма №1)

rp068514 Звіт про фінансові результати / rp068513 Отчет о финансовых результатах

rp068516 Звіт про рух грошових коштів / rp068515 Отчет о движении денежных средств

rp068518 Звіт про власний капітал / rp068517 Отчет о собственном капитале

rp068520 Фінансовий звіт малого підприємства / rp068519 Отчет субъекта малого предпринимательства

rp068528 Спрощений фінансовий звіт / rp068527 Упрощенный финансовый отчет

rp068522 Примітки до фінансової звітності/ rp068521 Примечания к финансовой отчетности

rp068532 Бухгалтерські проводки / rp068531 Бухгалтерские проводки

rp068534 Наказ про облікову політику / rp068533 Приказ об учетной политике

rp068535 План рахунків бухгалтерського обліку / rp068536 План счетов бухгалтерского учета

rp068530 Облік основних засобів / rp068529 Учет основных средств

rp068524 Посадова інструкція бухгалтера / rp068523 Должностная инструкция бухгалтера

rp068572 Календар бухгалтера / rp068571 Календарь бухгалтера

rp068508 Облік зарплати / rp068507 Учет зарплаты

rp068510 Облік лікарняних / rp068509 Учет больничных

rp068526 Облік податку на прибуток / rp068525 Учет налога на прибыль

rp068512 Акт звірки / rp068511 Акт сверки

rp068514 Бухгалтерська довідка / rp068513 Бухгалтерская справка

rp068558 Основи бухгалтерського обліку / rp068557 Основы бухгалтерского учета

rp068559 Дебет і кредит рахунку / rp068560 Дебет и кредит счета.

rp068552 Бухгалтерський облік для початківців / rp068551 Бухгалтерский учет для начинающих

rp068561 Подвійний запис / rp068562 Двойная запись.

rp068554 Курси бухгалтерів онлайн безкоштовно / rp068553 Курсы бухгалтера онлайн бесплатно

rp068563 Оборотно-сальдова відомість / rp068564 Оборотно-сальдовая ведомость

rp068556 Самовчитель бухгалтерського обліку / rp068555 Самоучитель по бухгалтерскому учету

rp068565 Курс бухгалтерського обліку / rp068566 Курс бухгалтерского учета.