Часто задаваемые вопросы...
 

Питання що часто ставляться про лікарняні та декретні

Теми: Лікарняні, Відпустка по вагітності та пологах.

? Загальні питання про лікарняні та декретні

? Про розрахунок лікарняних

? Про розрахунок допомоги по вагітності та пологах

? Про виплату лікарняних та декретних

? Про окремі випадки лікарняних та декретних

? Про відпустку по вагітності та пологах

? Про відносини із Фондом соціального страхування

? Про відображення в обліку і звітності лікарняних та декретних

Скачайте довідник "Лікарняні + Декретні"

Записи вебінарів про лікарняні та декретні

 

Загальні питання про лікарняні та декретні

Які є види допомоги з тимчaсової непрацездатності тa які періоди її надання?

Алгоритм загальний нарахування та виплати лікарняних?

Хто видає лікарняний лист?

Які документи потрібні для лікарняного?

Що потрібно для нарахування декретних?

Як заповнюється лікарняний лист?

Коли не оплачують лікарняні?

Як створюється комісія із соціального страхування, як вести її засідання?

Якими нормативними актами регулюються лікарняні та декретні?

Куди поскаржитися працівнику на невиплату лікарняних?

Як приймається рішення коміссії пpо виплату лікарняних та декретних?

Як скласти протокол засідання комісії із соціального страхування?

Як скласти постанову про комісію із соціального страхування?

Як скласти наказ про створення комісії із соціального страхування?

Чи можлива перевірка правомірності видачі лікарняного листа?

Чи можливі виправлення в лікарняному листку?

Як бути з помилками в лікарняному листі та нерозбірливими написами?

 

Про розрахунок лікарняних

Який загальний алгоритм розрахунку лікарняних?

Як визначається страховий стаж та як він впливає на суму лікарняних?

Як визначається розрахунковий період для лікарняних?

Як визначається середньоденна зарплата для лікарняних?

Які встановлені обмеження сум лікарняних (максимальні та мінімальні)?

Де можна подивитися приклади розрахунків лікарняних?

Для чого потрібна довідка ОК-7 та як її отримати?

Як визначити суми допомоги у випадку, коли працівник надав довідку за формою ОК-5 або ОК-7 після надання листка непрацездатності?

Як при розрахунку лікарняних враховуються премії та матеріальна допомога?

Використовуйте Калькулятор розрахунку лікарняних >>

 

Про розрахунок допомоги по вагітності та пологах

Які загальні правила розрахунку допомоги по вагітності та пологах?

Де подивитися приклади розрахунку допомоги по вагітності та пологах?

Які встановлені обмеження сум декретних (максимальні та мінімальні)?

Як розрахувати «декретні», якщо працівниця, яка перебуває у відпустці для догляду за дитиною до трьох років, йде у відпустку у зв'язку з вагітністю та пологами? [додатково дивіться Відпустка по догляду за дитиною]

Використовуйте  Калькулятор розрахунку декретних >>

 

Про виплату лікарняних та декретних

Як проводиться виплата лікарняних застрахованій особі?

Як проводиться виплата декретних працівниці?

Додатково: Виплата відпускних, Строки виплати зарплати.

 

Про окремі випадки лікарняних та декретних

Як нараховуються та виплачуються лікарняні по догляду за дитиною?

Як нараховуються та виплачуються лікарняні під час відпустки?

Як нараховуються та виплачуються лікарняні та декретні сумісникам?

Як виплачуються декретні безробітним?

Як виплачуються декретні студентам?

Як виплачуються декретні підприємцям?

Як виплачуються декретні, якщо підприємство ліквідовано?

Як бути, якщо лікарняний по вагітності видано під час іншої відпустки?

Як бути, якщо лікарняний по вагітності видано під час іншого лікарняного?

Як бути, якщо лікарняний по вагітності видано під час відпустки пo догляду за дитиною?

Як бути, якщо лікарняний по вагітності видано під час простою на підприємстві?

Чи оплачується лікарняний по догляду за дитиною у відпустці?

Чи оплачується лікарняний під час відпустки для догляду зa дитиною до 3 років?

Які можуть бути підстави для відмови у виплаті матеріального забезпечення застрахованій особі по тимчасовій непрацездатності по догляду за дитиною?

Які особливості для лікарняних та декретних для внутрішнього сумісника?

Як бути, якщо листок непрацездатності оформлено в день звільнення?

Якщо людина звернулася за медичною допомогою і визнана непрацездатною після закінчення робочого дня, то чи може листок непрацездатності бути виданий з її згоди з наступного календарного дня?

Як визначається переробіток / недоробіток, якщо був лікарняний при підсумованому обліку робочого часу?

Як розрахувати лікарняні, якщо після вже відпрацьованого дня видано листок непрацездатності?

Чи може працівник, що перебуває на лікарняному, вийти на роботу на 1 день?

Як оплачується лікарняний у період простою підприємства?

Як оплачуються лікарняні при вахтовому методі роботи?

БОНУС: Скачайте довідник "Зарплата"

 

Про відпустку по вагітності та пологах

Яка тривалість відпустки по вагітності і пологах?

Яка процедура оплати відпустки по вагітності та пологах?

Чи може бути поєднана декретна відпустка з іншими відпустками за базанням жінки?

Як складається заява на відпустку по вагітності та пологах?

Чи потрібно видавати наказ на відпустку у зв'язку з вагітністю та пологами?

Як скласти заяву на відпустку по догляду за дитиною після відпустки по вагітності та пологах?

Як скласти наказ про відпустку по догляду за дитиною до 3 років

Чи можливо переривання відпустки у зв'язку з вагітністю та пологам?

БОНУС: Скачайте довідник "Відпускні + Компенсація відпустки"

 

Про відносини із Фондом соціального страхування

Як подається Заява-розрахунок на відшкодування лікарняних та декретних?

Як заповнюється Заява-розрахунок до Фонду соціального страхування?

Як дізнатися адресу дирекції Фонду соцстрахування?

Як отримати декретні з Фонду соцстрахування?

Як заповнюється звіт за формою Ф4 до ФСС з ТВП?

БОНУС: Скачайте довідник по звітності

 

Про відображення в обліку і звітності лікарняних та декретних

Як відобразити лікарняні в бухгалтерському обліку, якими проводками?

Як відобразити в бухобліку нарахування та виплату декретних, які проводки?

Які види лікарняних та інших соціальних виплат оподатковуються (ПДФО, ЄСВ, військовий збір), а які - ні?

Як відображати лікарняні у об'єднаній звітності з ЄСВ, ПДФО?

Як відобразити декретні у об'єднаній звітності з ЄСВ, ПДФО?

Як провести розподіл суми декретних по місяцях відпустки для звіту з ЄСВ?

БОНУС: Скачайте довідник "Податки на зарплату"

Тематические сборники
по налогам, отчетности, кассовым и кадровым вопросам, собранные на этом сайте:

1


Налоги.
Рассмотрен каждый налог на двух языках и некоторые темы налога выделены в отдельные сборники:

Единый социальный взноc (ЕСВ) / Єдиний соціальний внесок (ЄСВ)
Отчет по ЕСВ / Звіт з ЄСВ


Единый налог / Єдиний податок
Декларация плательщика единого налога / Декларація платника єдиного податку
 
НДС / ПДВ
Налоговая накладная / Податкова накладна
Декларация по НДС / Декларація з ПДВ
Электронное администрирование НДС / Електронне адміністрування ПДВ
Налоговый кредит / Податковий кредит
Отрицательное значение НДС/ Від'ємне значення ПДВ
Бюджетное возмещение НДС / Бюджетне відшкодування ПДВ
Расчеты корректировки к налоговым накладным / Розрахунки коригування до податкових накладних

Уточняющий расчет по НДС / Уточнюючий розрахунок з ПДВ

Регистрация в едином реестре / Реєстрація в єдиному реєстрі

Электронные счета НДС / Електронні рахунки з ПДВНДФЛ / ПДФО
Форма 1ДФ / Звіт 1ДФ
Декларация о доходах / Декларація про доходи
 
Военный сбор / Військовий збір
 
Налог на прибыль / Податок на прибуток
Декларация налога на прибыль / Декларація з податку на прибуток
Основные средства / Основні засоби
Амортизация основных средств / Амортизація основних засобів


Плата за землю / Земельний податок
 
Налог на недвижимость / Податок на нерухомість
 
Экологический налог / Екологічний податок
 
Также смотрите сборники одновременно для нескольких систем налогообложения:

Книга доходов / Книга доходів
Уведомление о приеме на работу / Повідомлення про прийняття працівника на роботу

 

2


Кадровые вопросы.

 

Расчет отпускных / Розрахунок відпускних
 
Компенсация за неиспользованный отпуск / Компенсація за невикористану відпустку
 
Отпуск по беременности и родам / Відпустка по вагітності та пологах
 
Резерв отпусков / Резерв відпусток
 
Индексация зарплаты / Індексація зарплати
 
Табель учета рабочего времени / Табель обліку робочого часу
 
Больничные / Лікарняні
 
Пособие по беременности и родам / Допомога по вагітності та пологах
 
Штатное расписание / Штатний розпис
 
Суммированный учет рабочего времени / Підсумований облік робочого часу
 
Проверки инспекции по труду / Перевірки Держпраці
 
Правила внутреннего трудового распорядка / Правила внутрішнього трудового розпорядку

 

3


Касса.

 

Лимит кассы / Ліміт каси
 
Кассовые аппараты / Касові апарати

 

4


Бухгалтерский учет и отчетность.

 

Бухгалтерский учет / Бухгалтерський облік
 
Финансовая отчетность / Фінансова звітність
 
Электронная отчетность / Електронна звітність
 
Основные средства / Основні засоби
 
Учетная политика / Облікова політика
 
Учет зарплаты / Облік зарплати

↓ Скачайте бесплатные справочники ↓

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Часто задаваемые вопросы...
 
 
 

© 2021 Бухучет buhoblik.org.ua