Найчастіші питання / відповіді...
 

Амортизація нематеріальних активів (НМА)

Автор: Ошурков С.

Тема: Нематеріальні активи (Нематериальные активы) , Бухгалтерський облік (Бухгалтерский учет).

Зміст теми "Амортизація нематеріальних активів":

01. Коли починаємо амортизувати НМА?

02. Які строки використання дозволені для НМА?

03. Які методи амортизації дозволені?

04. Первісна та ліквідаційна вартість

05. Типові кореспонденції рахунків, проводки з обліку амортизації НМА

06. Відображення амортизації НМА у балансі

07. Додатково:

07.1. ? Що вважається або не вважається нематеріальними активами [поширені випадки]

 

01. Коли починаємо амортизувати НМА?

Починаємо амортизувати з наступного місяця після введення НМА в експлуатацію (у затвердженому Наказом №732 бланку акта №НА-1 ця подія зветься введенням у господарський оборот, дивіться Приклад заповнення форми №НА-1 >>). Нараховуємо амортизацію щомісячно.

У разі використання виробничого методу амортизації, починаємо амортизувати з наступного дня після введення об’єкта НМА (тобто складання відповідного акту) в господарський оборот. Але виробничий метод заборонено пунктом 138.3.1 ПКУ (це актуально для підприємств, що коригують фінрезультат на «амортизаційні» різниці).

Увага: на права пoстійного користування земельною ділянкою, згідно з пунктом 26 ПСБО8, не нараховуємо амортизацію.

 

02. Які строки використання дозволені для НМА?

Дивіться порівняльну таблицю із дозволеними строками використання, зіставленням описів груп ПКУ з ПСБО8 Групи нематеріальних активів >> .

Там постійно фігурує фраза "відповідно до правовстановлюючого документа". Зустрічаються випадки, коли правовстановлюючим документом не встановлено строк дії права користування вашого НМА. Тоді платник податку самостійно, у межах від 2 до 10 років, встановлює строк використання. Робиться це розпорядчим актом при визнанні активом даного oб’єкта НМА, (при "зарахуванні на баланс" підприємства).

Визначаючи строк корисного використання даного об’єкта НМА, враховуємо (згідно з п. 26 ПСБО8):

01) строки корисного використання для подібних активів;

02) моральний знос, що передбачається (для таких НМА, що швидко застарівають, строк корисного використання варто встановити коротшим);

03) правові, інші подібні обмеження стосовно строків використання НМА;

04) очікуваний спосіб використання НМА;

05) залежність строку корисного використання від строку корисного використання iнших активів підприємства.


Якщо строк корисного використання є невизначеним, НМА не підлягають амортизації (зг. з п. 25 ПСБО8).

Строк корисного використання НМА, метод його амортизації можна переглянути наприкінці звітного року, якщо підприємство очікує зміну строку корисного використання НМА або зміну умов отримання економічних вигод в наступному періоді (пункт 31 ПСБО8).

Новий строк або новий метод амортизації застосовуємо з наступного місяця після того як було прийнято зазначені зміни.

Згідно з пунктом 5.12 Методрекомендацій №1327 зміну строку використання або методів нарахування амортизації відображають як змiну облікових оцінок. Тобто після таких змін не потрібно робити перерахунок суми амортизації "заднім числом" з моменту введення цього НМА в експлуатацію.

 

03. Які методи амортизації дозволені?

Пункт 27 ПСБО8 дозволяє використовувати будь-який метод з передбачених пунктом 26 ПСБО7 для амортизації основних засобів [додатково - збірник Основні засоби].

Ось ці методи:

01) Прямолінійний метод амортизації (найпоширеніший);

02) Виробничий метод амортизації (виробничий метод заборонено пунктом 138.3.1 ПКУ, це актуально для підприємств, що коригують фінрезультат на «амортизаційні» різниці).

03) Метод зменшення залишкової вартості;

04) Прискореного зменшення залишкової вартості;

05) Кумулятивний метод амортизації.

Наказ про облікову політику визначає метод амортизації на вашому підприємстві.

 Заповніть Наказ онлайн +  роздрукуйте:

 

04. Первісна та ліквідаційна вартість

Ліквідаційна вартість НМА зазвичай дорівнює нулю, окрім двох випадків, прописаних у пункті 28 ПСБО8.

Первісна вартість НМА, згідно з пунктом 11 ПСБО8, складається з:

01) ціни (вартості) придбання (за мінусом знижок),

02) мита,

03) непрямих податків, щo не підлягають відшкодуванню,

04) та інших витрат, пов'язаних безпосередньо із придбанням та доведенням НМА дo стану, придатного для використання зa призначенням.

Фінансові витрати, згідно з пунктом 11 ПСБО8, не включаємо до первісної вартості НМА (за винятком випадків, які підпадають під ПСБО 31 "Фінансові витрати").

Додатково: Первісна вартість основних засобів / Первоначальная стоимость основных средств.

 

05. Типові кореспонденції рахунків, проводки з обліку амортизації НМА

В бухобліку суму нарахованої амортизації відображаємо за кредитом субрахунку 133 під назвою «Накопичена амортизація нематеріальних активів».

Додатково: Довідник "Бухгалтерські проводки"


Таблиця 1. Можливі кореспонденції Кт 133 (якщо використовуєте тільки 9 клас рахунків) для нарахування амортизації НМА

Напрямки використання нематеріальних активів

Кореспонденція

Дт

Кт

01

Будівництво (створення) основних засобів [читайте Створення основних засобів (із проводками)]

151, 152

133

02

Виготовлення інших об’єктів нeоборотних матеріальних активів

153

133

03

Створення інших oб’єктів НМА

154

133

04

Вирощування довгострокових біоактивів

155

133

05

НМА виробничого призначення (якщо є можливість віднести до конкретного виду вашої продукції)

23

133

06

НМА виробничого призначення (якщо є можливість віднести до конкретного виду вашої продукції)

91

133

07

НМА загальногосподарського призначення [дивіться Адміністративні витрати (Административные расходы)]

92

133

08

HМА, що використовуються для збуту [дивіться Витрати на збут (Расходы на сбыт)]

93

133

09

НМА, що використовуються для ведення іншої операційної діяльності підприємства

94

133

Опис рахунків і субрахунків, що використовуються у таблиці дивіться тут: План рахунків.

Якщо ваше підприємство застосовує 8 клас рахунків, спочатку відображаєте суму амортизації за дебетом 833 [дивіться Рахунок 83] «Амортизація нематеріальних активів» та кредитом 133, а потім цю суму відображаєте проводкою Дт 833 - Кт рахунків обліку, які перелічено в Таблиці 1 вище.

Додатково: Амортизація основних засобів / Амортизация основных средств

 

06. Відображення амортизації НМА у балансі

У балансі відображаємо суму амортизації НМА у розділі "Необоротні активи". Розглядаємо три різновиди фінансової звітності та в яких рядках відображати:

1) Баланс підприємства (Форма №1) - у рядку 1002 (враховуємо з "мінусом");

2) Фінансова звітність малого підприємства - у рядку 1002 враховуємо з "мінусом";

3) Фінансова звітність мікропідприємства - у рядку 1012, тобто разом з амортизацією основних засобів та ще деяких необоротних активів (враховуємо з "мінусом").

Додатково дивіться:

01) збірник Фінансова звітність підприємства,

02) Заповнення балансу, Форма №1 (підказки за кожним рядком),

03) Заповнення звіту малого підприємства (підказки за кожним рядком).

↓ Скачайте безкоштовні довідники ↓

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Найчастіші питання...

Відео:

 
 
 
 
 
 

© 2023 Бухоблік - buhoblik.org.ua