БУХУЧЕТ: ФОРУМ НАЛОГИ УЧЕТ РАБОТНИКИ РАСЧЕТЫ

Довідник "Бухгалтерські проводки"

Реклама

Розповсюджується безкоштовно та без реєстрації.

Цей довідник містить список бухгалтерських проводок з обліку поширених господарських операцій.

Збережіть на «Робочому столі» вашого комп'ютера для заощадження часу на пошук потрібної інформації.

Оберіть мову:

Українською На русском

Важные тематические сборники / Важливі тематичні добірки:

provu001 Единый социальный взноc (ЕСВ) / provu002 Єдиний соціальний внесок (ЄСВ), provu003 Единый налог / provu004 Єдиний податок, provu005 НДС / provu006 ПДВ, provu007 НДФЛ / provu008 ПДФО, provu009 Военный сбор / provu010 Військовий збір, provu011 Налог на прибыль / provu012 Податок на прибуток, provu013 Плата за землю / provu014 Земельний податок, provu015 Налог на недвижимость / provu016 Податок на нерухомість, provu017 Расчет отпускных / provu018 Розрахунок відпускних, provu019 Компенсация за неиспользованный отпуск / provu020 Компенсація за невикористану відпустку, provu021 Отпуск по беременности и родам / provu022 Відпустка по вагітності та пологах, provu023 Резерв отпусков / provu024 Резерв відпусток, provu025 Индексация зарплаты / provu026 Індексація зарплати, provu027 Табель учета рабочего времени / provu028 Табель обліку робочого часу, provu029 Больничные, больничный лист / provu030 Лікарняні, лікарняний лист, provu031 Пособие по беременности и родам / provu032 Допомога по вагітності та пологах, provu033 Штатное расписание / provu034 Штатний розпис, provu035 Суммированный учет рабочего времени / provu036 Підсумований облік робочого часу, provu037 Проверки инспекции по труду / provu038 Перевірки Держпраці, provu039 Кассовые аппараты / provu040 Касові апарати, provu041 Бухгалтерский учет / provu042 Бухгалтерський облік, provu043 Финансовая отчетность / provu044 Фінансова звітність, provu045 Основные средства / provu046 Основні засоби, provu047 Учетная политика / provu048 Облікова політика, provu049 Учет зарплаты / provu050 Облік зарплати, provu051 Отчет по ЕСВ / provu052 Звіт з ЄСВ, provu053 Декларация плательщика единого налога / provu054 Декларація платника єдиного податку, provu055 Налоговая накладная / provu056 Податкова накладна, provu057 Декларация по НДС / provu058 Декларація з ПДВ, provu059 Форма 1ДФ / provu060 Звіт 1ДФ, provu061 Декларация о доходах / provu062 Декларація про доходи, provu063 Декларация налога на прибыль / provu064 Декларація з податку на прибуток, provu065 Книга доходов / provu066 Книга доходів, provu067 Уведомление о приеме на работу / provu068 Повідомлення про прийняття працівника на роботу.