БУХОБЛІК: ПОДАТКИ ОБЛІК ПРАЦІВНИКИ

Групи нематеріальних активів

Реклама

Тема: Нематеріальні активи (НМА) / Нематериальные активы (НМА).

Нижче наведена таблиця відповідності кожної групи нематеріальних активів із її описом у ПСБО 8 та з субрахунком, де обліковіються нематеріальні активи цієї грипи

Таблиця.  Групи нематеріальних активів

Група НМА у Податковому кодексі Субрахунок бухобліку Строк дії права користування Характеристика за ПСБО 8
01 1 група: права користування природними ресурсами (право користування надрами, іншими ресурсами природного середовища, геологічною та іншою інформацією про природне середовище) 121 відповідно до правовстановлюючого документа права користування природними ресурсами (право користування надрами, іншими ресурсами природного середовища, геологічною та іншою інформацією про природне середовище
02 2 група: права користування майном (право користування земельною ділянкою, крім права постійного користування земельною ділянкою відповідно до закону, право користування будівлею, право на оренду приміщень тощо) 122 відповідно до правовстановлюючого документа права користування майном (право користування земельною ділянкою відповідно до земельного законодавства, право користування будівлею, право на оренду приміщень тощо)
03 3 група: права на комерційні позначення (права на торговельні марки (знаки для товарів і послуг), комерційні (фірмові) найменування тощо), крім тих, витрати на придбання яких визнаються роялті 123 відповідно до правовстановлюючого документа права на комерційні позначення (права на торговельні марки (знаки для товарів і послуг), комерційні (фірмові) найменування тощо), крім тих, витрати на придбання яких визнаються роялті
04 4 група: права на об’єкти промислової власності (право на винаходи, корисні моделі, промислові зразки, сорти рослин, породи тварин, компонування (топографії) інтегральних мікросхем, комерційні таємниці, в тому числі ноу-хау, захист від недобросовісної конкуренції тощо), крім тих, витрати на придбання яких визнаються роялті 124 відповідно до правовстановлюючого документа, aле не менш як 5 років права на об'єкти промислової власності (право на винаходи, корисні моделі, промислові зразки, сорти рослин, породи тварин, компонування (топографії) інтегральних мікросхем, комерційні таємниці, у тому числі ноу-хау, захист від недобросовісної конкуренції тощо), крім тих, витрати на придбання яких визнаються роялті;
05 5 група: авторське право та суміжні з ним права (право на літературні, художні, музичні твори, комп’ютерні програми, програми для електронно-обчислювальних машин, компіляції даних (баз даних), фонограми, відеограми, передач (програми) організацій мовлення тощо), крім тих, витрати на придбання яких визнаються роялті 125 відповідно до правовстановлюючого документа, aле не менш як 2 роки авторське право та суміжні з ним права (право на літературні, художні, музичні твори, комп'ютерні програми, програми для електронно-обчислювальних машин, компіляції даних (бази даних), виконання, фонограми, відеограми, передачі (програми) організацій мовлення тощо), крім тих, витрати на придбання яких визнаються роялті
06 6 група: інші нематеріальні активи (право на ведення діяльності, використання економічних та інших привілеїв тощо) 127 відповідно до правовстановлюючого документа інші нематеріальні активи (право на провадження діяльності, використання економічних та інших привілеїв тощо)

У випадках, коли строк дії права користування НМА, відповідно до правовстановлюючого документа, не встановлено, він визначається платником податку самостійно у межах від 2 до 10 років.

Важливі сторінки / Важные страницы:

buh069202 Облік основних засобів / buh069201 Учет основных средств

buh069204 Групи основних засобів / buh069203 Группы основных средств

buh069206 Амортизація основних засобів / buh069205 Амортизация основных средств

buh069208 Ремонт основних засобів / buh069207 Ремонт основных средств

buh069210 Переоцінка основних засобів / buh069209 Переоценка основных средств

buh069212 Продаж основних засобів / buh069211 Продажа основных средств

buh069214 Придбання основних засобів / buh069213 Приобретение основных средств

buh069216 Ліквідація основних засобів / buh069215 Ликвидация основных средств

buh069218 Проводки по основним засобам / buh069217 Проводки - основные средства

buh069220 Дооцінка основних засобів / buh069219 Дооценка основных средств

buh069222 Методи амортизації / buh069221 Методы амортизации

buh069224 Інвентарна картка обліку основних засобів / buh069223 Инвентарная карточка учета основных средств

buh069269 Амортизація нематеріальних активів / buh069270 Амортизация нематериальных активов