БУХОБЛІК: ПОДАТКИ ОБЛІК ПРАЦІВНИКИ РОЗРАХУНКИ

Приклади проводок за кредитом субрахунку 281 "Товари на складі"

Реклама

Тема: Рахунок 28 "Товари" (Счет 28 "Товары"), Облік товарів (Учет товаров).

Додатково: Довідник "Бухгалтерські проводки", Міні-довідник бухгалтера >>

Дт 152 Кт 281 Таку кореспонденцію можна використовувати, коли активи, придбані спочатку в якості товару для продажу, вирішено залишити для експлуатації у власній діяльності.

Дт 209 Кт 281 Списання товару зі складу після визнання його невідповідним якістю і таким, що підлягає знищенню або продажу за зниженою ціною на специфічне використання. Наприклад, це може бути випадок, коли термін придатності продуктів закінчився, але ці продукти ще відповідають якості для згодовування їх тваринам.

Дт 23 Кт 281 Очевидно, така кореспонденція передбачена Інструкцією на випадок, коли запаси, раніше кваліфікуються як товари (тобто як активи, готові до продажу без додаткової обробки), передаються у виробництво як матеріали для виготовлення певної продукції.

Дт 281 Кт 281 Передача товарів від однієї матеріально-відповідальної особи іншій (з одного складу на інший).

Дт 282 Кт 281 Передача товарів зі складу в роздрібну торгову точку.

Дт 283 Кт 281 Передача товарів комісіонеру за договором комісії. Дивіться Продаж товарів за договором комісії.

Дт 374 Кт 281 Пред'явлена ​​претензія постачальнику запасів на суму вартості неякісної або недопоставленої партії товарів. Проводка дійсна в разі, коли дефекти або недостача були виявлені після того, як отримані товари були оприбутковані на рахунок Кт 281 виходячи з цін, які значаться в договорі.

Дт 808 Кт 281 Списання товарів, спочатку призначених для продажу, на споживання у власному виробництві. Така кореспонденція передбачена для підприємств, що застосовують в обліку витрат рахунки класу 8; після чого може реєструватися паралельна проводка з кредиту рахунку 808 в дебет рахунок 23 (але не обов'язково).

Дт 84 Кт 281 Уцінка товарів до чистої продажної ціни внаслідок знецінення (зменшення корисності) цих активів. Така кореспонденція передбачена для підприємств, що застосовують в обліку витрат рахунки класу 8

Дт 85 Кт 281 Списання товарів через їх втрати в надзвичайних обставинах. Така кореспонденція передбачена для підприємств, що застосовують в обліку витрат рахунки класу 8

Дт 902 Кт 281 Списання товарів в реалізацію. Ця проводка реєструється одночасно з проводкою з нарахування доходів на рахунок 702. Дивіться відео для новачків Купівлі та продажу товарів неплатником ПДВ та продовження ціього відеоуроку - Купівля та продаж товарів платником ПДВ:

Дт 92 Кт 281 Списання товарів на цілі, пов'язані з управлінням підприємством.

Дт 93 Кт 281 Списання товарів на цілі, пов'язані зі збутом продукції (прикад - Облік рекламної роздачі товарів).

Дт 946 Кт 281 Уцінка товарів до чистої продажної ціни внаслідок зниження корисності цих активів. Дивіться Облік уцінки товарів.

Дт 947 Кт 281 Нестачі, виявлені під час інвентаризації, в обставинах, коли винну в недостачі особу не встановлено [дивіться Облік результатів інвентаризації запасів] та списання балансової вартості зіпсованого товару [дивіться Облік списання товарів, коли закінчився термін придатності]

Дт 949 Кт 281 Безоплатно передані товари [наприклад, таку проводку наведено у Pозділі 2 "Облік вибуття запасів" з Методрекомендацій Мінфіна №2],

Дт 977 Кт 281 Списання партії товарів через їх втрати в надзвичайних обставинах, або на цілі, пов'язані з ліквідацією наслідків надзвичайних подій.

Важливі сторінки / Важные страницы:

buh0666kt28104 Фінансова звітність підприємства / buh0666kt28103 Финансовая отчетность

buh0666kt28102 Бухгалтерський облік / buh0666kt28101 Бухгалтерский учет

buh0666kt28114 Облікова політика / buh0666kt28113 Учетная политика

buh0666kt28106 Баланс підприємства (Форма №1) / buh0666kt28105 Баланс предприятия (Форма №1)

buh0666kt28114 Звіт про фінансові результати / buh0666kt28113 Отчет о финансовых результатах

buh0666kt28116 Звіт про рух грошових коштів / buh0666kt28115 Отчет о движении денежных средств

buh0666kt28118 Звіт про власний капітал / buh0666kt28117 Отчет о собственном капитале

buh0666kt28120 Фінансовий звіт малого підприємства / buh0666kt28119 Отчет субъекта малого предпринимательства

buh0666kt28128 Спрощений фінансовий звіт / buh0666kt28127 Упрощенный финансовый отчет

buh0666kt28122 Примітки до фінансової звітності/ buh0666kt28121 Примечания к финансовой отчетности

buh0666kt28132 Бухгалтерські проводки / buh0666kt28131 Бухгалтерские проводки

buh0666kt28134 Наказ про облікову політику / buh0666kt28133 Приказ об учетной политике

buh0666kt28135 План рахунків бухгалтерського обліку / buh0666kt28136 План счетов бухгалтерского учета

buh0666kt28130 Облік основних засобів / buh0666kt28129 Учет основных средств

buh0666kt28124 Посадова інструкція бухгалтера / buh0666kt28123 Должностная инструкция бухгалтера

buh0666kt28172 Календар бухгалтера / buh0666kt28171 Календарь бухгалтера

buh0666kt28108 Облік зарплати / buh0666kt28107 Учет зарплаты

buh0666kt28110 Облік лікарняних / buh0666kt28109 Учет больничных

buh0666kt28126 Облік податку на прибуток / buh0666kt28125 Учет налога на прибыль

buh0666kt28112 Акт звірки / buh0666kt28111 Акт сверки

buh0666kt28114 Бухгалтерська довідка / buh0666kt28113 Бухгалтерская справка

buh0666kt28158 Основи бухгалтерського обліку / buh0666kt28157 Основы бухгалтерского учета

buh0666kt28159 Дебет і кредит рахунку / buh0666kt28160 Дебет и кредит счета.

buh0666kt28152 Бухгалтерський облік для початківців / buh0666kt28151 Бухгалтерский учет для начинающих

buh0666kt28161 Подвійний запис / buh0666kt28162 Двойная запись.

buh0666kt28154 Курси бухгалтерів онлайн безкоштовно / buh0666kt28153 Курсы бухгалтера онлайн бесплатно

buh0666kt28163 Оборотно-сальдова відомість / buh0666kt28164 Оборотно-сальдовая ведомость

buh0666kt28156 Самовчитель бухгалтерського обліку / buh0666kt28155 Самоучитель по бухгалтерскому учету

buh0666kt28165 Курс бухгалтерського обліку / buh0666kt28166 Курс бухгалтерского учета.