БУХОБЛІК: ПОДАТКИ ОБЛІК ПРАЦІВНИКИ РОЗРАХУНКИ

Приклад заповнення форми №НА-4: Інвентаризаційний опис об’єктів права інтелектуальної власності ускладі нематеріальних активів

Тема: Нематеріальні активи / Нематериальные активы.

Додатково: Бланк форми №НА-4 >>

Важливі сторінки / Важные страницы:

prikladnma0404 Фінансова звітність підприємства / prikladnma0403 Финансовая отчетность

prikladnma0402 Бухгалтерський облік / prikladnma0401 Бухгалтерский учет

prikladnma0414 Облікова політика / prikladnma0413 Учетная политика

prikladnma0406 Баланс підприємства (Форма №1) / prikladnma0405 Баланс предприятия (Форма №1)

prikladnma0414 Звіт про фінансові результати / prikladnma0413 Отчет о финансовых результатах

prikladnma0416 Звіт про рух грошових коштів / prikladnma0415 Отчет о движении денежных средств

prikladnma0418 Звіт про власний капітал / prikladnma0417 Отчет о собственном капитале

prikladnma0420 Фінансовий звіт малого підприємства / prikladnma0419 Отчет субъекта малого предпринимательства

prikladnma0428 Спрощений фінансовий звіт / prikladnma0427 Упрощенный финансовый отчет

prikladnma0422 Примітки до фінансової звітності/ prikladnma0421 Примечания к финансовой отчетности

prikladnma0432 Бухгалтерські проводки / prikladnma0431 Бухгалтерские проводки

prikladnma0434 Наказ про облікову політику / prikladnma0433 Приказ об учетной политике

prikladnma0435 План рахунків бухгалтерського обліку / prikladnma0436 План счетов бухгалтерского учета

prikladnma0430 Облік основних засобів / prikladnma0429 Учет основных средств

prikladnma0424 Посадова інструкція бухгалтера / prikladnma0423 Должностная инструкция бухгалтера

prikladnma0472 Календар бухгалтера / prikladnma0471 Календарь бухгалтера

prikladnma0408 Облік зарплати / prikladnma0407 Учет зарплаты

prikladnma0410 Облік лікарняних / prikladnma0409 Учет больничных

prikladnma0426 Облік податку на прибуток / prikladnma0425 Учет налога на прибыль

prikladnma0412 Акт звірки / prikladnma0411 Акт сверки

prikladnma0414 Бухгалтерська довідка / prikladnma0413 Бухгалтерская справка

prikladnma0458 Основи бухгалтерського обліку / prikladnma0457 Основы бухгалтерского учета

prikladnma0459 Дебет і кредит рахунку / prikladnma0460 Дебет и кредит счета.

prikladnma0452 Бухгалтерський облік для початківців / prikladnma0451 Бухгалтерский учет для начинающих

prikladnma0461 Подвійний запис / prikladnma0462 Двойная запись.

prikladnma0454 Курси бухгалтерів онлайн безкоштовно / prikladnma0453 Курсы бухгалтера онлайн бесплатно

prikladnma0463 Оборотно-сальдова відомість / prikladnma0464 Оборотно-сальдовая ведомость

prikladnma0456 Самовчитель бухгалтерського обліку / prikladnma0455 Самоучитель по бухгалтерскому учету

prikladnma0465 Курс бухгалтерського обліку / prikladnma0466 Курс бухгалтерского учета.

prikladnma0469 Амортизація нематеріальних активів / prikladnma0470 Амортизация нематериальных активов