БУХОБЛІК: ПОДАТКИ ОБЛІК ПРАЦІВНИКИ РОЗРАХУНКИ

Приклади проводок за дебетом і кредитом рахунка 93

Тема:  Витрати на збут / Расходы на сбыт.

Приклади проводок за дебетом і кредитом рахунка 93

Кореспонденція за дебетом рахунка 93 «Витрати на збут»

Дт 93 Кт 131 Нарахування амортизації вартості основних засобів , що використовуються в роботі, пов'язаній зі збутом. Зокрема, це можуть бути транспортні засоби, якими продукція / товари доставляються покупцям.

Дт 93 Кт 132 Нарахування амортизації вартості іншиx необоротних матеріальних активів, що використовуються в роботі, пов'язаній зі збутом. Подібну кореспонденцію можете зустріти тут: Облік зворотної тари / Учет возвратной тары.

Дт 93 Кт 133 Нарахування амортизації вартості нематеріальних активів, якщо вони використовуються з метою збуту продукції, товарів, робіт, послуг (нариклад: товарний знак, комп'ютерна програма автоматизації взаємовідносин із клієнтами [CRM], таку кореспонденцію можете знайти тут - Облік створення тa використання рекламного банера).

Дт 93 Кт 204 Списання тари (не зворотньої), тарних матеріалів на потреби, пов'язані зі збутом.

Дт 93 Кт 207 Списання запчастин на потреби, пов'язані зі збутом. Приклади такої кореспонденції ви знайдете тут: Облік шин / Учет шинОблік акумуляторів / Учет аккумуляторов.

Дт 93 Кт 22 Списання МШП (передача в експлуатацію) на цілі, пов'язані зі збутом (для виробництва та оптової торгівлі тут може бути багато прикладів; приклад для роздрібної торгівлі - Облік товарів на вітрині).

Дт 93 Кт 23 Списання витрат, накопичених у виробництві, на збутові цілі підприємства. Ситуація: витрати допоміжного виробництва (наприклад транспортного господарства) списуються за фактичною собівартістю на витрати збуту. Тобто, не наймаємо транспорт інших підприємств для перевезення продукції на склад покупця, а використовуємо свої автомобілі та кожного місяця обчислюємо собівартість перевезення. Наприклад Міністерство фінансів у листі від 14.02.2005 №31-04200-... згадує про ситуацію з перевезеннями для інших цілей (на доставку запасів на свій склад власним транспортом) та включення до транспортно-заготівельних витрат за виробничою собівартістю послуг допоміжних (підсобних) виробництв (господарств) підприємства з перевезення таких запасів. Якщо є своє транспортне господарство, то:
• частина його витрат може бути списана на доставку покупцям (тобто списується на Дт 93 за виробничою собівартістю),
• інша частина може бути списана на доставку від постачальників (тобто списується на транспортно-заготівельні витрати за виробничою собівартістю),
• ще одна частина залишиться в якості собівартості транспортних полуг (чи робіт), наданих іншим підприємствам (тобто наше підприємство виступає в якості перевізника для інших осіб).

Теоретично, можливі випадки, коли окремі екземпляри продукції (ще не зданої на склад готової продукції) передаються у використання для збутових цілей.

Дт 93 Кт 25 Списання напівфабрикатів на цілі, пов'язані зі збутом продукції.

Дт 93 Кт 26 Списання готової продукції підприємства на збутові потреби.

Дт 93 Кт 27 Списання сільгосппродукції на цілі, пов'язані зі збутом.

Дт 93 Кт 281 Списання товарів на цілі, пов'язані зі збутом (дивіться Облік рекламної роздачі товарів; але не завжди все так просто, наприклад, читайте про ситуацію про облік товарів на вітрині, яка згадується више стосовно кореспонденції Дт 93 Кт 22).

Дт 93 Кт 301

та

Дт 93 Кт 311

Така кореспонденція досі існує в Інструкції №291, але з точки зору класичної облікової методології вона не коректна. Правильніше буде такі платежі проводити через рахунок обліку відповідних розрахунків (371, 631, 685 і т.д.) а потім списувати в дебет 93 на підставі первинного документу про виконання якихось робіт чи послуг.

Дт 93 Кт 331 Списуються додаткові витрати, пов'язані з придбанням грошових документів, оскільки власне грошові документи враховуються за номіналом. Така проводка можлива тільки якщо даний грошовий документ був оприбуткований по вартості, що включає і додаткові витрати. Тобто, якщо надходження грошових документів знайшло своє відображення на всю суму придбання, з додатковими витратами включно. А саме:

1) Дт 331 Кт 685 - на суму, яка, крім номіналу грошового документа, включає і додаткові витрати, пов'язані з його придбанням;
2) Дт 93 Кт 331 - на суму, що перевищує номінал.

В іншому випадку (якщо грошові документи і витрати відразу при оприбуткуванні віднесені на різні рахунки), така кореспонденція виключена.

Дт 93 Кт 361 (стосовно відносин зі звічайними покупцями)

та

Дт 93 Кт 363 (стосовно відносин з дочірнім підприємством або іншим учасником ПФГ)

Це застаріла кореспонденція, бо для платників ПДВ вона не може застосовуватись.

Суть кореспонденції така: нарахування витрат на транспортування за рахунок зменшення боргу покупця або дочірнього підприємства (така проводка можлива в разі, якщо зазначені витрати раніше передбачалося пред'явити до відшкодування покупцям одночасно з відшкодуванням вартості відвантаженого на їхню адресу товару).

Але зараз робити так для платників ПДВ - проблематично. На субрахунках 361 та 363 було нараховано суму заборгованості з ПДВ. І списувати зайву заборгованість разом із сумою ПДВ на дебет рахунку 93 - неправильно. Якщо спочатку передбачалося пред'явити до відшкодування покупцям якусь суму, але це потім виявилось помилковим, то потрібно спочатку відкоригувати ПДВ (дивіться Коригування до податкової накладної / Корректировка к налоговой накладной та Облік коригування ціни товару) та відсторнувати ти цю неіснуючу заборгованість, а потім зробити всі правильні проводки.

Дт 93 Кт 372 Списання заборгованості підзвітних осіб по витратах, пов'язаних зі збутом продукції (товарів, робіт, послуг), в т. ч. витрати на відрядження.

Дт 93 Кт 377 Нарахування витрат на збут (наприклад, витрат на оплату комунальних, рекламних та інших послуг, що споживаються на цілі, пов'язані зі збутом.

Дт 93 Кт 39 Визнання в звітному періоді витрат на збут, понесених в минулих періодах. Приклад такої проводки дивіться тут: Облік платежів за використання "хмарних" технологій.

Дт 93 Кт 471 Нарахування резерву на оплату відпусток працівникам, зайнятим збутом (дивіться Резерв відпусток / Резерв отпусков).

Дт 93 Кт 473 Нарахування резерву на гарантійний ремонт в обліку підприємства-виробника (дивіться Облік гарантійних витрат y виробника обладнання).

Дт 93 Кт 501, 502, 503, 504, 505, 506

та

Дт 93 Кт 601, 602, 603, 604, 605, 606

Це застаріла кореспонденція (нарахування відсотків за кредит або інші витрати на обслуговування кредитів), яка досі наведена в Інструкції №291. Як це відбувається зараз дивіться тут: Облік кредитів / Учет кредитов.

Дт 93 Кт 631, 632 Вартість виконаних робіт і наданих послуг, виконаних на замовлення підприємства. Зокрема, це може бути оплата за споживання енергії, газу, води, послуг зв'язку, інших послуг, що споживаються в цілях задоволення потреб підприємства, пов'язаних зі збутом. Приклади використання таких проводок: Облік зберігання товарів, Облік вхідних платежів у торгівельну мережу супермаркетів та супутніх витрат у постачальника, Продаж товарів зa договором комісії.

Дт 93 Кт 633 Нарахування витрат на збут в зв'язку з виконанням дочірнім підприємством робіт (наданням послуг), споживання яких пов'язане зі збутом.

Дт 93 Кт 641 Нарахування податків до сплати в бюджет. Йдеться про будь-які види податків (крім податку на прибуток), які пов'язані саме зі збутом.

Дт 93 Кт 642 Нарахування обов'язкових платежів до сплати в бюджет. Йдеться про будь-які види платежів, які пов'язані саме зі збутом.

Дт 93 Кт 651 Нараховано єдиний соціальний внесок на заробітну плату працівникам, зайнятим збутом (дивіться Облік ЄСВ).

Дт 93 Кт 655 Нараховано суму страхового платежу (підприємство застрахувало доставку товарів, дивіться Облік страхування майна / Учет страхования имущества).

Дт 93 Кт 661 Нарахування заробітної плати працівникам, зайнятим збутом (дивіться Облік зарплати / Учет зарплаты).

Дт 93 Кт 682 Нарахування витрат на збут в зв'язку з виконанням робіт (наданням послуг) дочірнім підприємством, споживання яких пов'язане зі збутом.

Дт 93 Кт 685 Аналог кореспонденції Дт 93 Кт 631. Таку проводку можете зустріти тут: Облік транспортно-експедиційних послуг.


Нижче йде кореспонденція, передбачена для підприємств, що застосовують в обліку витрат рахунки класів 8 і 9 одночасно.

Дт 93 Кт 803, 806 Нарахування витрат в сумі, що дорівнює вартості палива і запчастин, витрачених з метою збуту.

Дт 93 Кт 811 - 816 Нарахування витрат на суму заробітної плати працівників, зайнятих збутом.

Дт 93 Кт 821 Нарахування витрат на суму єдиного соціального внеску, пов'язаного із заробітної платою працівників, зайнятих збутом.

Дт 93 Кт 831, 832 Нарахування витрат на суму амортизації основних засобів і ПНМА, які використовуються з метою збуту продукції (товарів, робіт, послуг).

Дт 93 Кт 84 Нарахування витрат на суму всіх інших витрат, понесених у зв'язку зі збутом. Серед таких витрат можуть бути: витрати на оплату послуг сторонніх організацій, втрати від змін курсів валют, втрати від знецінення (зменшення корисності) активів, фінансові санкції, накладені на підприємство та ін.

 

Кореспонденція за кредитом рахунка 93 «Витрати на збут»

Дт 791 Кт 93 Витрати на збут (попередньо накопичені протягом періоду на рахунку 93 в кореспонденції з кредитом різних рахунків) списуються на зменшення фінансового результату звітного періоду.

Важливі сторінки / Важные страницы:

rp068404 Фінансова звітність підприємства / rp068403 Финансовая отчетность

rp068402 Бухгалтерський облік / rp068401 Бухгалтерский учет

rp068414 Облікова політика / rp068413 Учетная политика

rp068406 Баланс підприємства (Форма №1) / rp068405 Баланс предприятия (Форма №1)

rp068414 Звіт про фінансові результати / rp068413 Отчет о финансовых результатах

rp068416 Звіт про рух грошових коштів / rp068415 Отчет о движении денежных средств

rp068418 Звіт про власний капітал / rp068417 Отчет о собственном капитале

rp068420 Фінансовий звіт малого підприємства / rp068419 Отчет субъекта малого предпринимательства

rp068428 Спрощений фінансовий звіт / rp068427 Упрощенный финансовый отчет

rp068422 Примітки до фінансової звітності/ rp068421 Примечания к финансовой отчетности

rp068432 Бухгалтерські проводки / rp068431 Бухгалтерские проводки

rp068434 Наказ про облікову політику / rp068433 Приказ об учетной политике

rp068435 План рахунків бухгалтерського обліку / rp068436 План счетов бухгалтерского учета

rp068430 Облік основних засобів / rp068429 Учет основных средств

rp068424 Посадова інструкція бухгалтера / rp068423 Должностная инструкция бухгалтера

rp068472 Календар бухгалтера / rp068471 Календарь бухгалтера

rp068408 Облік зарплати / rp068407 Учет зарплаты

rp068410 Облік лікарняних / rp068409 Учет больничных

rp068426 Облік податку на прибуток / rp068425 Учет налога на прибыль

rp068412 Акт звірки / rp068411 Акт сверки

rp068414 Бухгалтерська довідка / rp068413 Бухгалтерская справка

rp068458 Основи бухгалтерського обліку / rp068457 Основы бухгалтерского учета

rp068459 Дебет і кредит рахунку / rp068460 Дебет и кредит счета.

rp068452 Бухгалтерський облік для початківців / rp068451 Бухгалтерский учет для начинающих

rp068461 Подвійний запис / rp068462 Двойная запись.

rp068454 Курси бухгалтерів онлайн безкоштовно / rp068453 Курсы бухгалтера онлайн бесплатно

rp068463 Оборотно-сальдова відомість / rp068464 Оборотно-сальдовая ведомость

rp068456 Самовчитель бухгалтерського обліку / rp068455 Самоучитель по бухгалтерскому учету

rp068465 Курс бухгалтерського обліку / rp068466 Курс бухгалтерского учета.