Найчастіші питання / відповіді...
 

4 етапи розрахунку відпускних

Тема: Розрахунок відпускних (Расчет отпускных).

Розрахунок відпускних складається з таких 5 етапів:

01) Визначення розрахункового періоду,

02) Визначення виплат та періодів, що включаються/не включаються до розрахунку середньої заробітної плати за розрахунковий період,

03) Визначення середньоденного заробітку,

04) Визначення суми відпускних.

Далі розберемо кожний з цих етапів.

01. Визначення розрахункового періоду

Розрахунковий період для розрахунку середньої зарплати при оплаті відпускних врегульовано Порядком №100.

Розрахунковий період залежить від того, який період до надання відпустки був відпрацьований працівником та оплачений роботодавцем.

Зазвичай береться розрахунковий період 12 календарних місяців, щоб обчислити середню заробітну плату, коли оплачуються:

01) щорічні відпустки (Щорічна основна відпустка / Ежегодный основной отпуск або Додаткова відпустка / Дополнительный отпуск);

02) навчальна відпустка (учебный отпуск);

03) творча відпустка;

04) додаткова відпустка працівникам, що мають дітей (отпуск на детей);

05) компенсація за невикористану відпустку (компенсация за неиспользованный отпуск).

 

Цей дванадцятимісячний розрахунковий період закінчується місяцем, що передує місяцю надання відпустки або виплати компенсації за невикористані дні відпустки.

Приклад 01. Працівника прийнято на роботу 01.07.2019. Починаючи з 12.03.2021 працівнику надано щорічну відпустку.

В цьому випадку розрахунковий період для обчислення середньої заробітної плати складається з таких 12 місяців: березень 2020 – лютий 2021.


Можуть бути випадки, коли працівник відпрацював у цього роботодавця менше року. Тоді розрахунковий період буде меншим.

Як правило, в таких випадках середня заробітна плата для оплати відпустки або компенсації за невикористану відпустку обчислюється за фактичний час роботи з першого до першого числа місяця, в якому надається відпустка або виплачується компенсація за невикористану відпустку (абзац другий п. 2 Порядку № 100).

Тоді до розрахунку береться кількість цілих відпрацьованих місяців до місяця надання відпустки, тобто з першого до першого числа місяця (якщо в цьому періоді є хоч один повністю відпрацьований і оплачений календарний місяць).

Приклад 02. Працівника прийнято на роботу 10.10.2020. Починаючи з 05.06.2021 р. працівник йде у щорічну відпустку.

В цьому випадку розрахунковим періодом будуть 7 місяців: листопад 2020 р. – травень 2021 р.


Можлива ситуація, коли працівника прийнято на роботу не з 1 числа місяця, але в перший робочий день такого місяця.

Наприклад, працівника прийнято 03.08.2020 р., а у відпустку він піде у червні 2021 р. Розрахунковим періодом, згідно з другою частиною пункта 2 Порядку №100, має бути серпень 2020 – травень 2021.

А фахівці Мінсоцполітики роз'яснювали ще з 2013 року та пізніше (наприклад, у листі №493/18/99-14 вiд 06.10.2014, читайте текст цього листа >>): якщо працівника прийнято в перший робочий день місяця, який не є першим числом, місяць прийняття на роботу входитиме до розрахункового періоду.

Якщо працівник не відпрацював повністю жодного цілого календарного місяця, то у цього працівника відсутній розрахунковий період для розрахунку відпускних. Середня заробітна плата в такому випадку обчислюється відповідно до третьої частини п. 4 Порядку №100, виходячи з установлених йому в трудовому договорі тарифної ставки, посадового (місячного) окладу. Якщо ж цей оклад менший ніж розмір мінімальної зарплати, то в розрахунок береться розмір мінімальної зарплати, а не окладу.

Мінсоцполітики пропонує для цього випадку формулу розрахунку середньоденної зарплати, де фігурує умовний розрахунковий період тривалістю 12 місяців:

у такому випадку середньоденну заробітну плату розраховують множенням суми окладу на 12 місяців і діленням отриманого результату на кількість календарних днів за мінусом святкових та неробочих (тобто 365 чи 366 днів на рік мінус зазвичай 11 святкових днів [але вам треба перевірити, скільки саме святкових і неробочих днів було у місяцях розрахункового періоду, бо дати Великодня та Трійці постійно змінюються]).

Інші ситуації при визначенні розрахункового періоду для відпускних:

Працівник не мав заробітку в розрахунковому періоді (не зі своєї вини),

• Працівник з відрядною оплатою праці, якщо немає оперативних даних для розрахунку зарплати за останній місяць розрахункового періоду, дивіться роз'яснення >>,

Працівнику надаються невикористані дні щорічної основної відпустки за декілька років,

Працівнику послідовно надають щорічні основну і додаткову відпустки,

Якщо невідома зарплата за останній місяць розрахункового періоду на момент виплати відпускних (тобто зарплату ще не нарахували, відпускні вже треба терміново виплатити за 3 дня до початку відпустку),

Якщо в розрахунковому періоді була відпустка по догляду за дитиною.

 

02. Визначення виплат та періодів, що включаються або не включаються до розрахунку середньої заробітної плати за розрахунковий період

Визначення виплат, з яких розраховується середня зарплата

До розрахунку середньоденної зарплати беруться виплати, які були нараховані на користь працівника за місяці розрахункового періоду (не нараховані протягом звітного періоду, а саме так, як написано в другому абзаці пункту 3 Порядку №100: "Суми нарахованої заробітної плати враховуються у тому місяці, за який вони нараховані".

Згідно з пунктом 3 Порядку №100, для обчислення відпускних та компенсації відпустки у розрахунку беруть участь:

1) "усі суми нарахованої заробітної плати згідно із законодавством та умовами трудового договору, крім визначених у пункті 4 цього Порядку" (до речі, поняття "заробітної плати" досить широке: що до нього входить, прописано в Інструкції зі статистики заробітної плати №5);

2) "виплати за час, протягом якого працівнику зберігається середній заробіток (за час попередньої щорічної відпустки, виконання державних і громадських обов’язків, службового відрядження, вимушеного прогулу тощо) та допомога у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю" (це було процитовано останній абзац пункту 3 Порядку №100, допомога у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю - це лікарняні та допомога по вагітності та пологах.


Як враховуються премії у розрахунку відпускних?

Читайте з прикладами:

Розрахунок відпускних, якщо протягом розрахункового періоду нараховувалися різні премії та виплати за результатами роботи >>.


Періоди, що включаються або не включаються до розрахунку середньої заробітної плати за розрахунковий період

Згідно абзацу шостому п. 2 Порядку № 100, "Час, протягом якого працівник згідно із законодавством не працював і за ним не зберігався заробіток або зберігався частково, виключається з розрахункового періоду".

Ці випадки остаточно не конкретизовано у Порядку №100. Маємо деякі роз'яснення Міністерств з цього приводу. Наприклад, до розрахункового періоду не включаються:

01) час простою не з вини працівника у випадку збереження за ним 2/3 тарифної ставки (з цього приводу є лист Мінпраці №929/13/84-07 від 20.12.2007);

02) відпустки без збереження заробітної плати, надані згідно зі ст. 25 і 26 Закону "Про відпустки" (з цього приводу є лист Мінсоцполітики №1203/13/84-12 від 26.11.2012);

03) відпустки для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку (шестирічного віку відповідно до медичного висновку).

Які ж періоди часу включаються до розрахункового періоду, крім власне часу нормальної роботи? Це:

01) щорічна відпустка (основна та додаткова),

02) відрядження,

03) відпустка у зв’язку з вагітністю та пологами,

04) відсторонення від роботи у випадках зазначених у ст. 46 КЗпП,

05) вимушений прогул через незаконне звільнення,

06) виконання державних і громадських обов’язків,

07) збереження середнього заробітку за ст. 119 КЗпП (час військової служби в особливий період),

08) простій із вини працівника,

09) прогул,

10) робота в режимі неповного робочого дня,

11) тимчасова непрацездатність (лікарняні).

 

03. Визначення середньоденного заробітку

Згідно п. 7 Порядку №100 нарахування виплат за час щорічної відпустки, додаткових відпусток у зв'язку з навчанням, творчої відпустки, додаткової відпустки працівникам, які мають дітей або компенсації за невикористані відпустки, тривалість яких розраховується в календарних днях, провадиться шляхом ділення сумарного заробітку за останні перед наданням відпустки 12 місяців або за менший фактично відпрацьований період на відповідну кількість календарних днів (за винятком святкових і неробочих днів).

Формула така:

Сзп = ЗП / (Дк – Дс – Дпп),

де:

Сзп – середньоденна зарплата для розрахунку відпускних;

ЗП – загальна сума заробітної плати, що нарахована у розрахунковому періоді;

Дк – кількість днів календарних у розрахунковому періоді;

Дс – кількість днів святкових і неробочих  у розрахунковому періоді;

Дпп – кількість днів протягом яких працівник не працював згідно із законодавством і за ним не зберігався заробіток або зберігався частково.

Дивіться сторінку Розрахунок середньої зарплати для відпускних >>.

 

04. Визначення суми відпускних

Для визначення суми відпускних треба середньоденний заробіток помножити на кількість календарних днів відпустки.

Різні ситуації обчислення сум відпускних розглянуті на сторінці Приклад розрахунку відпускних ( Пример расчета отпускных).

Можете використовувати Калькулятор відпускних

Додатково:

01) ; Як відобразити відпускні в звіті ЄСВ ( Отпускные в отчете ЕСВ),

02)  Графік відпусток ( График отпусков),

03)  Калькулятор розрахунку компенсації за невикористану відпустку ( Калькулятор расчета компенсации за неиспользованный отпуск).

04)  Калькулятор розрахунку лікарняних онлайн ( Калькулятор расчета больничного онлайн),

05)  Калькулятор розрахунку декретних онлайн ( Калькулятор расчета декретных онлайн).

↓ Скачайте безкоштовні довідники ↓

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Найчастіші питання...
 
 
 

© 2022 Бухоблік - buhoblik.org.ua