БУХОБЛІК: ПОДАТКИ ОБЛІК ПРАЦІВНИКИ РОЗРАХУНКИ

Відпускні у звіті ЄСВ - 2023

("об'єднаний" звіт 1ДФ)

Теми: Звіт ЄСВ - 2023, зразок заповнення (Отчет по ЕСВ - 2023), Приклад заповнення 1ДФ (Пример заполнения 1ДФ), Форма 1ДФ, ПДФО (НДФЛ), ЄСВ - 2023 (ЕСВ - 2023).

Ще 120 (!!!) прикладів документів і розрахунків - у buh043877 Довіднику "Відпустки" >>>

Відображення сум відпускних y Додатку 4ДФ об'єднаного звіту в загальній ситуації нічим не відрізняється від відображення зарплати (з ознакою доходу «101» відображаємо одним рядком із зарплатою).

Більше уваги приділимо Додатку 1 та наведемо приклади його заповнення, а для 4ДФ опишемо принципи заповнення для двох варіантів того, як показати відпускні в звіті ЄСВ - 2023.

Розглянемо «перехідні» відпускні в звіті ЄСВ - 2023: для відпусток, які починаються в одному кварталі, а закінчуються в наступному.

У такій ситуації є два варіанти відображення відпустки у звіті ЄСВ - 2023 y залежності від того, який варіант нарахування відпускних використовує роботодавець:

1) нараховує суму «перехідних» відпускних у тому місяці, в якому її виплачує;

2) нараховує відпускні частинами — окремо за кожний місяць, на який припадають календарні дні відпустки.

Перед розглядом прикладів з цими двома варіантами перегляньте відео:

Варіант 1

Нараховуємо відпускні в місяці, у якому їх виплачуємо загальною сумою.

Всю суму нарахованих і виплачених відпускних і всі суми утриманих та перерахованих ПДФО і військовий збір відображаємо y звітності та додатках за звітний місяць, в якому почалася відпустка. В цьому обраному варіанті не важливо, що частина відпускних припадає на наступний квартал.

Розлянемо нижче відображення відпускних у звіті ЄСВ - 2023

Приклад для Варіанту 1

Працівник підприємства пішов у щорічну відпустку з 22 березня по 14 квітня 2021 року на 24 календарні дні. Усю суму відпускних підприємство нараховує та виплачує у місяці початку відпустки.

Сума заробітної плати за фактично відпрацьовані дні березня — 7200,00 грн.

Сума відпускних усього — 10080,00 грн., у тому числі:

1) за 10 календарних днів відпустки, що припадають на березень, — 4200,00 грн.;

2) за 14 календарних днів відпустки, що припадають на квітень, — 5880,00 грн.

Заробітна плата працівника за відпрацьовані дні квітня 2021 року — 7800,00 грн. (за першу половину в тому числі- 600,00 грн., тобто за 1 день - 15 квітня; саме цю суму було виплачено по 22 квітня і з неї сплачено ПДФО 108,00 грн. та військовий збір 9,00 грн. того ж дня).

Дивіться заповнений Додаток Д1 за березень (Варіант 1) >>. За квітень наводити Додаток Д1 немає сенсу - там тільки зарплата, бо всі відпускні відобразили вже у березневому Додатку Д1.

У першому варіанті до розділу I Додатку 4ДФ об'єднаного звіту за березень 2021 року потраплять:

1) до граф 3а і 3 — 17280,00 грн. (тобто заробітна плата за відпрацьовані дні березня 7200,00 грн. і загальна сума відпускних 10080,00 грн.);

2) до граф 4а і 4 — ПДФО із суми основної зарплати березня й усієї суми відпускних = 17280,00 грн. * 18 % = 3110,40 грн.

3) до графи 5а — ВЗ із суми доходів, зазначеної у графі 3а = 17280,00 * 1,5 % = 259,20 грн.), до графи 5 - фактично оплачений ВЗ.

До Додатку 4ДФ об'єднаного звіту (1ДФ) за квітень 2021 року потраплять:

1) до граф 3а і 3 — 7800,00 грн. (зарплата зa відпрацьовані дні квітня);

2) до графи 4а — ПДФО із суми доходів, зазначеної у графі 3а = 7800,00 * 18 % = 1404,00 грн.), до графи 4 - фактично оплачений ПДФО = 600,00 * 18% = 108,00 грн.;

3) до графи 5а — ВЗ із суми доходів, зазначеної у графі 3а = 7800,00 * 1,5 % = 117,00 грн.), до графи 5 - фактично оплачений ВЗ = 600,00 * 1,5% = 9,00 грн.

БОНУС: Скачaйте довідник по Об'єднаному звіту

 

Варіант 2

Нараховуємо відпускні в різних місяцях, на які припадають дні відпустки.

Якщо виплата заробітної плати здійснюється у встановлені строки в місяці, наступному за місяцем нарахування, її суму показують як виплачену в графі 3 Додатку 4ДФ за місяць нарахування зарплати. Тобто у випадку із зарплатою графи 3а і 3 (4а і 4) дорівнюють одна одній.

Але про відображення відпускних, виплачених наперед, Порядок заповнення нічого не говорить.

Адже відпускні роботодавець повинен виплатити не пізніше ніж за 3 дні до початку відпустки.

У такій невизначеній ситуації, безпечніше виплачені, але ще не нараховані відпускні відображати у графі 3 розділу І 4ДФ у повній сумі в тому місяці, у якому така виплата фактично здійснена.

У графі 3а відпускні показують у періодах їх нарахування в бухобліку. Тобто показники граф 3а і 3 (4а і 4) розділу І додатку 4ДФ Податкового розрахунку відрізнятимуться.

Скачайте Обов'язкові кадрові документи >>

Розлянемо нижче відображення відпускних у звіті ЄСВ - 2023

Приклад для Варіанту 2

Беремо всі суми нарахувань та виплат із попереднього Прикладу для Варіанту 1. Але відобразимо відпускні у звіті ЄСВ-2023 за логікою, описаною для Варіанта 2.

Дивіться:

Додаток Д1 за березень (Варіант 2) >>;

Додаток Д1 за квітень (Варіант 2) >>.

У другому варіанті до розділу I додатку 4ДФ звіту за квітень 2021 року враховуємо такі різні суми:

1) до графи 3а потраплять нараховані 11400,00 грн. (тобто заробітна плата за відпрацьовані дні березня 7200,00 грн. плюс сума відпускних, що припадає на березень 4200,00 грн.), а до графи 3 - виплачені 17280,00 грн. (тобто усі 10080,00 грн. відпускних, які виплачені за 3 дні до відпустки, плюс зарплата 7200,00 грн. за відпрацьовані дні березня);

2) до графи 4а потрапить ПДФО із суми зарплати березня та з суми відпускних тільки за дні відпустки у березні = 11400,00 грн. * 18 % = 2052,00 грн., а до графи 4 - сплачена сума ПДФО (з усієї суми відпускних 10080,00 грн., які виплачені за 3 дні до відпустки, плюс із зарплати 7200,00 грн. за відпрацьовані дні березня) = 17280,00 * 18% = 3110,40 грн.;

3) до графи 5а — ВЗ із суми доходів, зазначеної у графі 3а = 11400,00 * 1,5 % = 171,00 грн.), до графи 5 - фактично оплачений ВЗ = 17280,00 * 1,5% = 259,20 грн.

До розділу I додатка 4ДФ звіту (1ДФ) за квітень 2021 року потраплять:

1) до графи 3а — нараховані 13680,00 грн. (заробітна плата за відпрацьовані дні квітня 7800,00 грн. плюс сума відпускних, що припадає на квітень 5880,00 грн.), до графи 3 - виплачені у цьому місяці 7800,00 грн. зарплати за квітень;

2) до графи 4а — ПДФО із заробітної плати за відпрацьовані дні квітня 7800,00 грн. плюс 5880,00 грн. відпускних, що припадає на квітень = 13680,00 * 18 % = 2462,40 грн.), до графи 4 - сплачений ПДФО із зарплати за квітень (за першу половину = 600,00 * 18% = 108,00 грн., тобто за 1 відпрацьований день);

3) до графи 5а — ВЗ із суми доходів, зазначеної у графі 3а = 13680,00 * 1,5 % = 205,20 грн.), до графи 5 - фактично оплачений ВЗ = 600,00 * 1,5% = 9,00 грн.

Використовуйте Калькулятор відпускних >>

Важливі сторінки / Важные страницы:

buh043802 Розрахунок відпускних / buh043801 Расчет отпускных.

buh043804 Компенсація за невикористану відпустку / buh043803 Компенсация за неиспользованный отпуск.

buh043808 Приклад розрахунку відпускних / buh043807 Пример расчета отпускных.

buh043812 Виплата відпускних / buh043811 Выплата отпускных.

buh043832 Резерв відпусток / buh043831 Резерв отпусков.

buh043834 Облік відпускних / buh043833 Учет отпускных.

buh043882 Графік відпусток вчителів / buh043881 Кто составляет график отпусков.

buh043884 Щорічна відпустка / buh043883 Ежегодный отпуск.

buh043886 Навчальна відпустка / buh043885 Учебный отпуск.

buh043840 Соціальна відпустка на дітей / buh043839 Социальный отпуск на детей.

buh043866 Наказ про відпустку / buh043865 Приказ на отпуск.

buh043868 Заява на відпустку / buh043867 Заявление на отпуск.