БУХУЧЕТ: ФОРУМ НАЛОГИ УЧЕТ РАБОТНИКИ РАСЧЕТЫ

Відпускні у формі № 1-ДФ

Реклама

Теми: Приклад заповнення 1ДФ (Пример заполнения 1ДФ), Звіт за формою 1-ДФ (Форма 1-ДФ), ПДФО (НДФЛ).

Ще 130 (!!!) прикладів документів і розрахунків - у buh043877 Довіднику "Відпустки" >>>

У більшості випадків дні відпустки припадають на один квартал. Відображення сум відпускних  в такій загальній ситуації нічим не відрізняється від відображення зарплати (з ознакою доходу «101» відображаємо одним рядком із зарплатою).

Розглянемо «перехідні» відпустки, які починаються в одному кварталі, а закінчуються в наступному.

У такій ситуації є два варіанти заповнення в залежності от того, який варіант нарахування відпускних використовує роботодавець:

1) нараховує суму «перехідних» відпускних у тому місяці, в якому її виплачує;

2) нараховує відпускні частинами — окремо за кожний місяць, на який припадають календарні дні відпустки.

Варіант 1

Нараховуємо відпускні в місяці, у якому їх виплачуємо загальною сумою.

Всю суму нарахованих і виплачених відпускних і всі суми утриманих та перерахованих ПДФО і військовий збір відображаємо у Формі №1-ДФ за звітний квартал, в якому почалася відпустка. В цьому обраному варіанті не важливо, що частина відпускних припадає на наступний квартал.

Приклад для Варіанту 1

Працівник підприємства пішов у щорічну відпустку з 20 червня по 14 липня 2019 року на 24 календарні дні (1 святковий день припадає на період відпустки - День Конституції). Усю суму відпускних підприємство нараховує та виплачує у місяці початку відпустки.

Сума заробітної плати за фактично відпрацьовані дні червня — 4800,00 грн.

Сума відпускних усього — 6720,00 грн., у тому числі:

1) за 10 календарних днів відпустки, що припадають на червень, — 2800,00 грн.;

2) за 14 календарних днів відпустки, що припадають на липень, — 3920,00 грн.

Заробітна плата працівника за відпрацьовані дні липня 2019 року — 5200,00 грн.

У першому варіанті до розділу I форми № 1ДФ за II квартал 2019 року потраплять:

1) до граф 3а і 3 — 11520,00 грн. (тобто заробітна плата за відпрацьовані дні червня 4800,00 грн. і загальна сума відпускних 6720,00 грн.);

2) до граф 4а і 4 — ПДФО із суми основної зарплати червня й усієї суми відпускних = 11520,00 грн. * 18 % = 2073,60 грн.

До розділу I форми № 1ДФ за III квартал 2019 року потраплять:

1) до граф 3а і 3 — 5200,00 грн. (заробітна плата за відпрацьовані дні липня);

2) до граф 4а і 4 — ПДФО із сум, зазначених у графах 3а і 3 відповідно, = 5200,00 * 18 % = 936,00 грн.).

Аналогічним чином заповнюємо рядок «Військовий збір» розділу II форми № 1ДФ. При цьому нараховані та виплачені працівнику відпускні будуть відображені в загальній сумі доходів, які були нараховані та виплачені підприємством усім фізичним особам у кожному зі звітних кварталів.

БОНУС: Скачaйте довідник по 1ДФ

 

Варіант 2

Нараховуємо відпускні в різних місяцях, на які припадають дні відпустки.

Згідно п. 3.3 Порядку заповнення Форми №1-ДФ, якщо виплата заробітної плати здійснюється у встановлені строки в місяці, наступному за місяцем нарахування, її суму показують як виплачену в графі 3 форми № 1ДФ за той квартал, до якого належить місяць нарахування зарплати. Тобто у випадку із зарплатою графи 3а і 3 (4а і 4) дорівнюють одна одній.

Але про відображення відпускних, виплачених наперед, Порядок заповнення нічого не говорить.

Адже відпускні роботодавець повинен виплатити не пізніше ніж за 3 дні до початку відпустки.

У такій невизначеній ситуації, безпечніше виплачені, але ще не нараховані відпускні відображати у графі 3 розділу І форми № 1ДФ у повній сумі в тому кварталі, у якому така виплата фактично здійснена.

У графі 3а відпускні показують у періодах їх нарахування в бухобліку. Тобто показники граф 3а і 3 (4а і 4) розділу І Податкового розрахунку за формою № 1ДФ відрізнятимуться.

Скачайте Обов'язкові кадрові документи >>

Приклад для Варіанту 2

Беремо всі суми нарахувань та виплат із попереднього Прикладу для Варіанту 1. Але відобразимо їх у формі №1-ДФ за логікою, описаною для Варіанта 2.

У другому варіанті до розділу I форми № 1ДФ за II квартал 2019 року враховуємо такі різні суми:

1) до графи 3а  потраплять нараховані 7600,00 грн. (тобто заробітна плата за відпрацьовані дні червня 4800,00 грн. плюс сума відпускних, що припадає на червень 2800,00 грн.), а до графи 3 - виплачені 11520,00 грн. (тобто усі 6720,00 грн. відпускних, які виплачені за 3 дні до відпустки, плюс зарплата 4800,00 грн. за відпрацьовані дні червня);

2) до графи 4а потрапить ПДФО із суми зарплати червня та з суми відпускних тільки за дні відпустки у червні = 7600,00 грн. * 18 % = 1368,00 грн., а до графи 4 - сплачена сума ПДФО (з усієї суми відпускних 6720,00 грн., які виплачені за 3 дні до відпустки, плюс із зарплати 4800,00 грн. за відпрацьовані дні червня) = 11520,00 * 18% = 2073,60 грн.

До розділу I форми № 1ДФ за III квартал 2019 року потраплять:

1) до графи 3а — нараховані 9120,00 грн. (заробітна плата за відпрацьовані дні липня 5200,00 грн. плюс сума відпускних, що припадає на липень 3920,00 грн.), до графи 3 - виплачені у цьому кварталі 5200,00 грн. зарплати за червень;

2) до графи 4а — ПДФО із заробітної плати за відпрацьовані дні липня 5200,00 грн. плюс 3920,00 грн. відпускних, що припадає на липень = 9120,00 * 18 % = 1641,60 грн.), до графи 4 - сплачений у цьому кварталі ПДФО із зарплати за липень = 5200,00 * 18% = 936,00 грн.

Використовуйте Калькулятор розрахунку відпускних онлайн >>

Популярные и важные страницы / Популярні та важливі сторінки:

buh043801 Расчет отпускных / buh043802 Розрахунок відпускних.

buh043803 Компенсация за неиспользованный отпуск / buh043804 Компенсація за невикористану відпустку.

buh043805 Расчет компенсации за неиспользованный отпуск / buh043806 Розрахунок компенсації зa невикористану відпустку.

buh043807 Пример расчета отпускных / buh043808 Приклад розрахунку відпускних.

buh043809 Переходящие отпускные / buh043810 Перехідні відпускні.

buh043811 Выплата отпускных / buh043812 Виплата відпускних.

buh043831 Резерв отпусков / buh043832 Резерв відпусток.

buh043833 Учет отпускных / buh043834 Облік відпускних.

buh043881 График отпусков / buh043882 Графік відпусток.

buh043883 Ежегодный отпуск / buh043884 Щорічна відпустка.

buh043891 Дополнительный отпуск / buh043892 Додаткова відпустка.

buh043893 Продолжительность отпуска / buh043894 Тривалість відпустки.

buh043885 Учебный отпуск / buh043886 Навчальна відпустка.

buh043887 Отпуск за свой счет / buh043888 Відпустка без збереження заробітної плати.

buh043835 Корректировка отпускных / buh043836 Коригування відпускних.

buh043837 Отпуск по уходу за ребенком / buh043838 Відпустка по догляду за дитиною.

buh043839 Дополнительный социальный отпуск на детей / buh043840 Додаткова соціальна відпустка на дітей.

buh043865 Приказ на отпуск / buh043866 Наказ про відпустку .

buh043867 Заявление на отпуск / buh043868 Заява на відпустку.

buh043841 Индексация зарплаты / buh043842 Індексація зарплати.

buh043843 Декретный отпуск по беременности и родам / buh043844 Декретна відпустка по вагітності та пологах.

buh043845 Штатное расписание / buh043846 Штатний розпис.

buh043863 Табель учета рабочего времени / buh043864 Табель обліку робочого часу.