БУХУЧЕТ: ФОРУМ НАЛОГИ УЧЕТ РАБОТНИКИ РАСЧЕТЫ

Розрахунковий період для відпускних: Працівнику надаються невикористані дні щорічної основної відпустки за декілька років

Реклама

Ситуація:

Працівнику надаються невикористані дні щорічної основної відпустки за декілька років.

Як визначається розрахунковий період:

Беремо 12 календарних місяців, що передують місяцю надання відпустки.

Важливо (!!!), в якому саме календарному місяці згідно з наказом працівнику надається відпустка. Адже можливі 3 варіанти:

01) всі дні відпустки за декілька років надаються згідно одного наказу,

02) є окремий наказ про надання відпустки за один робочий рік, окремий наказ про надання відпустки за другий (попередній) робочий рік і т. д.

03) є один наказ, згідно з яким з конкретної дати починається основна щорічна відпустка за один робочий рік, потім з конкретної дати (в загальному випадку - через 24 календарних дні) починається відпустка за інший робочий рік і т. д.

Про важливість цього писало Мінсоцполітики у лиcті №1623/13/84-16 від 01.12.2016 та листі №1692/0/101-17 від 19.06.2017.

Процитуємо важливу думку з цих двох листів:

"... розрахунковий пeріод ... зaлежить не вiд місяця видaння наказу i кількості циx наказів, a від тoго, у якoму саме кaлендарному місяці згiдно з нaказом працівникові нaдається відпустка.

Тому оберіть для себе один з варіантів:

01) наказ містить одну дату початку основної щорічної відпустки за декілька років, тоді обираєте один розрахунковий період для всіх днів відпустки за всі робочі роки;

02) в наказі (або двох окремих наказах, трьох наказах і т. д.) сказано, що, наприклад, відпустка за 2020 рік надається з 15 липня 2021 на 24 каландарні дні, відпустка за 2021 рік надається з 8 серпня 2021 ще на 24 календарні дні; у такому випадку доведеться для першої відпустки (за 2020) рік обрати розрахунковий період з липня 2020 по червень 2021, а для наступної відпустки (за 2021 рік) - інший розрахунковий період з серпня 2020 по липень 2021.

Використовуйте Калькулятор відпускних >>>

Популярные и важные страницы / Популярні та важливі сторінки:

buh042801 Расчет отпускных / buh042802 Розрахунок відпускних.

buh042803 Компенсация за неиспользованный отпуск / buh042804 Компенсація за невикористану відпустку.

buh042805 Расчет компенсации за неиспользованный отпуск / buh042806 Розрахунок компенсації зa невикористану відпустку.

buh042807 Пример расчета отпускных / buh042808 Приклад розрахунку відпускних.

buh042811 Выплата отпускных / buh042812 Виплата відпускних.

buh042831 Резерв отпусков / buh042832 Резерв відпусток.

buh042833 Учет отпускных / buh042834 Облік відпускних.

buh042881 График отпусков / buh042882 Графік відпусток.

buh042883 Ежегодный отпуск / buh042884 Щорічна відпустка.

buh042885 Учебный отпуск / buh042886 Навчальна відпустка.

buh042887 Отпуск за свой счет / buh042888 Відпустка без збереження заробітної плати.

buh042837 Отпуск по уходу за ребенком / buh042838 Відпустка по догляду за дитиною.

buh042839 Дополнительный социальный отпуск на детей / buh042840 Додаткова соціальна відпустка на дітей.

buh042865 Приказ на отпуск / buh042866 Наказ про відпустку .

buh042867 Заявление на отпуск / buh042868 Заява на відпустку.

buh042843 Декретный отпуск по беременности и родам / buh042844 Декретна відпустка по вагітності та пологах.