БУХУЧЕТ: ФОРУМ НАЛОГИ УЧЕТ РАБОТНИКИ РАСЧЕТЫ

Розрахунковий період для відпускних: Працівник не мав заробітку в розрахунковому періоді (не зі своєї вини)

Реклама

Ситуація:

Працівник не мав заробітку в розрахунковому періоді (не зі своєї вини).

Як визначається розрахунковий період:

Беремо попередні 12 календарних місяців.

Середню зарплату в такому випадку обчислюють виходячи з установленої в трудовому договорі тарифної ставки або посадового (місячного) окладу. Причому якщо оклад (тарифна ставка) менше мінімальної зарплати, середньоденну зарплату розраховуємо вкористовуючи розмір мінімальної зарплати на день обчислення.

Приклади

Працівниця нещодавно вийшла з відпустки для догляду за дитиною до 3 років. У цьому ж місяці їй надано щорічну відпустку за роки, що передували відпустці по догляду за дитиною.

Кількість календарних днів, що беруть участь у розрахунку, визначаємо виходячи з розрахункового періоду, який дорівнює 12 календарним місяцям, що передують місяцю, в якому працівниця йде в щорічну відпустку.

Дивіться приклади 7, 10, 16, 17, 18 на сторінці Приклади розрахунку відпускних >>>.

Використовуйте Калькулятор відпускних >>>

Популярные и важные страницы / Популярні та важливі сторінки:

buh042601 Расчет отпускных / buh042602 Розрахунок відпускних.

buh042603 Компенсация за неиспользованный отпуск / buh042604 Компенсація за невикористану відпустку.

buh042605 Расчет компенсации за неиспользованный отпуск / buh042606 Розрахунок компенсації зa невикористану відпустку.

buh042607 Пример расчета отпускных / buh042608 Приклад розрахунку відпускних.

buh042611 Выплата отпускных / buh042612 Виплата відпускних.

buh042631 Резерв отпусков / buh042632 Резерв відпусток.

buh042633 Учет отпускных / buh042634 Облік відпускних.

buh042681 График отпусков / buh042682 Графік відпусток.

buh042683 Ежегодный отпуск / buh042684 Щорічна відпустка.

buh042685 Учебный отпуск / buh042686 Навчальна відпустка.

buh042687 Отпуск за свой счет / buh042688 Відпустка без збереження заробітної плати.

buh042637 Отпуск по уходу за ребенком / buh042638 Відпустка по догляду за дитиною.

buh042639 Дополнительный социальный отпуск на детей / buh042640 Додаткова соціальна відпустка на дітей.

buh042665 Приказ на отпуск / buh042666 Наказ про відпустку .

buh042667 Заявление на отпуск / buh042668 Заява на відпустку.

buh042643 Сколько длится отпуск по беременности и родам / buh042644 Відпустка у зв'язку з пологами.