БУХОБЛІК: ПОДАТКИ ОБЛІК ПРАЦІВНИКИ РОЗРАХУНКИ

Облік оплати оренди авансом на наступні звітні періоди (проводки)

Теми: Облік оренди основних засобів (Учет аренды основных средств), Витрати майбутніх періодів (Расходы будущих периодов)

Приклад. Підприємство перерахувало орендну плату за три місяці: за поточний (березень) та за два наступних (квітень, травень).

Примітка: тут використовується сурахунок 371 для відображення авансу. Звісно, це не обов'язково. Ви можете обійтись використанням лише субрахунку 631.

Зміст операції

Кореспонденція

Сума,
грн.

дебет

кредит

01

Сплачено орендну плату за березень — травень

371

311

36000,00

02

Відображено податковий кредит з ПДВ (на підставі зареєстрованої податкової накладної)

641

644

6000,00

03

Віднесено орендну плату за квітень — травень до витрат майбутніх періодів (адже це місяці наступного кварталу, тобто наступного звітного періоду)

39

631

20000,00

04

ПДВ в сумі оренди за квітень — травень

644

631

4000,00

05

Відображено залік заборгованостей

631

371

24000,00

06

Включено до витрат орендну плату за березень

92

631

10000,00

07

ПДВ в сумі оренди за березень

644

631

2000,00

08

Відображено залік заборгованостей

631

371

12000,00

09

У квітні включено до витрат орендну плату за квітень

92

39

10000,00

10

У травні включено до витрат орендну плату за травень

92

39

10000,00

Важливі сторінки / Важные страницы:

buh068904 Фінансова звітність підприємства / buh068903 Финансовая отчетность

buh068902 Бухгалтерський облік / buh068901 Бухгалтерский учет

buh068914 Облікова політика / buh068913 Учетная политика

buh068906 Баланс підприємства (Форма №1) / buh068905 Баланс предприятия (Форма №1)

buh068914 Звіт про фінансові результати / buh068913 Отчет о финансовых результатах

buh068916 Звіт про рух грошових коштів / buh068915 Отчет о движении денежных средств

buh068918 Звіт про власний капітал / buh068917 Отчет о собственном капитале

buh068920 Фінансовий звіт малого підприємства / buh068919 Отчет субъекта малого предпринимательства

buh068928 Спрощений фінансовий звіт / buh068927 Упрощенный финансовый отчет

buh068922 Примітки до фінансової звітності/ buh068921 Примечания к финансовой отчетности

buh068932 Бухгалтерські проводки / buh068931 Бухгалтерские проводки

buh068934 Наказ про облікову політику / buh068933 Приказ об учетной политике

buh068935 План рахунків бухгалтерського обліку / buh068936 План счетов бухгалтерского учета

buh068930 Облік основних засобів / buh068929 Учет основных средств

buh068924 Посадова інструкція бухгалтера / buh068923 Должностная инструкция бухгалтера

buh068972 Календар бухгалтера / buh068971 Календарь бухгалтера

buh068908 Облік зарплати / buh068907 Учет зарплаты

buh068910 Облік лікарняних / buh068909 Учет больничных

buh068926 Облік податку на прибуток / buh068925 Учет налога на прибыль

buh068912 Акт звірки / buh068911 Акт сверки

buh068914 Бухгалтерська довідка / buh068913 Бухгалтерская справка

buh068958 Основи бухгалтерського обліку / buh068957 Основы бухгалтерского учета

buh068959 Дебет і кредит рахунку / buh068960 Дебет и кредит счета.

buh068952 Бухгалтерський облік для початківців / buh068951 Бухгалтерский учет для начинающих

buh068961 Подвійний запис / buh068962 Двойная запись.

buh068954 Курси бухгалтерів онлайн безкоштовно / buh068953 Курсы бухгалтера онлайн бесплатно

buh068963 Оборотно-сальдова відомість / buh068964 Оборотно-сальдовая ведомость

buh068956 Самовчитель бухгалтерського обліку / buh068955 Самоучитель по бухгалтерскому учету

buh068965 Курс бухгалтерського обліку / buh068966 Курс бухгалтерского учета.