БУХОБЛІК: ПОДАТКИ ОБЛІК ПРАЦІВНИКИ РОЗРАХУНКИ

Бухоблік для початківців з нуля, Урок №1

Реклама

Тема: Курс бухгалтерського обліку для початківців >>

У відео використовуються:

1) План рахунків бухгалтерського обліку,

2) емулятор подвійного запису - https://www.buhoblik.org.ua/kalkulyator/provodki.html.

[Це не лекція. Після вступної першої хвилини у відео йде лише робочий процес із розглядом прикладів.]

Підпишіться на нові відео:

Наступний урок: Урок №2. Як вивчати бухоблік? Схема для початківців >>

Дивіться нові відео на BuhOblik →

Важливі та популярні сторінки / Важные и популярные страницы:

buh062204 Фінансова звітність підприємства / buh062203 Финансовая отчетность

buh062204 Бухгалтерський облік / buh062203 Бухгалтерский учет

buh062214 Облікова політика / buh062213 Учетная политика

buh062206 Баланс підприємства (Форма №1) / buh062205 Баланс предприятия (Форма №1)

buh062214 Звіт про фінансові результати / buh062213 Отчет о финансовых результатах

buh062216 Звіт про рух грошових коштів / buh062215 Отчет о движении денежных средств

buh062218 Звіт про власний капітал / buh062217 Отчет о собственном капитале

buh062220 Фінансовий звіт малого підприємства / buh062219 Отчет субъекта малого предпринимательства

buh062228 Спрощений фінансовий звіт / buh062227 Упрощенный финансовый отчет

buh062222 Примітки до фінансової звітності / buh062221 Примечания к финансовой отчетности

buh062206 Бухгалтерські проводки / buh062205 Бухгалтерские проводки

buh062216 Наказ про облікову політику / buh062215 Приказ об учетной политике

buh062202 Облік основних засобів / buh062201 Учет основных средств

buh062224 Посадова інструкція бухгалтера / buh062223 Должностная инструкция бухгалтера

buh062262 Календар бухгалтера / buh062261 Календарь бухгалтера

buh062208 Облік зарплати / buh062207 Учет зарплаты

buh062210 Облік лікарняних / buh062209 Учет больничных

buh062226 Облік податку на прибуток / buh062225 Учет налога на прибыль

buh062212 Акт звірки / buh062211 Акт сверки

buh062214 Бухгалтерська довідка / buh062213 Бухгалтерская справка