БУХОБЛІК: ПОДАТКИ ОБЛІК ПРАЦІВНИКИ

Урок №5, Часть 2. Оборотно-сальдовые ведомости по аналитическим счетам

Реклама

Начало здесь: Курс бухгалтерского учета для начинающих >>

В видео используются:

1) эмулятор двойной записи - https://www.buhoblik.org.ua/kalkulyator/provodki.html,

2) План счетов бухгалтерского учета.

Подпишитесь на новые видео:

Дивіться нові відео на BuhOblik →

Важливі та популярні сторінки / Важные и популярные страницы:

buh064542 Подвійний запис / buh064541 Двойная запись

buh064544 Дебет і кредит рахунку / buh064543 Дебет и кредит счета

buh064546 Оборотно-сальдова відомість / buh064545 Оборотно-сальдовая ведомость

buh064548 Активні рахунки / buh064547 Активные счета

buh064550 Пасивні рахунки / buh064549 Пассивные счета

buh064552 Активно-пасивні рахунки / buh064551 Активно-пассивные счета

buh064554 Аналітичні рахунки / buh064553 Аналитические счета

buh064504 Фінансова звітність підприємства / buh064503 Финансовая отчетность

buh064504 Бухгалтерський облік / buh064503 Бухгалтерский учет

buh064514 Облікова політика / buh064513 Учетная политика

buh064506 Баланс підприємства (Форма №1) / buh064505 Баланс предприятия (Форма №1)

buh064514 Звіт про фінансові результати / buh064513 Отчет о финансовых результатах

buh064516 Звіт про рух грошових коштів / buh064515 Отчет о движении денежных средств

buh064518 Звіт про власний капітал / buh064517 Отчет о собственном капитале

buh064520 Фінансовий звіт малого підприємства / buh064519 Отчет субъекта малого предпринимательства

buh064528 Спрощений фінансовий звіт / buh064527 Упрощенный финансовый отчет

buh064522 Примітки до фінансової звітності / buh064521 Примечания к финансовой отчетности

buh064506 Бухгалтерські проводки / buh064505 Бухгалтерские проводки

buh064516 Наказ про облікову політику / buh064515 Приказ об учетной политике

buh064502 Облік основних засобів / buh064501 Учет основных средств

buh064524 Посадова інструкція бухгалтера / buh064523 Должностная инструкция бухгалтера

buh064562 Календар бухгалтера / buh064561 Календарь бухгалтера

buh064508 Облік зарплати / buh064507 Учет зарплаты

buh064510 Облік лікарняних / buh064509 Учет больничных

buh064526 Облік податку на прибуток / buh064525 Учет налога на прибыль

buh064512 Акт звірки / buh064511 Акт сверки

buh064514 Бухгалтерська довідка / buh064513 Бухгалтерская справка