БУХОБЛІК: ПОДАТКИ ОБЛІК ПРАЦІВНИКИ

Зміни стосовно фінансової звітності з початку 2023 р.

Тема: Фінансова звітність підприємства.

1. Вся фінансова та статистична звітність - в електронній формі

З 1.01.2023 вся фінансова та статистична звітність подаються респондентами виключно в електронній формі.

Це встановлено пунктом 4 статті 10 Закону Про офіційну статистику, який набирає чинності з початку 2023 року. Офіційна редакція закону - https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2524-20 .

Адреса онлайн-сервісу для подання звітності "Кабінет респондента" - https://statzvit.ukrstat.gov.ua

Що зміниться з 2023 року (податки, зарплата, соцвиплати, штрафи, кадрові питання ...)?

 

2. Зміни до Порядку подання фінансової звітності з 2 грудня 2022

Постановою № 1327 внесено зміни до Порядку № 419. У Постанові № 1327 не прописано дата набуття чинності, тому вона має дії з дня її опублікування в «Урядовому кур’єрі» - 2 грудня 2022.


Платники єдиного податку подаватимуть не лише фінансову звітність мікропідприємств

Раніше в абзаці 16 п. 2 Порядку № 419 була норма, що підприємства, які ведуть спрощений бухгалтерський облік доходів та витрат відповідно до податкового законодавства, подають скорочену за показниками річну фінансову звітність у складі балансу і звіту про фінансові результати.

Постановою № 1327 ця норма виключена. Подавати скорочену за показниками фінансову звітність у складі балансу і звіту про фінансові результати будуть лише:

1) підприємства, які відповідно до Закону про бухоблік належать до мікропідприємств,

2) непідприємницькі товариства (крім тих, що зобов’язані складати фінансову звітність за міжнародними стандартами фінансової звітності).

Для подання фінансової звітності тепер важливі розмір підприємства або його непідприємницький статус, а не перебування на спрощеній системі оподаткування. 

Якщо підприємство на 3 групі єдиного податку належить до мікропідприємств чи непідприємницьких товариств, воно подає скорочену фінансову звітність (зг. пп. 2 п. 2 розділу І НП(С)БО 25 - за формами № 1-мс і № 2-мс - Фінансова звітність мікропідприємства).

Для малих підприємств (згідно з ч. 3 ст. 11 Закону про бухоблік) теж встановлюється скорочена фінзвітність у складі балансу та звіту про фінансові результати. Але, на відміну від мікропідприємств і непідприємницьких товариств, вони, згідно з абз. 15 п. 2 Порядку № 419, щоквартально складають проміжну фінансову звітність (за I квартал, перше півріччя, дев’ять місяців), наростаючим підсумком з початку звітного року – теж скорочену, у складі балансу та звіту про фінансові результати.

Якщо підприємство на 3 групі єдиного податку належить до малих підприємств, воно подає скорочену фінансову звітність – квартальну і річну (форми № 1-м і № 2-м - Фінансова звітність малого підприємства).

Якщо підприємство на 3 групі єдиного податку належить до середніх чи великих підприємств, доведеться подавати фінансову звітність в порядку, всановленому для таких підприємств. 


Хто подає фінансову звітність за міжнародними стандартами?

Ще 10.08.2022 Закон № 2435 змінив ч. 2 ст. 12-1 Закону про бухоблік.

З 10.08.2022 складати фінансову звітність та консолідовану фінансову звітність за міжнародними стандартами повинні також:

• 1) материнські підприємства груп, у складі яких є підприємства, що становлять суспільний інтерес,

• 2) материнські підприємства великої групи, які не належать до категорії великих підприємств.

Тект Порядку № 419 приведено у відповідність зі згаданими змінами у Законі про бухоблік (що діють з 10.08.2022): материнські підприємства додали до складу підприємств, які складають звітність за міжнародними стандартами (в абзаці третьому п. 2 Порядку №419).


Таксономія фінансової звітності за міжнародними стандартам

Таксономія фінансової звітності видається Радою міжнародних стандартів бухгалтерського обліку. Таксономія фінансової звітності – це склад статей і показників фінансової звітності та її елементів, які підлягають розкриттю.

Зміни в абз. 7 п. 2 Порядку № 419 стосовно таксономії – це приведення у відповідність до змін, внесених Законом № 2435 до ст. 1 Закону про бухоблік. До внесення цих змін таксономію затверджував Мінфін.


Подання уточненої фінансової звітності

Нарешті згадати та поставили пропущену кому в абзаці 19 п. 2 Порядку № 419.

Згідно з ч. 6 ст. 14 Закону про бухоблік підприємства можуть подавати уточнену фінансову звітність на заміну раніше поданої фінансової звітності за результатами проведення аудиторської перевірки, з метою виправлення самостійно виявлених помилок або з інших причин.

Тобто, це 3 різні типи причин, внаслідок яких подається уточнена фінансова звітність:

1) проведена аудиторська перевірка;

2) потрібно виправити самостійно виявлені помилки;

3) інші причини.

Але раніше в абзаці 19 п. 2 Порядку № 419 забули поставити кому, тому причини подання уточненої фінансової звітності були такі: «за результатами проведення аудиторської перевірки з метою виправлення самостійно виявлених помилок або з інших причин».

Без цієї коми між словами «перевірки» і «з метою», розуміти Порядок № 419 доводилось так: щоб подати уточнену фінзвітність з метою виправлення самостійно виявлених помилок чи з інших причин, потрібно було спочатку провести аудиторську перевірку. І це звісно суперечило Закону про бухоблік.


Інші зміни

Постановою №1327 зроблено ще дві уточнюючі зміни:

1) в абзаці вісімнадцятому слова “складення яких” замінити словами “якщо складення та подання таких звітів”;

2) в абзаці першому пункту 11 слова “що мають дочірні підприємства, крім фінансових звітів про власні господарські операції, подають консолідовану фінансову звітність” замінити словами “які контролюють інші підприємства (материнські підприємства), крім фінансових звітів про власні господарські операції, подають консолідовану фінансову звітність групи”.

Важливі сторінки / Важные страницы:

rp100602 Бухгалтерський облік / rp100601 Бухгалтерский учет

rp100614 Облікова політика / rp100613 Учетная политика

rp100606 Баланс підприємства (Форма №1) / rp100605 Баланс предприятия (Форма №1)

rp100614 Звіт про фінансові результати / rp100613 Отчет о финансовых результатах

rp100616 Звіт про рух грошових коштів / rp100615 Отчет о движении денежных средств

rp100618 Звіт про власний капітал / rp100617 Отчет о собственном капитале

rp100622 Примітки до фінансової звітності/ rp100621 Примечания к финансовой отчетности

rp100632 Бухгалтерські проводки / rp100631 Бухгалтерские проводки

rp100634 Наказ про облікову політику / rp100633 Приказ об учетной политике

rp100635 План рахунків бухгалтерського обліку / rp100636 План счетов бухгалтерского учета

rp100630 Облік основних засобів / rp100629 Учет основных средств

rp100624 Посадова інструкція бухгалтера / rp100623 Должностная инструкция бухгалтера

rp100672 Календар бухгалтера / rp100671 Календарь бухгалтера

rp100608 Облік зарплати / rp100607 Учет зарплаты

rp100610 Облік лікарняних / rp100609 Учет больничных

rp100626 Облік податку на прибуток / rp100625 Учет налога на прибыль

rp100612 Акт звірки / rp100611 Акт сверки

rp100614 Бухгалтерська довідка / rp100613 Бухгалтерская справка

rp100658 Основи бухгалтерського обліку / rp100657 Основы бухгалтерского учета

rp100659 Дебет і кредит рахунку / rp100660 Дебет и кредит счета.

rp100652 Бухгалтерський облік для початківців / rp100651 Бухгалтерский учет для начинающих

rp100661 Подвійний запис / rp100662 Двойная запись.

rp100663 Оборотно-сальдова відомість / rp100664 Оборотно-сальдовая ведомость

rp100665 Курс бухгалтерського обліку / rp100666 Курс бухгалтерского учета.

rp100667 Нематеріальні активи (НМА) / rp100668 Нематериальные активы (НМА)