БУХУЧЕТ: ФОРУМ НАЛОГИ УЧЕТ РАБОТНИКИ РАСЧЕТЫ

Податковий кодекс України

Реклама

Зміст:

Скачайте Податковий кодекс у PDF-форматі

Список змін та доповнень

Розділ I. Загальні положення (статті 1 - 39-1)

Розділ II. Адміністрування податків, зборів, платежів (статті 40 - 132)

Розділ III. Податок на прибуток підприємств (статті 133 - 142)

Розділ IV. Податок на доходи фізичних осіб (статті 162 - 179)

Розділ V. Податок на додану вартість (статті 180 - 211)

Розділ VI. Акцизний податок (статті 212 - 232)

Розділ VIII. Екологічний податок (статті 240 - 250)

Розділ IX. Рентна плата (статті 251 - 258)

Розділ XII. Податок на майно (статті 265 - 289)

Розділ XIV. Спеціальні податкові режими (статті 291 - 317)

Розділ XVIII. Особливості оподаткування платників податків в умовах дії угоди про розподіл продукції (статті 335 - 340)

Розділ XVIII-1. Посадові особи контролюючих органів та їх правовий і соціальний захист (статті 341 - 347)

Розділ XVIII-2. Податкова міліція (статті 348 - 357)

Розділ XIX. Прикінцеві положення

Розділ XX. Перехідні положення

Примітка: виключено Розділи VI, Х, ХІ, ХV, ХVІ, ХVІІ.

Важливі тематичні добірки / Важные тематические сборники:

pku002 Єдиний соціальний внесок (ЄСВ) / pku001 Единый социальный взноc (ЕСВ), pku004 Єдиний податок / pku003 Единый налог, pku006 ПДВ / pku005 НДС, pku008 ПДФО / pku007 НДФЛ, pku010 Військовий збір / pku009 Военный сбор, pku012 Податок на прибуток / pku011 Налог на прибыль, pku014 Земельний податок / pku013 Плата за землю, pku016 Податок на нерухомість / pku015 Налог на недвижимость, pku018 Розрахунок відпускних / pku017 Расчет отпускных, pku020 Компенсація за невикористану відпустку / pku019 Компенсация за неиспользованный отпуск, pku022 Відпустка по вагітності та пологах / pku021 Отпуск по беременности и родам, pku024 Резерв відпусток / pku023 Резерв отпусков, pku026 Індексація зарплати / pku025 Индексация зарплаты, pku028 Табель обліку робочого часу / pku027 Табель учета рабочего времени, pku030 Лікарняні, лікарняний лист / pku029 Больничные, больничный лист, pku032 Допомога по вагітності та пологах / pku031 Пособие по беременности и родам, / pku034 Штатний розпис / pku033 Штатное расписание, pku036 Підсумований облік робочого часу / pku035 Суммированный учет рабочего времени, pku038 Перевірки Держпраці / pku037 Проверки инспекции по труду, pku040 Касові апарати / pku039 Кассовые аппараты, pku042 Бухгалтерський облік / pku041 Бухгалтерский учет, pku044 Фінансова звітність / pku043 Финансовая отчетность, pku046 Основні засоби / pku045 Основные средства, pku048 Облікова політика / pku047 Учетная политика, pku050 Облік зарплати / pku049 Учет зарплаты, pku052 Об'єднаний звіт з ЄСВ, ПДФО / pku051 Объединенный отчет по ЕСВ, НДФЛ, pku054 Декларація платника єдиного податку / pku053 Декларация плательщика единого налога, pku056 Податкова накладна / pku055 Налоговая накладная, pku058 Декларація з ПДВ / pku057 Декларация по НДС, pku060 Звіт 1ДФ / pku059 Форма 1ДФ, pku062 Декларація про доходи / pku061 Декларация о доходах, pku064 Декларація з податку на прибуток / pku063 Декларация налога на прибыль, pku066 Книга доходів / pku065 Книга доходов, pku068 Повідомлення про прийняття працівника на роботу / pku067 Уведомление о приеме на работу.