БУХОБЛІК: ПОДАТКИ ОБЛІК ПРАЦІВНИКИ РОЗРАХУНКИ

Довідник "Відпускні та компенсація відпустки" (укр.)

Реклама

Довідник представлений у форматі pdf-файлу [ дата оновлення  27.03.2022  ].

СКАЧАТЬ

Інші довідники:

Важливі сторінки / Важные страницы:

vidpUU09 План рахунків бухгалтерського обліку / vidpUU10 План счетов бухгалтерского учета, vidpUU07 ЄСВ (єдиний соціальний внесок) / vidpUU08 ЕСВ (единый социальный взнос), vidpUU05 Єдиний податок / vidpUU06 Единый налог, vidpUU11 Бухгалтерський облік / vidpUU12 Бухгалтерский учет, vidpUU01 Податкова накладна / vidpUU02 Налоговая накладная, vidpUU03 Неоподатковуваний мінімум / vidpUU04 Необлагаемый минимум, vidpUU13 Основні засоби / vidpUU14 Основные средства, vidpUU15 Компенсація за невикористану відпустку / vidpUU16 Компенсация за неиспользованный отпуск, vidpUU17 Фінансова звітність підприємства / vidpUU18 Финансовая отчетность предприятия, vidpUU19 Баланс підприємства / vidpUU20 Баланс предприятия, vidpUU21 Штатний розпис / vidpUU22 Штатное расписание, vidpUU23 Індексація зарплати / vidpUU24 Индексация зарплаты, vidpUU25 Розрахунок лікарняних / vidpUU26 Расчет больничного, vidpUU27 Розрахунок відпускних / vidpUU28 Расчет отпускных, vidpUU29 Лікарняні (лікарняний лист) / vidpUU30 Больничные (больничный лист), vidpUU31 Класифікатор професій / vidpUU32 Классификатор профессий, vidpUU33 Відпустка по догляду за дитиною / vidpUU34 Отпуск по уходу за ребенком, vidpUU35 Допомога по вагітності та пологах / vidpUU36 Пособие по беременности и родам, vidpUU37 Відпустка на дітей / vidpUU38 Отпуск на детей, vidpUU39 Декретна відпустка по вагітності та пологах / vidpUU40 Декретный отпуск по беременности и родам, vidpUU41 Табель обліку робочого часу / vidpUU42 Табель учета рабочего времени, vidpUU43 Нарахування відпускних / vidpUU44 Начисление отпускных, vidpUU45 Декларація про доходи / vidpUU46 Декларация о доходах, vidpUU47 Графік відпусток, приклад / vidpUU48 График отпусков, пример, vidpUU59 Трудовий договір, приклад / vidpUU50 Трудовой договор, пример, vidpUU51 Цивільно-правовий договір (договір ЦПХ) / vidpUU52 Договор ГПХ (гражданско-правовой договор), vidpUU53 Єдиний податок - 3 група / vidpUU54 Единый налог - 3 группа, vidpUU55 Єдиний податок - 2 група / vidpUU56 Единый налог - 2 группа, vidpUU57 Об'єднана звітність з ЄСВ і ПДФО / vidpUU58 Объединенная отчетность по ЕСВ и НДФЛ, vidpUU73 Наказ про відпустку, приклад / vidpUU74 Приказ на отпуск, пример, vidpUU75 Заява на відпустку, приклад / vidpUU76 Заявление на отпуск, пример, vidpUU77 Особова картка працівника, приклад / vidpUU78 Личная карточка работника, пример, vidpUU79 Декларація платника єдиного податку / vidpUU80 Декларация плательщика единого налога, vidpUU81 Правила внутрішнього трудового розпорядку / vidpUU82 Правила внутреннего трудового распорядка, vidpUU83 Форма №20-ОПП, vidpUU84 ЄСВ ФОП, vidpUU85 Наказ про прийняття на роботу / vidpUU86 Приказ о приеме на работу.