БУХУЧЕТ: ФОРУМ НАЛОГИ УЧЕТ РАБОТНИКИ РАСЧЕТЫ

Довідник "Форма № 1-ДФ"

Реклама

Розповсюджується безкоштовно та без реєстрації.

Цей довідник містить список важливих сторінок, нормативних актів, статей, прикладів заповнення, роз'яснень податківців, бухгалтерських вебінарів, що стосуються форми №1-ДФ.

Збережіть на «Робочому столі» вашого комп'ютера для заощадження часу на пошук потрібної інформації.

Оберіть мову:

Українською На русском

Важные тематические сборники / Важливі тематичні добірки:

1dfu001 Единый социальный взноc (ЕСВ) / 1dfu002 Єдиний соціальний внесок (ЄСВ), 1dfu003 Единый налог / 1dfu004 Єдиний податок, 1dfu005 НДС / 1dfu006 ПДВ, 1dfu007 НДФЛ / 1dfu008 ПДФО, 1dfu009 Военный сбор / 1dfu010 Військовий збір, 1dfu011 Налог на прибыль / 1dfu012 Податок на прибуток, 1dfu013 Плата за землю / 1dfu014 Земельний податок, 1dfu015 Налог на недвижимость / 1dfu016 Податок на нерухомість, 1dfu017 Расчет отпускных / 1dfu018 Розрахунок відпускних, 1dfu019 Компенсация за неиспользованный отпуск / 1dfu020 Компенсація за невикористану відпустку, 1dfu021 Отпуск по беременности и родам / 1dfu022 Відпустка по вагітності та пологах, 1dfu023 Резерв отпусков / 1dfu024 Резерв відпусток, 1dfu025 Индексация зарплаты / 1dfu026 Індексація зарплати, 1dfu027 Табель учета рабочего времени / 1dfu028 Табель обліку робочого часу, 1dfu029 Больничные, больничный лист / 1dfu030 Лікарняні, лікарняний лист, 1dfu031 Пособие по беременности и родам / 1dfu032 Допомога по вагітності та пологах, 1dfu033 Штатное расписание / 1dfu034 Штатний розпис, 1dfu035 Суммированный учет рабочего времени / 1dfu036 Підсумований облік робочого часу, 1dfu037 Проверки инспекции по труду / 1dfu038 Перевірки Держпраці, 1dfu039 Кассовые аппараты / 1dfu040 Касові апарати, 1dfu041 Бухгалтерский учет / 1dfu042 Бухгалтерський облік, 1dfu043 Финансовая отчетность / 1dfu044 Фінансова звітність, 1dfu045 Основные средства / 1dfu046 Основні засоби, 1dfu047 Учетная политика / 1dfu048 Облікова політика, 1dfu049 Учет зарплаты / 1dfu050 Облік зарплати, 1dfu051 Отчет по ЕСВ / 1dfu052 Звіт з ЄСВ, 1dfu053 Декларация плательщика единого налога / 1dfu054 Декларація платника єдиного податку, 1dfu055 Налоговая накладная / 1dfu056 Податкова накладна, 1dfu057 Декларация по НДС / 1dfu058 Декларація з ПДВ, 1dfu059 Форма 1ДФ / 1dfu060 Звіт 1ДФ, 1dfu061 Декларация о доходах / 1dfu062 Декларація про доходи, 1dfu063 Декларация налога на прибыль / 1dfu064 Декларація з податку на прибуток, 1dfu065 Книга доходов / 1dfu066 Книга доходів, 1dfu067 Уведомление о приеме на работу / 1dfu068 Повідомлення про прийняття працівника на роботу.