БУХОБЛІК: ПОДАТКИ ОБЛІК ПРАЦІВНИКИ

Урок №5, Часть 1. Оборотно-сальдовая ведомость

Реклама

Начало здесь: Курс бухгалтерского учета для начинающих >>

В видео используются:

1) эмулятор двойной записи - https://www.buhoblik.org.ua/kalkulyator/provodki.html,

2) План счетов бухгалтерского учета.

Подпишитесь на новые видео:

Дивіться нові відео на BuhOblik →

Важливі та популярні сторінки / Важные и популярные страницы:

buh064442 Подвійний запис / buh064441 Двойная запись

buh064444 Дебет і кредит рахунку / buh064443 Дебет и кредит счета

buh064446 Оборотно-сальдова відомість / buh064445 Оборотно-сальдовая ведомость

buh064448 Активні рахунки / buh064447 Активные счета

buh064450 Пасивні рахунки / buh064449 Пассивные счета

buh064452 Активно-пасивні рахунки / buh064451 Активно-пассивные счета

buh064454 Аналітичні рахунки / buh064453 Аналитические счета

buh064404 Фінансова звітність підприємства / buh064403 Финансовая отчетность

buh064404 Бухгалтерський облік / buh064403 Бухгалтерский учет

buh064414 Облікова політика / buh064413 Учетная политика

buh064406 Баланс підприємства (Форма №1) / buh064405 Баланс предприятия (Форма №1)

buh064414 Звіт про фінансові результати / buh064413 Отчет о финансовых результатах

buh064416 Звіт про рух грошових коштів / buh064415 Отчет о движении денежных средств

buh064418 Звіт про власний капітал / buh064417 Отчет о собственном капитале

buh064420 Фінансовий звіт малого підприємства / buh064419 Отчет субъекта малого предпринимательства

buh064428 Спрощений фінансовий звіт / buh064427 Упрощенный финансовый отчет

buh064422 Примітки до фінансової звітності / buh064421 Примечания к финансовой отчетности

buh064406 Бухгалтерські проводки / buh064405 Бухгалтерские проводки

buh064416 Наказ про облікову політику / buh064415 Приказ об учетной политике

buh064402 Облік основних засобів / buh064401 Учет основных средств

buh064424 Посадова інструкція бухгалтера / buh064423 Должностная инструкция бухгалтера

buh064462 Календар бухгалтера / buh064461 Календарь бухгалтера

buh064408 Облік зарплати / buh064407 Учет зарплаты

buh064410 Облік лікарняних / buh064409 Учет больничных

buh064426 Облік податку на прибуток / buh064425 Учет налога на прибыль

buh064412 Акт звірки / buh064411 Акт сверки

buh064414 Бухгалтерська довідка / buh064413 Бухгалтерская справка