БУХОБЛІК: ПОДАТКИ ОБЛІК ПРАЦІВНИКИ

Урок №4. Аналитические и синтетические счета бухгалтерского учета

Реклама

Начало здесь: Курс бухгалтерского учета для начинающих >>

В видео используются:

1) эмулятор двойной записи - https://www.buhoblik.org.ua/kalkulyator/provodki.html,

2) иллюстрации к этому видео и таблица с принципами разбиения счетов на аналитеские - Аналитический учет, аналитические счета,

3) План счетов бухгалтерского учета,

4) инструкция №291 об использовании плана счетов - https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0893-99#Text.

Подпишитесь на новые видео:

Дивіться нові відео на BuhOblik →

Важливі та популярні сторінки / Важные и популярные страницы:

buh064342 Подвійний запис / buh064341 Двойная запись

buh064344 Дебет і кредит рахунку / buh064343 Дебет и кредит счета

buh064346 Оборотно-сальдова відомість / buh064345 Оборотно-сальдовая ведомость

buh064348 Активні рахунки / buh064347 Активные счета

buh064350 Пасивні рахунки / buh064349 Пассивные счета

buh064352 Активно-пасивні рахунки / buh064351 Активно-пассивные счета

buh064304 Фінансова звітність підприємства / buh064303 Финансовая отчетность

buh064304 Бухгалтерський облік / buh064303 Бухгалтерский учет

buh064314 Облікова політика / buh064313 Учетная политика

buh064306 Баланс підприємства (Форма №1) / buh064305 Баланс предприятия (Форма №1)

buh064314 Звіт про фінансові результати / buh064313 Отчет о финансовых результатах

buh064316 Звіт про рух грошових коштів / buh064315 Отчет о движении денежных средств

buh064318 Звіт про власний капітал / buh064317 Отчет о собственном капитале

buh064320 Фінансовий звіт малого підприємства / buh064319 Отчет субъекта малого предпринимательства

buh064328 Спрощений фінансовий звіт / buh064327 Упрощенный финансовый отчет

buh064322 Примітки до фінансової звітності / buh064321 Примечания к финансовой отчетности

buh064306 Бухгалтерські проводки / buh064305 Бухгалтерские проводки

buh064316 Наказ про облікову політику / buh064315 Приказ об учетной политике

buh064302 Облік основних засобів / buh064301 Учет основных средств

buh064324 Посадова інструкція бухгалтера / buh064323 Должностная инструкция бухгалтера

buh064362 Календар бухгалтера / buh064361 Календарь бухгалтера

buh064308 Облік зарплати / buh064307 Учет зарплаты

buh064310 Облік лікарняних / buh064309 Учет больничных

buh064326 Облік податку на прибуток / buh064325 Учет налога на прибыль

buh064312 Акт звірки / buh064311 Акт сверки

buh064314 Бухгалтерська довідка / buh064313 Бухгалтерская справка