БУХОБЛІК: ПОДАТКИ ОБЛІК ПРАЦІВНИКИ РОЗРАХУНКИ

Як рахунок 63 перетворився з пасивного на активно-пасивний
[це частина відео "Активні, пасивні та активно-пасивні рахунки бухгалтерського обліку. Урок №3"]

Реклама

У відео використовуються:

1) емулятор подвійного запису - https://www.buhoblik.org.ua/kalkulyator/provodki.html,

2) Заповнення балансу (за кожним рядком),

3) План рахунків бухгалтерського обліку.

Початок - тут: Курс бухгалтерського обліку для початківців >>

Відео почнеться з відмітки часу 22:19.

Підпишіться на нові відео:

Дивіться нові відео на BuhOblik →

Важливі та популярні сторінки / Важные и популярные страницы:

buh0626r6342 Подвійний запис / buh0626r6341 Двойная запись

buh0626r6344 Дебет і кредит рахунку / buh0626r6343 Дебет и кредит счета

buh0626r6346 Оборотно-сальдова відомість / buh0626r6345 Оборотно-сальдовая ведомость

buh0626r6348 Активні рахунки / buh0626r6347 Активные счета

buh0626r6350 Пасивні рахунки / buh0626r6349 Пассивные счета

buh0626r6352 Активно-пасивні рахунки / buh0626r6351 Активно-пассивные счета

buh0626r6354 Аналітичні рахунки / buh0626r6353 Аналитические счета

buh0626r6304 Фінансова звітність підприємства / buh0626r6303 Финансовая отчетность

buh0626r6304 Бухгалтерський облік / buh0626r6303 Бухгалтерский учет

buh0626r6314 Облікова політика / buh0626r6313 Учетная политика

buh0626r6306 Баланс підприємства (Форма №1) / buh0626r6305 Баланс предприятия (Форма №1)

buh0626r6314 Звіт про фінансові результати / buh0626r6313 Отчет о финансовых результатах

buh0626r6316 Звіт про рух грошових коштів / buh0626r6315 Отчет о движении денежных средств

buh0626r6318 Звіт про власний капітал / buh0626r6317 Отчет о собственном капитале

buh0626r6320 Фінансовий звіт малого підприємства / buh0626r6319 Отчет субъекта малого предпринимательства

buh0626r6328 Спрощений фінансовий звіт / buh0626r6327 Упрощенный финансовый отчет

buh0626r6322 Примітки до фінансової звітності / buh0626r6321 Примечания к финансовой отчетности

buh0626r6306 Бухгалтерські проводки / buh0626r6305 Бухгалтерские проводки

buh0626r6316 Наказ про облікову політику / buh0626r6315 Приказ об учетной политике

buh0626r6302 Облік основних засобів / buh0626r6301 Учет основных средств

buh0626r6324 Посадова інструкція бухгалтера / buh0626r6323 Должностная инструкция бухгалтера

buh0626r6362 Календар бухгалтера / buh0626r6361 Календарь бухгалтера

buh0626r6308 Облік зарплати / buh0626r6307 Учет зарплаты

buh0626r6310 Облік лікарняних / buh0626r6309 Учет больничных

buh0626r6326 Облік податку на прибуток / buh0626r6325 Учет налога на прибыль

buh0626r6312 Акт звірки / buh0626r6311 Акт сверки

buh0626r6314 Бухгалтерська довідка / buh0626r6313 Бухгалтерская справка