БУХОБЛІК: ПОДАТКИ ОБЛІК ПРАЦІВНИКИ РОЗРАХУНКИ

Використання субрахунку 371 - проводки
[це частина відео "Активні, пасивні та активно-пасивні рахунки бухгалтерського обліку. Урок №3"]

Реклама

У відео використовуються:

1) емулятор подвійного запису - https://www.buhoblik.org.ua/kalkulyator/provodki.html,

2) Заповнення балансу (за кожним рядком),

3) План рахунків бухгалтерського обліку.

Початок - тут: Курс бухгалтерського обліку для початківців >>

Відео почнеться з відмітки часу 24:39.

Підпишіться на нові відео:

Дивіться нові відео на BuhOblik →

Важливі та популярні сторінки / Важные и популярные страницы:

buh0626r37142 Подвійний запис / buh0626r37141 Двойная запись

buh0626r37144 Дебет і кредит рахунку / buh0626r37143 Дебет и кредит счета

buh0626r37146 Оборотно-сальдова відомість / buh0626r37145 Оборотно-сальдовая ведомость

buh0626r37148 Активні рахунки / buh0626r37147 Активные счета

buh0626r37150 Пасивні рахунки / buh0626r37149 Пассивные счета

buh0626r37152 Активно-пасивні рахунки / buh0626r37151 Активно-пассивные счета

buh0626r37154 Аналітичні рахунки / buh0626r37153 Аналитические счета

buh0626r37104 Фінансова звітність підприємства / buh0626r37103 Финансовая отчетность

buh0626r37104 Бухгалтерський облік / buh0626r37103 Бухгалтерский учет

buh0626r37114 Облікова політика / buh0626r37113 Учетная политика

buh0626r37106 Баланс підприємства (Форма №1) / buh0626r37105 Баланс предприятия (Форма №1)

buh0626r37114 Звіт про фінансові результати / buh0626r37113 Отчет о финансовых результатах

buh0626r37116 Звіт про рух грошових коштів / buh0626r37115 Отчет о движении денежных средств

buh0626r37118 Звіт про власний капітал / buh0626r37117 Отчет о собственном капитале

buh0626r37120 Фінансовий звіт малого підприємства / buh0626r37119 Отчет субъекта малого предпринимательства

buh0626r37128 Спрощений фінансовий звіт / buh0626r37127 Упрощенный финансовый отчет

buh0626r37122 Примітки до фінансової звітності / buh0626r37121 Примечания к финансовой отчетности

buh0626r37106 Бухгалтерські проводки / buh0626r37105 Бухгалтерские проводки

buh0626r37116 Наказ про облікову політику / buh0626r37115 Приказ об учетной политике

buh0626r37102 Облік основних засобів / buh0626r37101 Учет основных средств

buh0626r37124 Посадова інструкція бухгалтера / buh0626r37123 Должностная инструкция бухгалтера

buh0626r37162 Календар бухгалтера / buh0626r37161 Календарь бухгалтера

buh0626r37108 Облік зарплати / buh0626r37107 Учет зарплаты

buh0626r37110 Облік лікарняних / buh0626r37109 Учет больничных

buh0626r37126 Облік податку на прибуток / buh0626r37125 Учет налога на прибыль

buh0626r37112 Акт звірки / buh0626r37111 Акт сверки

buh0626r37114 Бухгалтерська довідка / buh0626r37113 Бухгалтерская справка