БУХОБЛІК: ПОДАТКИ ОБЛІК ПРАЦІВНИКИ РОЗРАХУНКИ

Як субрахунок 311 перетворився з активного на активно-пасивний
[це частина відео "Активні, пасивні та активно-пасивні рахунки бухгалтерського обліку. Урок №3"]

Реклама

У відео використовуються:

1) емулятор подвійного запису - https://www.buhoblik.org.ua/kalkulyator/provodki.html,

2) Заповнення балансу (за кожним рядком),

3) План рахунків бухгалтерського обліку.

Початок - тут: Курс бухгалтерського обліку для початківців >>

Відео почнеться з відмітки часу 35:09.

Підпишіться на нові відео:

Дивіться нові відео на BuhOblik →

Важливі та популярні сторінки / Важные и популярные страницы:

buh0626r31142 Подвійний запис / buh0626r31141 Двойная запись

buh0626r31144 Дебет і кредит рахунку / buh0626r31143 Дебет и кредит счета

buh0626r31146 Оборотно-сальдова відомість / buh0626r31145 Оборотно-сальдовая ведомость

buh0626r31148 Активні рахунки / buh0626r31147 Активные счета

buh0626r31150 Пасивні рахунки / buh0626r31149 Пассивные счета

buh0626r31152 Активно-пасивні рахунки / buh0626r31151 Активно-пассивные счета

buh0626r31154 Аналітичні рахунки / buh0626r31153 Аналитические счета

buh0626r31104 Фінансова звітність підприємства / buh0626r31103 Финансовая отчетность

buh0626r31104 Бухгалтерський облік / buh0626r31103 Бухгалтерский учет

buh0626r31114 Облікова політика / buh0626r31113 Учетная политика

buh0626r31106 Баланс підприємства (Форма №1) / buh0626r31105 Баланс предприятия (Форма №1)

buh0626r31114 Звіт про фінансові результати / buh0626r31113 Отчет о финансовых результатах

buh0626r31116 Звіт про рух грошових коштів / buh0626r31115 Отчет о движении денежных средств

buh0626r31118 Звіт про власний капітал / buh0626r31117 Отчет о собственном капитале

buh0626r31120 Фінансовий звіт малого підприємства / buh0626r31119 Отчет субъекта малого предпринимательства

buh0626r31128 Спрощений фінансовий звіт / buh0626r31127 Упрощенный финансовый отчет

buh0626r31122 Примітки до фінансової звітності / buh0626r31121 Примечания к финансовой отчетности

buh0626r31106 Бухгалтерські проводки / buh0626r31105 Бухгалтерские проводки

buh0626r31116 Наказ про облікову політику / buh0626r31115 Приказ об учетной политике

buh0626r31102 Облік основних засобів / buh0626r31101 Учет основных средств

buh0626r31124 Посадова інструкція бухгалтера / buh0626r31123 Должностная инструкция бухгалтера

buh0626r31162 Календар бухгалтера / buh0626r31161 Календарь бухгалтера

buh0626r31108 Облік зарплати / buh0626r31107 Учет зарплаты

buh0626r31110 Облік лікарняних / buh0626r31109 Учет больничных

buh0626r31126 Облік податку на прибуток / buh0626r31125 Учет налога на прибыль

buh0626r31112 Акт звірки / buh0626r31111 Акт сверки

buh0626r31114 Бухгалтерська довідка / buh0626r31113 Бухгалтерская справка