БУХОБЛІК: ПОДАТКИ ОБЛІК ПРАЦІВНИКИ

Активные, пассивные и активно-пассивные счета в бухгалтерском учете. Урок №3

Реклама

В видео используются:

1) эмулятор двойной записи - https://www.buhoblik.org.ua/kalkulyator/provodki.html,

2) Заполнение баланса (построчное описание),

3) План счетов бухгалтерского учета,

Подпишитесь на новые видео:

Дивіться нові відео на BuhOblik →

Важливі та популярні сторінки / Важные и популярные страницы:

buh062542 Подвійний запис / buh062541 Двойная запись

buh062544 Дебет і кредит рахунку / buh062543 Дебет и кредит счета

buh062546 Оборотно-сальдова відомість / buh062545 Оборотно-сальдовая ведомость

buh062548 Активні рахунки / buh062547 Активные счета

buh062550 Пасивні рахунки / buh062549 Пассивные счета

buh062552 Активно-пасивні рахунки / buh062551 Активно-пассивные счета

buh062554 Аналітичні рахунки / buh062553 Аналитические счета

buh062504 Фінансова звітність підприємства / buh062503 Финансовая отчетность

buh062504 Бухгалтерський облік / buh062503 Бухгалтерский учет

buh062514 Облікова політика / buh062513 Учетная политика

buh062506 Баланс підприємства (Форма №1) / buh062505 Баланс предприятия (Форма №1)

buh062514 Звіт про фінансові результати / buh062513 Отчет о финансовых результатах

buh062516 Звіт про рух грошових коштів / buh062515 Отчет о движении денежных средств

buh062518 Звіт про власний капітал / buh062517 Отчет о собственном капитале

buh062520 Фінансовий звіт малого підприємства / buh062519 Отчет субъекта малого предпринимательства

buh062528 Спрощений фінансовий звіт / buh062527 Упрощенный финансовый отчет

buh062522 Примітки до фінансової звітності / buh062521 Примечания к финансовой отчетности

buh062506 Бухгалтерські проводки / buh062505 Бухгалтерские проводки

buh062516 Наказ про облікову політику / buh062515 Приказ об учетной политике

buh062502 Облік основних засобів / buh062501 Учет основных средств

buh062524 Посадова інструкція бухгалтера / buh062523 Должностная инструкция бухгалтера

buh062562 Календар бухгалтера / buh062561 Календарь бухгалтера

buh062508 Облік зарплати / buh062507 Учет зарплаты

buh062510 Облік лікарняних / buh062509 Учет больничных

buh062526 Облік податку на прибуток / buh062525 Учет налога на прибыль

buh062512 Акт звірки / buh062511 Акт сверки

buh062514 Бухгалтерська довідка / buh062513 Бухгалтерская справка