БУХОБЛІК: ПОДАТКИ ОБЛІК ПРАЦІВНИКИ РОЗРАХУНКИ

Как счет 63 превратился из пассивного в активно-пассивный (для новичков)
[это часть видео "Активные, пассивные и активно-пассивные счета в бухгалтерском учете. Урок №3"]

Реклама

В видео используются:

1) эмулятор двойной записи - https://www.buhoblik.org.ua/kalkulyator/provodki.html,

2) Заполнение баланса (построчное описание),

3) План счетов бухгалтерского учета.

Начало здесь: Курс бухгалтерского учета для начинающих >>

Видео начнется с отметки времени 21:45.

Подпишитесь на новые видео:

Дивіться нові відео на BuhOblik →

Важливі та популярні сторінки / Важные и популярные страницы:

buh0625s6342 Подвійний запис / buh0625s6341 Двойная запись

buh0625s6344 Дебет і кредит рахунку / buh0625s6343 Дебет и кредит счета

buh0625s6346 Оборотно-сальдова відомість / buh0625s6345 Оборотно-сальдовая ведомость

buh0625s6348 Активні рахунки / buh0625s6347 Активные счета

buh0625s6350 Пасивні рахунки / buh0625s6349 Пассивные счета

buh0625s6352 Активно-пасивні рахунки / buh0625s6351 Активно-пассивные счета

buh0625s6354 Аналітичні рахунки / buh0625s6353 Аналитические счета

buh0625s6304 Фінансова звітність підприємства / buh0625s6303 Финансовая отчетность

buh0625s6304 Бухгалтерський облік / buh0625s6303 Бухгалтерский учет

buh0625s6314 Облікова політика / buh0625s6313 Учетная политика

buh0625s6306 Баланс підприємства (Форма №1) / buh0625s6305 Баланс предприятия (Форма №1)

buh0625s6314 Звіт про фінансові результати / buh0625s6313 Отчет о финансовых результатах

buh0625s6316 Звіт про рух грошових коштів / buh0625s6315 Отчет о движении денежных средств

buh0625s6318 Звіт про власний капітал / buh0625s6317 Отчет о собственном капитале

buh0625s6320 Фінансовий звіт малого підприємства / buh0625s6319 Отчет субъекта малого предпринимательства

buh0625s6328 Спрощений фінансовий звіт / buh0625s6327 Упрощенный финансовый отчет

buh0625s6322 Примітки до фінансової звітності / buh0625s6321 Примечания к финансовой отчетности

buh0625s6306 Бухгалтерські проводки / buh0625s6305 Бухгалтерские проводки

buh0625s6316 Наказ про облікову політику / buh0625s6315 Приказ об учетной политике

buh0625s6302 Облік основних засобів / buh0625s6301 Учет основных средств

buh0625s6324 Посадова інструкція бухгалтера / buh0625s6323 Должностная инструкция бухгалтера

buh0625s6362 Календар бухгалтера / buh0625s6361 Календарь бухгалтера

buh0625s6308 Облік зарплати / buh0625s6307 Учет зарплаты

buh0625s6310 Облік лікарняних / buh0625s6309 Учет больничных

buh0625s6326 Облік податку на прибуток / buh0625s6325 Учет налога на прибыль

buh0625s6312 Акт звірки / buh0625s6311 Акт сверки

buh0625s6314 Бухгалтерська довідка / buh0625s6313 Бухгалтерская справка