БУХУЧЕТ: ФОРУМ НАЛОГИ УЧЕТ РАБОТНИКИ РАСЧЕТЫ

Поважні причини, коли не відпрацьовані дні виключаються з розрахункового періоду для лікарняних

Реклама

Під час визначення розрахункового періоду він зменшується на кількість календарних днів, не відпрацьованих з поважних причин. Такими причинами відповідно до пункту 3 Порядку №1266 є:

01) тимчасова непрацездатність;

02) відпустка по вагітності та пологах;

03) відпустка по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку або шестирічного віку за медичним висновком;

04) відпустка без збереження заробітної плати.

Але на практиці цей перелік не є вичерпним. Приведемо ще три випадки, які визнаються державними органами.

01. У листах Мінсоцполітіки №319/18/99-15 від 21.05.2015 р. та №445/18/99-15 від 31.07.2015 р. вказано, що до періоду, не відпрацьованого по поважних причин, також можна віднести і період військової служби застрахованої особи за призовом під час мобілізації, на особливий період. А в листі №5.2-32-812 від 25.05.2016 р. ФСС з непрацездатності уточнив, що період збереження за працівником, призваним на військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період, середнього заробітку з 18.03.2014 р. до 31.12.2015 р., який компенсується за рахунок коштів Держбюджету, повинен виключатися з розрахункового періоду.

02. У листі Минсоцполитики №293/18/99-16 від 06.09.2016 р. затверджується, що періодом тимчасової непрацездатності застрахованої особи також є період з дати направлення документів на МСЕК і по дату огляду хворого, які вказані в листку непрацездатності. Тобто календарні дні такого періоду вважаються не відпрацьованими з поважної причини «тимчасова непрацездатність» і підлягають виключенню з розрахункового періоду.

03. З розрахункового періоду може виключатися період догляду за хворою дитиною, яке продовжується після закінчення максимального терміну листка непрацездатності. Такий період підтверджується довідкою формою № 138/о. У листі ФСС з непрацездатності №5.2-32-812 від 25.05.2016 р. вказано, що календарні дні, що підтверджуються вказаною довідкою, не враховуються в розрахунковому періоді при обчисленні середньої зарплати для розрахунку допомоги з тимчасової непрацездатності як період, не відпрацьований з поважної причини.

Важливі та популярні сторінки / Важные и популярные страницы:

buh048802 Лікарняні / buh048801 Больничные

buh048814 Допомога по вагітності та пологах / buh048813 Пособие по беременности и родам

buh048806 Лікарняний під час відпустки / buh048805 Больничный во время отпуска

buh048808 Лікарняний по догляду за дитиною / buh048807 Больничный по уходу за ребенком

buh048812 Страховий стаж / buh048811 Страховой стаж

buh048804 Декретна відпустка по вагітності та пологах / buh048803 Декретный отпуск по беременности и родам

buh048816 Розрахунок лікарняних / buh048815 Расчет больничного

buh048818 Розрахунок декретних / buh048817 Расчет декретных

buh048819 Облік лікарняних, проводки / buh048820 Учет больничных, проводки