Найчастіші питання / відповіді...
 

Основна частина звіту Форма №1ДФ: бланк та заповнення

Тема: Об'єднана звітність / Объединенная отчетность (Форма 1ДФ), Єдиний соціальний внесок / Единый социальный взносПДФО / НДФЛ.

Бланк можете завантажити тут: Основна частина Форми 1ДФ.

Дивіться  приклад №1 заповнення основної частини об'єднаного звіту Форма 1ДФ >> (умови прикладу - тут: Приклад заповнення 1ДФ / Пример заполнения 1ДФ).

Додатково скачайте Обов'язкові кадрові документи >>


Опис основної частини звіту

Основна частина звіту є поєднанням титульного аркуша та Таблиці 1 зі старого щомісячного Звіту з ЄСВ.

Таблична частина звіту складається з трьох розділів. Але звичайні роботодавці мають заповнювати лише розділ І «Нарахування доходу та єдиного внеску за найманих працівників в розрізі місяців звітного кварталу». Рядки цього розділу розробники взяли з таблиці 1 Звіту з ЄСВ. Їх заповнення не повинно викликати багато запитань. Дані в рядках розділу І Податкового розрахунку мають формуватися на підставі даних із додатку 1, причому з розбиттям за місяцями звітного кварталу.

Є чотири відмінності від старого Звіту з ЄСВ.

1. Типів звіту тепер 4 а не 3. Крім Звітної, Звітної нової та Уточнюючої форм з'явилася Довідкова. Що це і для чого? У новому Порядку складання звіту написано, що рядок 014 "Довідковий" заповнюється якщо звіт подається платником ЄСВ з типом "Звітний", у додатках якого наявна інформація щодо призначення пенсії застрахованим особам або матеріального забезпечення, страхових виплат.

2. Для поданих платником податкув звітів тепер передбачена власна нумерація, яка наводитиметься у рядку 02 основної частини звіту. Номер звіту визначатиметься в хронологічному порядку незалежно від його типу. Якщо ви вже подали «Звітний» тип звіту за 1 квартал, і до закінчення строку подання подали «Звітний новий», то номер такого звітного нового буде 2 (хоча йдеться про той самий звітний період).

3. У форми звіту з’явилися додатки і тому в основній частині звіту передбачено рядок 06, де треба зазначити, які саме додатки у складі звіту подаються. Треба не тільки поставити позначку «х», але і вказати кількість додатків та кількість аркушів, на яких вони були складені! Додання в форму квартального розрахунку даних про ЄСВ спричинила появу рядків щодо всіх можливих варіантів нарахування ЄСВ (в тому числі старих варіантів: не дивуйтесь, побачивши в заголовній частині рядка 08 «Клас професійного ризику виробництва», бо цей рядок передбачено тільки для подання уточнень за період до 1 січня 2016 року).

4. У заголовній частині у рядках 091-094 треба визначитися, ким є платник податків: роботодавцем (для фізичних осіб обираємо цей варіант), бюджетною установою, або одним з варіантів підприємств організацій інвалідів.

 

З’явилась можливість подання уточнюючої форми 1ДФ правонаступником ліквідованого податкового агента: в основній частині звіту з’явився рядок 034, де правонаступник зазначає податковий номер попередника, за якого подає уточнення.

За наявності у юрособи філій (відокремлених підрозділів), як і раніше, передбачено 2 варіанти подання звіту: або філія звітує самостійно, або головне підприємство звітує за себе і за філію. Для цього у формі нового звіту передбачено рядки 033 та 036.

Нижче йдуть вже знайомі з Таблиці 1 щомісячного Звіту з ЄСВ реквізити.

Але середньооблікову кількість штатних працівників треба вказати в розрізі:

1) місяців кварталу (у службових рядків рядка 10 передбачено три графи, які так і пронумеровані (1, 2, 3) за номером місяця у кварталі);

2) категорій працівників (окремі службові рядки передбачено для наведення даних про працівників взагалі, осіб з інвалідністю та осіб, які мають додаткові гарантії з працевлаштування (згідно з ст. 14 Закону про зайнятість).

Також у розрізі місяців звітного кварталу треба навести дані про облікову кількість штатних працівників. Різницю між середньообліковою та обліковою кількістю штатних працівників встановлено Інструкцієб зі статистики працівників: облікова кількість наводиться на певну дату, а середньооблікова – в середньому за період. Яку дату обирати для визначення показника облікової кількості, в Порядку складання звіту не зазначено.

У рядках 105-107 зазначаємо кількість застрахованих осіб певної категорії. Звичайні роботодавці заповнюють рядок 105.

Далі треба буде вказати кількість жінок (рядок 108) та чоловіків (рядок 109).

Ті, хто претендує на компенсацію ЄСВ згідно з ч. 3 ст. 24 та ч. 2 ст. 27 Закону про зайнятість, повинні вказати в рядку 110 кількість створених у звітному періоді нових робочих місць. В новому Порядку заповнення про цей рядок нічого не пояснено. Але визначення цього терміну наведено в Законі про зайнятість населення, згыдно з п. 12 частини 1 ст. 1 якого, нове робоче місце – це робоче місце, яке створене у зв’язку зі створенням нового суб’єкта господарювання (крім того, що створений шляхом припинення) або збільшенням штатної чисельності працівників за умови відсутності скорочення (зменшення) середньомісячної чисельності за попередні 12 місяців, а також створене шляхом модернізації або зміни технології виробництва, що потребують нових знань, навичок та вмінь працівника. Стосовно аналогічного рядка зі старого Звіту з ЄСВ раніше Пенсійний фонд у листі №21841/05-10 від 21.08.2014 пояснював саме так. 

Заповнення табличної частини

З трьох розділів лише перший стосується звичайних роботодавців: «Нарахування доходу та єдиного внеску за найманих працівників в розрізі місяців звітного кварталу».

Про заповнення Розділу І

Заповнюється Розділ І у гривнях з копійками.

І всі ці дані (окрім рядка 8) відображаються у розрізі трьох місяців (кожен з рядків має три графи: 1, 2, 3):

1) у першому рядку (і службових до нього) показується сума нарахованих фізособам доходів;

2) у другому – той самий дохід, але в межах максимальної величини, на яку нараховується ЄСВ;

3) в третьому - сума нарахованого на ці доходи ЄСВ;

4) у четвертому – сума донарахованого або доутриманого ЄСВ внаслідок виправлення помилок попередніх звітних періодів;

5) у п’ятому – сума нарахованої на ці донарахування (або доутримання) ЄСВ пені;

6) у шостому - зменшення ЄСВ минулих звітних періодів;

7) у сьомому рядку розраховується сума ЄСВ до сплати (рядок 3 + рядок 4 – рядок 6);

8) у восьмому рядку розраховується сума ЄСВ до сплати усього: сума ЄСВ за 3 місяці, наведена у сьомому рядку (графа 1 + графа 2 + графа 3) [примітка: чомусь у формі бланка, що розміщена Мінфіном в офіційній версії Порядку, цей рядок теж розділено на три графи, хоча за змістом тут має бути лише одне значення, а не три].

Стисло про інші два розділи:

• Розділ ІІ «Нарахування грошового забезпечення та єдиного внеску за військовослужбовців, поліцейських, осіб рядового і начальницького складу та на суми допомоги у зв'язку з вагітністю та пологами в розрізі місяців звітного кварталу (крім військовослужбовців строкової військової служби)».

• Розділ III називається «Нарахування грошового забезпечення та єдиного внеску за патронатних вихователів, батьків - вихователів та прийомних батьків в розрізі місяців звітного кварталу».

Ці розділи, заповнюватимуться лише окремими категоріями страхувальників, тому їх розглядати не будемо.

 

Наприкінці основної частини є рядок, де вказується помітка про подання доповнення до звіту згідно з п. 46.2 ПКУ. Доповнення подається, якщо чинної форми звіту платнику податків не вистачило і він вирішив подати у довільній формі доповнення, що дозволяє виконати його податкові обов’язки та розрахувати суму податку (збору) відповідно до ПКУ. В разі подання такого доповнення, треба зазначити його зміст та кількість аркушів.

↓ Скачайте безкоштовні довідники ↓

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Найчастіші питання...
 
 
 

© 2023 Бухоблік - buhoblik.org.ua