БУХОБЛІК: ПОДАТКИ ОБЛІК ПРАЦІВНИКИ РОЗРАХУНКИ

Чек-лист приймання справ у попереднього бухгалтера

Реклама

Чек-лист бухгалтерові, порядок приймання справ у попередника. Як прийняти справи на новій роботі, щоб не відповідати за чужі помилки. Нижче перелік основних пунктів для аналізу, але слід враховувати особливості роботи підприємства.

Скачайте: Чек-лист приймання справ у попереднього бухгалтера у PDF

Які документи вивчити

 

Про що дізнатися у попередніка

 

Що дізнатися про облік і звітність

 

Як провести інвентаризацію

Дивыться додатковоо: Приклад наказу про проведення позапланової інвентаризації.

 

Про що вказати в акті приймання-передачі справ

Дивіться додатково: Акт приймання-передачі справ при зміні головного бухгалтера (з прикладом).

Важливі сторінки / Важные страницы:

buh061804 Фінансова звітність підприємства / buh061803 Финансовая отчетность

buh061802 Бухгалтерський облік / buh061801 Бухгалтерский учет

buh061814 Облікова політика / buh061813 Учетная политика

buh061806 Баланс підприємства (Форма №1) / buh061805 Баланс предприятия (Форма №1)

buh061814 Звіт про фінансові результати / buh061813 Отчет о финансовых результатах

buh061816 Звіт про рух грошових коштів / buh061815 Отчет о движении денежных средств

buh061818 Звіт про власний капітал / buh061817 Отчет о собственном капитале

buh061820 Фінансовий звіт малого підприємства / buh061819 Отчет субъекта малого предпринимательства

buh061828 Спрощений фінансовий звіт / buh061827 Упрощенный финансовый отчет

buh061822 Примітки до фінансової звітності/ buh061821 Примечания к финансовой отчетности

buh061832 Бухгалтерські проводки / buh061831 Бухгалтерские проводки

buh061834 Наказ про облікову політику / buh061833 Приказ об учетной политике

buh061835 План рахунків бухгалтерського обліку / buh061836 План счетов бухгалтерского учета

buh061830 Облік основних засобів / buh061829 Учет основных средств

buh061824 Посадова інструкція бухгалтера / buh061823 Должностная инструкция бухгалтера

buh061862 Календар бухгалтера / buh061861 Календарь бухгалтера

buh061808 Облік зарплати / buh061807 Учет зарплаты

buh061810 Облік лікарняних / buh061809 Учет больничных

buh061826 Облік податку на прибуток / buh061825 Учет налога на прибыль

buh061812 Акт звірки / buh061811 Акт сверки

buh061814 Бухгалтерська довідка / buh061813 Бухгалтерская справка

buh061884 Оборотно-сальдова відомість / buh061883 Оборотно-сальдовая ведомость