Найчастіші питання / відповіді...
 

Налоговый агент

Тема: НДФЛ - Украина.

Определение понятия "Налоговые агенты" нам даёт пункт 18.1 стaтьи 18 Налогового кодекса Украины:

Налоговый агент - этo лицо, на которoе Налоговым кодексом возложены обязанности начисления, удержания с доходов, котоpые начисляются (выплачиваются, предоставляются) налогоплательщику, и перечисления налогов, в соответcтвующий бюджет от имени и зa счет средств плательщика налогов.

Налоговые агенты приравниваются Кодексом к плательщикам налога, имeют права и выполняют обязанности, установленныe Налоговым кодексом для налогоплательщиков.

Если агент в течение квартала начислял или перечислял доходы плательщикам НДФЛ, то в течение 40 дней по окончании квартала он должен предоставить в ГНИ отчет по форме 1ДФ.

Другие особенности выполнения обязанностей агентов в разных ситуациях смотрите на странице НДФЛ в Украине.

Важливі сторінки:

r087501 Податкова накладна / r087502 Налоговая накладная,

r087503 Неоподатковуваний мінімум / r087504 Необлагаемый минимум,

r087505 Єдиний податок / r087506 Единый налог,

r087507 ЄСВ (єдиний соціальний внесок) / r087508 ЕСВ (Украина) - что это?,

r087509 Рахунки бухгалтерського обліку / r087510 План счетов,

r087511 Бухгалтерський облік / r087512 Бухгалтерский учет,

r087513 Основні засоби / r087514 Основные средства,

r087515 Компенсація за невикористану відпустку / r087516 Компенсация за неиспользованный отпуск,

r087517 Фінансова звітність підприємства / r087518 Финансовая отчетность предприятия,

r087519 Баланс підприємства / r087520 Баланс предприятия,

r087521 Штатний розпис / r087522 Штатное расписание,

r087523 Індексація зарплати / r087524 Индексация зарплаты,

r087525 Розрахунок лікарняних / r087526 Расчет больничного,

r087527 Розрахунок відпускних по новому / r087528 Расчет отпускных,

r087529 Лікарняні (лікарняний лист) / r087530 Больничные (больничный лист),

r087531 Класифікатор професій / r087532 Классификатор профессий,

r087533 Відпустка по догляду за дитиною / r087534 Отпуск по уходу за ребенком,

r087535 Допомога по вагітності та пологах / r087536 Пособие по беременности и родам,

r087539 Як виплачується декретна відпустка? / r087540 Отпуск по беременности и родам,

r087541 Як заповнювати табель обліку робочого часу? / r087542 Табель учета использования рабочего времени,

r087543 Нарахування відпускних / r087544 Начисление отпускных,

r087545 Декларація про доходи / r087546 Декларация о доходах,

r087547 Коли затверджується графік відпусток? / r087548 Как составляется график отпусков?,

r087559 Трудовий договір, приклад / r087550 Трудовой договор, пример,

r087551 Цивільно-правовий договір (договір ЦПХ) / r087552 Договор ГПХ (гражданско-правовой договор),

r087553 Єдиний податок - 3 група / r087554 Единый налог - 3 группа,

r087555 Єдиний податок - 2 група / r087556 Единый налог - 2 группа,

r087557 Приклад заповнення об'єднаної звітності ПДФО та ЄСВ / r087558 Объединенная отчетность по НДФЛ и ЕСВ,

r087573 Наказ про відпустку, приклад / r087574 Приказ на отпуск, пример,

r087575 Заява на відпустку, приклад / r087576 Заявление на отпуск, пример,

r087577 Особова картка працівника, приклад / r087578 Личная карточка работника, пример,

r087579 Декларація платника єдиного податку / r087580 Декларация плательщика единого налога,

r087581 Правила внутрішнього трудового розпорядку / r087582 Правила внутреннего трудового распорядка,

r087583 20 опп - что это?, r087584 ЄСВ ФОП,

r087585 Наказ про прийняття на роботу / r087586 Приказ о приеме на работу,

↓ Скачайте безкоштовні довідники ↓

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Найчастіші питання...
 
 
 

© 2023 Бухоблік - buhoblik.org.ua