БУХОБЛІК: ПОДАТКИ ОБЛІК ПРАЦІВНИКИ РОЗРАХУНКИ

Справочник "Отпускные и компенсация отпуска"

Реклама

Распространяется бесплатно и без регистрации.

Этот cправочник содержит список страниц, нормативних актов, примеров заполнения, расчетов, разъяснений, вебинаров об отпускных и компенсации отпуска.

Сохраните на «Рабочем столе» вашего компьютера для экономии времени на поиск нужной информации.

Выберите язык:

На русском Українською

Важливі сторінки / Важные страницы:

otp09 План рахунків бухгалтерського обліку / otp10 План счетов бухгалтерского учета, otp07 ЄСВ (єдиний соціальний внесок) / otp08 ЕСВ (единый социальный взнос), otp05 Єдиний податок / otp06 Единый налог, otp11 Бухгалтерський облік / otp12 Бухгалтерский учет, otp01 Податкова накладна / otp02 Налоговая накладная, otp03 Неоподатковуваний мінімум / otp04 Необлагаемый минимум, otp13 Основні засоби / otp14 Основные средства, otp15 Компенсація за невикористану відпустку / otp16 Компенсация за неиспользованный отпуск, otp17 Фінансова звітність підприємства / otp18 Финансовая отчетность предприятия, otp19 Баланс підприємства / otp20 Баланс предприятия, otp21 Штатний розпис / otp22 Штатное расписание, otp23 Індексація зарплати / otp24 Индексация зарплаты, otp25 Розрахунок лікарняних / otp26 Расчет больничного, otp27 Розрахунок відпускних / otp28 Расчет отпускных, otp29 Лікарняні (лікарняний лист) / otp30 Больничные (больничный лист), otp31 Класифікатор професій / otp32 Классификатор профессий, otp33 Відпустка по догляду за дитиною / otp34 Отпуск по уходу за ребенком, otp35 Допомога по вагітності та пологах / otp36 Пособие по беременности и родам, otp37 Відпустка на дітей / otp38 Отпуск на детей, otp39 Декретна відпустка по вагітності та пологах / otp40 Декретный отпуск по беременности и родам, otp41 Табель обліку робочого часу / otp42 Табель учета рабочего времени, otp43 Нарахування відпускних / otp44 Начисление отпускных, otp45 Декларація про доходи / otp46 Декларация о доходах, otp47 Графік відпусток, приклад / otp48 График отпусков, пример, otp59 Трудовий договір, приклад / otp50 Трудовой договор, пример, otp51 Цивільно-правовий договір (договір ЦПХ) / otp52 Договор ГПХ (гражданско-правовой договор), otp53 Єдиний податок - 3 група / otp54 Единый налог - 3 группа, otp55 Єдиний податок - 2 група / otp56 Единый налог - 2 группа, otp57 Об'єднана звітність з ЄСВ і ПДФО / otp58 Объединенная отчетность по ЕСВ и НДФЛ, otp73 Наказ про відпустку, приклад / otp74 Приказ на отпуск, пример, otp75 Заява на відпустку, приклад / otp76 Заявление на отпуск, пример, otp77 Особова картка працівника, приклад / otp78 Личная карточка работника, пример, otp79 Декларація платника єдиного податку / otp80 Декларация плательщика единого налога, otp81 Правила внутрішнього трудового розпорядку / otp82 Правила внутреннего трудового распорядка, otp83 Форма 20 опп, бланк - додаток 10, otp84 ЄСВ ФОП, otp85 Наказ про прийняття на роботу / otp86 Приказ о приеме на работу.