БУХОБЛІК: ПОДАТКИ ОБЛІК ПРАЦІВНИКИ РОЗРАХУНКИ

Справочник "Отпускные и компенсация отпуска" (рус.)

Реклама

Справочник представлен в формате pdf-файла [ дата обновления  27.03.2022  ].

СКАЧАТЬ

Другие справочники:

Важливі сторінки / Важные страницы:

otpRR09 План рахунків бухгалтерського обліку / otpRR10 План счетов бухгалтерского учета, otpRR07 ЄСВ (єдиний соціальний внесок) / otpRR08 ЕСВ (единый социальный взнос), otpRR05 Єдиний податок / otpRR06 Единый налог, otpRR11 Бухгалтерський облік / otpRR12 Бухгалтерский учет, otpRR01 Податкова накладна / otpRR02 Налоговая накладная, otpRR03 Неоподатковуваний мінімум / otpRR04 Необлагаемый минимум, otpRR13 Основні засоби / otpRR14 Основные средства, otpRR15 Компенсація за невикористану відпустку / otpRR16 Компенсация за неиспользованный отпуск, otpRR17 Фінансова звітність підприємства / otpRR18 Финансовая отчетность предприятия, otpRR19 Баланс підприємства / otpRR20 Баланс предприятия, otpRR21 Штатний розпис / otpRR22 Штатное расписание, otpRR23 Індексація зарплати / otpRR24 Индексация зарплаты, otpRR25 Розрахунок лікарняних / otpRR26 Расчет больничного, otpRR27 Розрахунок відпускних / otpRR28 Расчет отпускных, otpRR29 Лікарняні (лікарняний лист) / otpRR30 Больничные (больничный лист), otpRR31 Класифікатор професій / otpRR32 Классификатор профессий, otpRR33 Відпустка по догляду за дитиною / otpRR34 Отпуск по уходу за ребенком, otpRR35 Допомога по вагітності та пологах / otpRR36 Пособие по беременности и родам, otpRR37 Відпустка на дітей / otpRR38 Отпуск на детей, otpRR39 Декретна відпустка по вагітності та пологах / otpRR40 Декретный отпуск по беременности и родам, otpRR41 Табель обліку робочого часу / otpRR42 Табель учета рабочего времени, otpRR43 Нарахування відпускних / otpRR44 Начисление отпускных, otpRR45 Декларація про доходи / otpRR46 Декларация о доходах, otpRR47 Графік відпусток, приклад / otpRR48 График отпусков, пример, otpRR59 Трудовий договір, приклад / otpRR50 Трудовой договор, пример, otpRR51 Цивільно-правовий договір (договір ЦПХ) / otpRR52 Договор ГПХ (гражданско-правовой договор), otpRR53 Єдиний податок - 3 група / otpRR54 Единый налог - 3 группа, otpRR55 Єдиний податок - 2 група / otpRR56 Единый налог - 2 группа, otpRR57 Об'єднана звітність з ЄСВ і ПДФО / otpRR58 Объединенная отчетность по ЕСВ и НДФЛ, otpRR73 Наказ про відпустку, приклад / otpRR74 Приказ на отпуск, пример, otpRR75 Заява на відпустку, приклад / otpRR76 Заявление на отпуск, пример, otpRR77 Особова картка працівника, приклад / otpRR78 Личная карточка работника, пример, otpRR79 Декларація платника єдиного податку / otpRR80 Декларация плательщика единого налога, otpRR81 Правила внутрішнього трудового розпорядку / otpRR82 Правила внутреннего трудового распорядка, otpRR83 Форма №20-ОПП, otpRR84 ЄСВ ФОП, otpRR85 Наказ про прийняття на роботу / otpRR86 Приказ о приеме на работу.