БУХОБЛІК: ПОДАТКИ ОБЛІК ПРАЦІВНИКИ РОЗРАХУНКИ

Справочник "Дивиденды" (рус.)

Реклама

Справочник представлен в формате pdf-файла [ дата обновления  30.09.2017  ].

СКАЧАТЬ

Другие справочники:

Важливі сторінки / Важные страницы:

divRRU09 План рахунків бухгалтерського обліку / divRR10 План счетов бухгалтерского учета, divRR07 ЄСВ (єдиний соціальний внесок) / divRR08 ЕСВ (единый социальный взнос), divRR05 Єдиний податок / divRR06 Единый налог, divRR11 Бухгалтерський облік / divRR12 Бухгалтерский учет, divRR01 Податкова накладна / divRR02 Налоговая накладная, divRR03 Неоподатковуваний мінімум / divRR04 Необлагаемый минимум, divRR13 Основні засоби / divRR14 Основные средства, divRR15 Компенсація за невикористану відпустку / divRR16 Компенсация за неиспользованный отпуск, divRR17 Фінансова звітність підприємства / divRR18 Финансовая отчетность предприятия, divRR19 Баланс підприємства / divRR20 Баланс предприятия, divRR21 Штатний розпис / divRR22 Штатное расписание, divRR23 Індексація зарплати / divRR24 Индексация зарплаты, divRR25 Розрахунок лікарняних / divRR26 Расчет больничного, divRR27 Розрахунок відпускних / divRR28 Расчет отпускных, divRR29 Лікарняні (лікарняний лист) / divRR30 Больничные (больничный лист), divRR31 Класифікатор професій / divRR32 Классификатор профессий, divRR33 Відпустка по догляду за дитиною / divRR34 Отпуск по уходу за ребенком, divRR35 Допомога по вагітності та пологах / divRR36 Пособие по беременности и родам, divRR37 Відпустка на дітей / divRR38 Отпуск на детей, divRR39 Декретна відпустка по вагітності та пологах / divRR40 Декретный отпуск по беременности и родам, divRR41 Табель обліку робочого часу / divRR42 Табель учета рабочего времени, divRR43 Нарахування відпускних / divRR44 Начисление отпускных, divRR45 Декларація про доходи / divRR46 Декларация о доходах, divRR47 Графік відпусток, приклад / divRR48 График отпусков, пример, divRR59 Трудовий договір, приклад / divRR50 Трудовой договор, пример, divRR51 Цивільно-правовий договір (договір ЦПХ) / divRR52 Договор ГПХ (гражданско-правовой договор), divRR53 Єдиний податок - 3 група / divRR54 Единый налог - 3 группа, divRR55 Єдиний податок - 2 група / divRR56 Единый налог - 2 группа, divRR57 Об'єднана звітність з ЄСВ і ПДФО / divRR58 Объединенная отчетность по ЕСВ и НДФЛ, divRR73 Наказ про відпустку, приклад / divRR74 Приказ на отпуск, пример, divRR75 Заява на відпустку, приклад / divRR76 Заявление на отпуск, пример, divRR77 Особова картка працівника, приклад / divRR78 Личная карточка работника, пример, divRR79 Декларація платника єдиного податку / divRR80 Декларация плательщика единого налога, divRR81 Правила внутрішнього трудового розпорядку / divRR82 Правила внутреннего трудового распорядка, divRR83 Форма №20-ОПП, divRR84 ЄСВ ФОП, divRR85 Наказ про прийняття на роботу / divRR86 Приказ о приеме на работу.