БУХУЧЕТ: ФОРУМ НАЛОГИ УЧЕТ РАБОТНИКИ РАСЧЕТЫ

Справочник "Автомобиль на предприятии"

Реклама

Распространяется бесплатно и без регистрации.

Этот справочник содержит список нормативных актов, страниц, разъяснений, касающихся автомобилей на предприятии.

Выберите язык:

На русском Українською

Важные тематические сборники / Важливі тематичні добірки:

avtr001 Единый социальный взноc (ЕСВ) / avtr002 Єдиний соціальний внесок (ЄСВ), avtr003 Единый налог / avtr004 Єдиний податок, avtr005 НДС / avtr006 ПДВ, avtr007 НДФЛ / avtr008 ПДФО, avtr009 Военный сбор / avtr010 Військовий збір, avtr011 Налог на прибыль / avtr012 Податок на прибуток, avtr013 Плата за землю / avtr014 Земельний податок, avtr015 Налог на недвижимость / avtr016 Податок на нерухомість, avtr017 Расчет отпускных / avtr018 Розрахунок відпускних, avtr019 Компенсация за неиспользованный отпуск / avtr020 Компенсація за невикористану відпустку, avtr021 Отпуск по беременности и родам / avtr022 Відпустка по вагітності та пологах, avtr023 Резерв отпусков / avtr024 Резерв відпусток, avtr025 Индексация зарплаты / avtr026 Індексація зарплати, avtr027 Табель учета рабочего времени / avtr028 Табель обліку робочого часу, avtr029 Больничные, больничный лист / avtr030 Лікарняні, лікарняний лист, avtr031 Пособие по беременности и родам / avtr032 Допомога по вагітності та пологах, avtr033 Штатное расписание / avtr034 Штатний розпис, avtr035 Суммированный учет рабочего времени / avtr036 Підсумований облік робочого часу, avtr037 Проверки инспекции по труду / avtr038 Перевірки Держпраці, avtr039 Кассовые аппараты / avtr040 Касові апарати, avtr041 Бухгалтерский учет / avtr042 Бухгалтерський облік, avtr043 Финансовая отчетность / avtr044 Фінансова звітність, avtr045 Основные средства / avtr046 Основні засоби, avtr047 Учетная политика / avtr048 Облікова політика, avtr049 Учет зарплаты / avtr050 Облік зарплати, avtr051 Отчет по ЕСВ / avtr052 Звіт з ЄСВ, avtr053 Декларация плательщика единого налога / avtr054 Декларація платника єдиного податку, avtr055 Налоговая накладная / avtr056 Податкова накладна, avtr057 Декларация по НДС / avtr058 Декларація з ПДВ, avtr059 Форма 1ДФ / avtr060 Звіт 1ДФ, avtr061 Декларация о доходах / avtr062 Декларація про доходи, avtr063 Декларация налога на прибыль / avtr064 Декларація з податку на прибуток, avtr065 Книга доходов / avtr066 Книга доходів, avtr067 Уведомление о приеме на работу / avtr068 Повідомлення про прийняття працівника на роботу.