БУХОБЛІК: ПОДАТКИ ОБЛІК ПРАЦІВНИКИ

Тимчасові зміни в трудовому законодавстві в умовах воєнного стану за Законом №2136 від 15.03.2022

Реклама

По-перше, читайте першоджерело - текст Закону №2136 >> "Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану".

Також маємо коментар Мінекономіки щодо кожної статті Закону №2136 - читати коментар >>.

Пізніше, 19 липня 2022, набрав чинності ще й Закон №2352 із багатьма змінами щодо трудових відносин.


Що тимчасово змінено в законодавстві:

01. Тимчасово трудове законодавство діє в частині, що не суперечить Закону №2136

02. Зупинення роботодавцем дії окремих положень колективного договору

03. Прийняття на роботу під час воєнного стану

04. Звільнення працівниів за безстроковим трудовим договором

05. Призупинення трудового договору

06. Зміна умов праці

07. Норми робочого часу

08. Тривалість тижневого відпочинку, кількість вихідних

09. Відпустки

10. Праця вночі

11. Праця на важких, шкідливих, небезпечних, надурочних роботах роботах, у вихідні, святкові, неробочі дні, у відрядженні

12. Строки виплати зарплати

13. Відміна святкових та неробочих днів

14. Спрощення кадрового обліку

14. Лікарняні

 

01. Тимчасово трудове законодавство діє в частині, що не суперечить Закону №2136

У татті 1 Закону №2136 вказано, що у період дії воєнного стану норми Закону №2136 мають пріоритет над іншими законами та навіть над деякими положеннями Конституції (а саме - ст. 43, 44, про що написано трохи нижче).

Норми трудового законодавства не застосовуються у частині відносин, врегульованих цим Законом.

Якщо в якій-небудь нормі законодавство вказано одне, а у Законі №2136 - інше, то під час воєнного стану застосовуються норми Закону №2136.

Тимчасово від час воєнного стану обмежені контитуційні права громадян:

1) право на страйки для захисту власних інтересів (що відповідає Закону про правовий режим воєнного стану, стаття 19 якого забороняє страйки);

2) право на вільний вибір праці (адже п. 2 ч. 1 ст. 8 Закону про правовий режим воєнного стану, дозволяє військовому командуванню (військовим адміністраціям) запроваджувати трудову повинність для працездатних осіб).  

 

02. Зупинення роботодавцем дії окремих положень колективного договору

Згідно зі ст. 11 Закону №2136 роботодавці на період воєнного стану можуть за власною ініціативою зупинити дію окремих положень колективного договору .

 

03. Прийняття на роботу під час воєнного стану

03.1. Форма трудового договору

Трудовий договір укладається, як правило, в письмовій формі. А статтею 24 КЗпП визначено випадки обов’язкового укладення трудового договору в письмовій формі (у вигляді одного документу, а не у вигляді складання заяви та наказу чи розпорядження).

Але пункт 1 статті 2 Закону №2136 дозволяє відступити від цих норм законодавства та самостійно визначати на період воєнного стану форму трудового договору.

Отже обов'язок укладати трудовий договір у вигляді окремого документу тимчасово не діє.

Чи можна усно укладати трудовий договір? Мінекономіки у своєму коментарі щодо кожної статті Закону №2136 не згадує про такий "радикальний" варіант.

Можете робити прийняти заяву від працівника і скласти наказ про прийняття його на роботу (дивіться сторінки з прикладами: Наказ про прийняття на роботу та Заява про прийняття на роботу).

03.2. Випробувальний термін будь-кому

Під час воєнного стану можна встановлювати будь-якому новоприйнятому працівнику.

Це регламентовано першим абзацом пункту 2 статті 2 Закону №2136. Тепер працівника легше звільнити.

Дивіться сторінку з прикладами документів: Випробувальний термін.

03.3. Строковий трудовий договір - з будь-яким працівником

З новими працівниками можна укладати строкові трудові договори у період дії воєнного стану або на період заміщення тимчасово відсутнього працівника

Це регламентовано другим абзацом пункту 2 статті 2 Закону №2136.

Тобто будь-якого нового працівника під час прийняття на роботу можна попередити, що через деякий (конкретний) час або у випадку повернення відсутнього працівника його буде звільнено.

Читайте тему Строковий трудовий договір.

 

04. Звільнення працівниів за безстроковим трудовим договором

04.1. Звілнення за ініціативою працівника

Працівник може звільнитися за власним бажанням день-у-день (не попереджаючи, як раніше, за 2 тижні). Це стосується тільки тих районів, де ведуться бойові дії. Можна зателефонувати керівнику і сказати, що звільняєтесь. Потім будете домовлятись про те, як надіслати заяву та отримати наказ про звільнення.

Цю можливість надано статтею 4 Закону №2136.

Приклади необхідних документів дивіться на сторінці Звільнення за власним бажанням.

04.2. Звілнення за ініціативою роботодавця

Роботодавець має право з власної ініціативи звільняти працівників  під час:

• тимчасової непрацездатності,

• відпустки (крім декретної, тобто, по вагітності та пологах та по догляду до 3-х років). 

Цю можливість надано статтею 5 Закону №2136.

Але в якості дати звільнення зазначається перший робочий день після закінчення лікарняного або відпустки! 

Згода профспілки на звільнення з ініціативи роботодавця не потрібна. Виключення з цього правила - звільнення працівників підприємств, установ або організацій, обраних до профспілкових органів.

 

05. Призупинення трудового договору

Статтею 13 Закону №2136 введено новий термін:

"Призупинення дії трудового договору - це тимчасове припинення роботодавцем забезпечення працівника роботою і тимчасове припинення працівником виконання роботи за укладеним трудовим договором".

Призупинення дії трудового договору не тягне за собою припинення трудових відносин.

Обидві сторони трудового договору можуть скористатися "призупиненням": роботодавець може заявити, що роботи немає, працівник може заявити що не вийде на роботу.

Про призупинення трудового договору роботодавець або працівник мають за можливості повідомити один одного у будь-який доступний спосіб.

 

06. Зміна умов праці

Стаття 3 Закону №2136 надала право роботодавцам не повідомляти працівників за два місяці про зміну істотних умов праці (як зазвичай вимагає ст. 32 КЗпП).

Можна перевести працівника на іншу роботу, не обумовлену трудовим договором, без його згоди (крім переведення на роботу в іншу місцевість, на території якої тривають активні бойові дії),.

Але тільки якщо така робота не протипоказана працівникові за станом здоров’я, лише для відвернення або ліквідації наслідків бойових дій, а також інших обставин, що ставлять або можуть становити загрозу життю чи нормальним життєвим умовам людей, з оплатою праці за виконану роботу не нижче середньої заробітної плати за попередньою роботою.

В наступних двох пунктах йдеться ще про два конкретні випадки зміни умов праці.

 

07. Норми робочого часу

Згідно з пунктами 1 і 2 ст. 6 Закону №2136, можна встановити під час війни більшу тривалість робочого часу, ніж зазвичай.

Звичайна базова норма тривалості робочого часу (40 годин на тиждень, згідно зі ст. 50 КЗпП) може бути збільшена до 60 годин на тиждень. А для працівників, яким законом встановлено скорочену тривалість робочого часу (неповнолітні, працівники з інвалідністю та інші) тривалість робочого часу не може перевищувати 50 годин на тиждень.

З цим логічно пов'язана тимчасова відміна заборона роботи у вихідні дні (згідно зі статтею 6 Закону №2136 призупинено дію стаття 71 КзПП).

І про це роботодавець не зобов'язаний повідомляти працівників за 2 місяці до дати встановлення нових норм.

Крім того зверніть увагу (!!!), що статтею 6 Закону №2136 призупинено згадку у законодавстві святкових і неробочих днів, скорочення на 1 годину тривалості роботи у передсвятковий день, перенесення вихідних днів. Про це йдеться нижче, у пункті 13. Це доведеться враховувати під час обчислення норми робочого часу для кожного місяця протягом дії воєнного стану.

Дивіться оновлені норми тривалості робочого часу - 2022 >> і виробничий календар - 2022 >>.

 

08. Тривалість тижневого відпочинку, кількість вихідних

Тривалість тижневого відпочинку може бути скорочено роботодавцем до 24 годин. У працівників може бути лише один вихідний день на час воєнного стану. 

І про це роботодавець теж не зобов'язаний повідомляти працівників за 2 місяці. 

 

09. Відпустки

Нижче йде стислий перелік змін. Детальніше (з розглядом ситуаций на прикладах) про вплив цих змін саме на відпустки дивіться на окремій сторінці: Відпустки - зміни внаслідок воєнного стану >>.

09.1. Тривалість відпусток

Згідно з пунктом 1 статті 12 Закону №2136, щорічна основна оплачувана відпустка у період дії воєнного стану становитиме 24 календарні дні.

Статтею 6 Закону про відпустки встановлено, що для деяких категорій працівників щорічна основна відпустка має більшу тривалість. Але, на час дії воєнного стану 24 календарні дні - це тривалість щорічної основної оплачуваної відпустки для всіх.

Крім того, внаслідок тимчасової відміни святкових і неробочих днів (про цю зміну йдеться у пункті 13), тривалість відпустки не продовжується на світкові та вихідні дні.

Дивіться сторінку з прикладами документів: Щорічна відпустка.

Додатково дивіться !! Вплив воєнного стану на розрахунок кількості днів відпустки, на які має право працівник.

09.2. Відмова працівнику у наданні відпустки

Згідно з пунктом 2 статті 12 Закону №2136, роботодавець може відмовити працівнику у наданні будь-якого виду відпусток (крім відпустки у зв’язку вагітністю та пологами та відпустки для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку), якщо такий працівник залучений до виконання робіт на об’єктах критичної інфраструктури.

09.3. Відпустки без збереження зарплати

Згідно з пунктом 3 статті 12 Закону №2136, протягом періоду дії воєнного стану роботодавець на прохання працівника може (не зобов'язаний) надавати йому відпустку без збереження зарплати без обмеження строку, встановленого частиною першою ст. 26 Закону про відпустки.

Тобто можна відпочивати більше дозволених 15 днів на рік.

Детальніше дивіться на сторінці Відпустки без збереження зарплати впродовж воєнного стану

Дивіться сторінку з прикладами документів: Відпустка без збереження заробітної плати

 

10. Праця вночі

Згідно з пунктом 1 статті 8 Закону №2136, у період дії воєнного стану не залучаються до роботи в нічний час без їх згоди:

1) вагітні жінки,

2) жінки, які мають дитину віком до одного року,

3) особи з інвалідністю, яким за медичними рекомендаціями протипоказана така робота.

Отже зараз можуть працювати вночі неповнолітні, а також жінки, в яких дитині більше одного року (зазвичай діяло обмеження віку дитини до 3 років).

Причому, зараз при роботі в нічний час тривалість роботи (зміни) може НЕ скорочуватися на одну годину.

 

11. Праця на важких, шкідливих, небезпечних, надурочних роботах роботах, у вихідні, святкові, неробочі дні, у відрядженні

Згідно з пунктом 1 статті 9 Закону №2136, у період дії воєнного стану працівники, які мають дітей (крім випадків, визначених статтею 8 цього Закону [що були розглянуті в попередньому пункті "Праця вночі"]), можуть залучатися за їхньою згодою до нічних і надурочних робіт, робіт у вихідні, святкові і неробочі дні, направлятися у відрядження.

Зазвичай стаття 174 КЗПП забороняє залучати жінок до деяких робіт. Також КЗпП зазвичай забороняє залучати деяких працівників до нічних і надурочних робіт, робіт у вихідні, святкові i неробочі дні, направляти їх у відрядження.

Згідно зі статтею 6 Закону №2136 призупинено дію:

• статті 71 КзПП - тимчасово відмінено заборону працювати у вихідні дні);

• статті 72 КЗпП - тимчасово відмінено вимогу компенсації за роботу у вихідний день;

• статті 65 КзПП - тимчасова відмінено заборону працювати надурочно протягом більше чотирьох годин протягом двох днів підряд і 120 годин на рік;

• статті 73 КЗпП - святкові та неробочі дні тимчасово відмінено (це детальніше розглянуто трохи нижче).

 

12. Строки виплати зарплати

Згідно зі статтею 10 Закону №2136, роботодавці звільняються від відповідальності за порушення зобов’язань щодо строків оплати праці, якщо доведуть, що таке порушення сталося внаслідок ведення бойових дій або дії інших обставин непереборної сили.

Дивіться Строки виплати зарплати.

Ніяких інших змін щодо виплати зарплати не сталося.

 

13. Відміна святкових та неробочих днів

Згідно зі статтею 6 Закону №2136 призупинено дію:

• статті 73 КЗпП - святкові та неробочі дні тимчасово відмінено;

• частини третьої статті 67 КЗпП - відмінено перенесення вихідного на наступний робочий день у випадку, коли святковий або неробочий день збігається з вихідним днем;

• частини четвертої - п’ятої статті 67 КЗпП - відмінено перенесення вихідних днів за рекомендацією Кабінету Міністрів України (дивіться рекомендовані раніше Перенесення робочих днів - 2022).

Ці скасовані свята та деякі понеділки, які до скасування свят вважалися вихідними все ж таки можна зробити вільними від роботи. Читайте: Як оформити додатковий вихідний усім працівникам?

 

14. Спрощення кадрового обліку

Згідно зі статтею 7 Закону №2136 порядок організації кадрового діловодства та архівного зберігання кадрових документів у районах активних бойових дій визначається роботодавцем самостійно, за умови забезпечення ведення достовірного обліку виконуваної працівником роботи та обліку витрат на оплату праці.

Довідково дивіться Кадрові документи роботодавців.

 

15. Які зміни стосуються лікарняних?

Прямих змін щодо лікарняних під час дії воєнного стану цим Законом нібито не передбачено.

Але деяки висновки треба зробити.

Вище на цій сторінці йшлося про можливість призупинення трудового договору. Під час такого призупинення працівник втрачає право на лікарняні.

Як було сказано вище, працівника зараз можна звільнити під час лікарняного. Хоча датувати таке звільнення доведеться першим днем після завершення лікарняного.

Крім того, нещодавно підприємці отримали право не спачувати ЄСВ. Періоди, за які ЄСВ не нараховувався, не будуть включені до страхового стажу підприємця.

Важливі сторінки / Важные страницы:

rp000830 Перевірки Держпраці / rp000829 Проверки инспекции по труду

rp000850 Трудовий договір / rp000849 Трудовой договор

rp000885 Цивільно-правовий договір / rp000884 Договор ГПХ (Гражданско-правовой договор).

rp000804 Індексація зарплати / rp000803 Индексация зарплаты

rp000812 Компенсація за невикористану відпустку / rp000811 Компенсация за неиспользованный отпуск

rp000806 Штатний розпис / rp000805 Штатное расписание

rp000802 Табель обліку робочого часу / rp000801 Табель учета рабочего времени

rp000808 Приклад індексації заробітної плати / rp000807 Пример индексации зарплаты

rp000810 Розрахунок відпускних / rp000809 Расчет отпускных

rp000806 Таблиця індексації зарплати / rp000805 Таблица индексации зарплаты

rp000802 Лікарняні / rp000801 Больничные

rp000822 Класифікатор професій / rp000821 Классификатор профессий, Украина

rp000810 Допомога по вагітності та пологах / rp000809 Пособие по беременности и родам

rp000844 Декретна відпустка / rp000843 Декретный отпуск

rp000858 Повідомлення про прийняття на роботу / rp000857 Уведомление о приеме на работу

rp000818 Правила внутрішнього трудового розпорядку / rp000817 Правила внутреннего трудового распорядка

rp000842 Змінний графік роботи / rp000841 Сменный график работы

rp000844 Робота в нічний час / rp000843 Работа в ночное время

rp000872 Вихідна допомога / rp000871 Выходное пособие

rp000874 Особова картка працівника / rp000873 Личная карточка работника

rp000884 Звільнення за угодою сторін / rp000883 Увольнение по соглашению сторон